Zostań naszym słuchaczem

Członkiem WUTW może zostać osoba która ukończyła 50 lat oraz pragnie aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do WUTW oraz będzie opłacała miesięczną składkę członkowską ustaloną na podstawie Uchwały Zarządu:

  1. Opłata wpisowa 10 zł – płatne jednorazowo przy złożeniu Deklaracji członkowskiej.
  2. Składka członkowska 21 zł – płatna co kwartał (trzy kwartały w roku).

Osoby korzystające z zajęć odpłatnych dokonują wpłat z góry na kolejny miesiąc zajęć.

„Deklaracja członkowska”  do pobrania „TUTAJ”  lub w biurze WUTW.