Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku 17.10.2022 świętował 15 -lecie swojej działalności. Z tej okazji w Wodzisławskim Centrum Kultury odbył się koncert, na którym wystąpiła Naira Ayvazyn, sopran, artystka o armeńskich korzeniach, która swą karierę rozpoczęła w wieku 9 lat na scenie Erevańskiej Opery Narodowej. Artystce towarzyszył Marcin Tomasz Kotarba, tenor/baryton, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Pedagogicznej tamże.

Artyści zaśpiewali głównie znane i lubiane arie operetkowe: „W rytm walczyka”, „Czardasz Sylwi”, „Choć na świecie”, „Varażdin”, „Przetańczyć całą noc”, „Brunetki, blondynki…”, „Funiculi, funicula”, „Usta milczą”, „Libiamo” oraz pieśń napolitańską „O sole mio” i piosenkę „My way”.

Koncert odbył się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Wodzisław Śl.
Wcześniej jednak odbyło się odczytanie i wręczenie podziękowań dla:

- Andrzeja Płaczka – za społeczny wkład pracy, który przyczynił się do rozmiłowania w muzyce i teatrze naszych słuchaczy;

- Elżbiety Wietecha - za kontynuację muzycznej i teatralnej misji naszego Uniwersytetu, organizację koncertów, spotkań przy muzyce, wyjazdów na spektakle teatralne;

- Mieczysława Kiecy, Prezydenta Wodzisławia Śl. (którego reprezentowała Izabela Kalinowska, I Zastępca Prezydenta) – za wieloletnie sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną WUTW.

W imieniu prezes Donaty Malińskiej, zarządu oraz słuchaczy WUTW podziękowania złożyły: Krystyna Błachut, Edyta Mężyk i Donata Malińska.

Następnie na tle prezentacji na temat działalności Klubu Miłośników Muzyki i Teatru WUTW Andrzej Płaczek i Elżbieta Wietecha przedstawili historię koncertów i spotkań muzycznych, które organizowane były przy wsparciu włodarzy miasta dla słuchaczy naszego stowarzyszenia i mieszkańców Wodzisławia Śl.

Na zakończenie prowadząca spotkanie, Bożena Kowalczyk, podziękowała współorganizatorom i sponsorom:
Mieczysławowi Kiecy - Prezydentowi Miasta
Katarzynie Rokowskiej - Szyroki - Dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury
Marianowi Salamon -Piekarnia Radlin
Tomaszowi Szczotokowi-
Prezesowi Zarządu „SPOŁEM”
Dariuszowi Kądziela -Piekarnia DIK-Rybnik
Andrzejowi Pałce –Dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu
Edycie Mężyk – słuchaczce WUTW
Danucie Żelechowskiej – słuchaczce WUTW i w imieniu Zarządu zaprosiła gości do sali kawowej na poczęstunek, przygotowany przez członkinie Klubu Miłośników Muzyki i Teatru oraz liderkę Klubu Wolontariuszy a dotowany z finansów WUTW.

Prezes WUTW, Donata Malińska, podczas wydarzenia wygłosiła następującą mowę:
"Podczas dzisiejszej uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 mieliśmy okazję obejrzeć spektakl pt. „ŚWIĘTOSZEK” w wykonaniu Teatru WUTW „Młodzi Duchem” . Reżyseria, adaptacja i scenografia przygotowana przez Panią Dorotę Zawada.
Byliśmy świadkami Immatrykulacji nowych studentów, którą poprowadziła Pani Elżbieta Trojnar - Dziekan Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim. Zgromadzeni w sali WCK studenci odśpiewali Gaudeamus Igitur oraz wysłuchali Wykładu Inauguracyjnego pt. „SENIOR – CZŁOWIEK NA MIARĘ XXI WIEKU” wygłoszonego przez Panią dr Marię Kopsztejn.
Szanowni Państwo,
Na przestrzeni 15 lat nasz Uniwersytet stał się prężnie działającą organizacją, która oferuje swoim członkom nie tylko rozwijanie pasji, wszechstronne możliwości działania, ale przede wszystkim poczucie wspólnoty. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób wspierających nas w przygotowywaniu oferty edukacyjnej i propozycji zajęć rozwijających umiejętności i pasje słuchaczy, a także oferty aktywnego spędzania czasu i funkcjonowania w środowisku lokalnym.
18 sierpnia 2007 roku zorganizowane zostało przez Pana Prezydenta Mieczysława Kiecę spotkanie z przedstawicielami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Stowarzyszenia „Nasz Wodzisław”, które to dało początek naszemu Uniwersytetowi.
Zebranie założycielskie członków odbyło się 31 sierpnia 2007 roku.
Kolejne Zarządy organizowały pracę przy wsparciu liderów klubów, wykładowców, starostów grup, dyżurnych i wielu innych aktywnie udzielających się osób, które to osoby w ramach wolontariatu rozwijały wymiar integracyjny aktywności intelektualnej, artystycznej i fizycznej.
Dlatego w imieniu społeczności naszego Uniwersytetu słowa podziękowania składam tym wszystkim osobom, a szczególne uznanie należy się prezesom kolejnych kadencji:
- ś. p. Jerzemu Lisieckiemu
- Pani Ewie Spas – Prezes II i III kadencji
- ś. p. Jadwidze Holeczek – Wojdat
- Pani Jadwidze Widenka – Prezes V kadencji
Na merytoryczne wsparcie mogliśmy zawsze liczyć ze strony członków Rad Programowych.
W obecnej Kadencji zaproszono do udziału w Radzie ważne dla naszego rozwoju postacie życia społecznego.
1. dr Wiesława Walkowska – Nauczyciel akademicki - Uniwersytet Śląski
2. dr Maria Kopsztejn - Nauczyciel akademicki - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
3. Elżbieta Trojniar – Dziekan Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi
4. Beata Baszczok - Dyrektor Szkół Edukacji Innowacyjnej AHE
5. Donata Malińska – Prezes WUTW
6. Jadwiga Widenka – Członek Zarządu WUTW
7. Ewa Wrożyna- Chałupska – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Wodzisławiu
8. Katarzyna Zöllner - Solowska – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
9. Grzegorz Hajduczek – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
10. Sławomir Kulpa – Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
11. Piotr Struzik - Dyrektor TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim
12. Paweł Sobik - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara
13. Katarzyna Rokowska - Szyroki - Dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury
14. Bogdan Bojko - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”
Zadaniem Rady Programowej jest przede wszystkim opieka nad merytoryczną działalnością programową, wspieranie inicjatyw słuchaczy i pomoc w ich realizacji.
W ostatnich latach nasi słuchacze nauczyli się funkcjonować w cyfrowym świecie dzięki możliwościom skorzystania z tej nowej formy komunikacji w ramach zrealizowanego projektu „Cybersenior”. Dlatego zachęcam Państwa do odwiedzania strony internetowej WUTW, gdzie znajdują się wszystkie bieżące informacje (www.wutw.pl).
Przed nami nowy rok akademicki, nowe wyzwania, możliwości i aktywności.
W okresie wakacji czyniliśmy starania o zapewnienie obsady kadrowej w celu prowadzenia zajęć oraz możliwość skorzystania z pomieszczeń w jednostkach samorządowych naszego miasta.
Dziękuję Władzom samorządowym naszego miasta oraz wszystkim dyrektorom, na czele
z Panią Katarzyną Rokowską-Szyroki- Dyrektor WCK oraz Panem Sławomirem Kulpa - Dyrektorem Muzeum , za umożliwienie prowadzenia zajęć dla naszych studentów.
Dziękuję przedstawicielom władz powiatowych: Panu Staroście Leszkowi Bizoniowi oraz Pani Dyrektor Irenie Obiegły za merytoryczne wspieranie nas w działaniach na rzecz słuchaczy z niepełnosprawnościami, współpracę projektową oraz rozwój wolontariatu.
Słowa podziękowania kieruję również do wszystkich współpracujących z nami stowarzyszeń, parafii, instytucji gospodarczych oraz osób fizycznych.
Życzymy owocnego roku akademickiego przebytego w zdrowiu i zadowoleniu!!
Zarząd WUTW"
Do życzeń dołączyli się:
Pan Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
Pan Leszek Bizoń - Starosta Wodzisławski,
Ks. Prałat Bogusław Płonka- Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP,
Ks. Daniel Ferek - Proboszcz Parafii Augsbursko - Ewangelickiej,
Pani Joanna Rduch - Kaszuba - Przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
Pan Adam Wawoczny - Przewodniczący Subregionu Zachodniego,
Pani Maria Białek - UTW w Rybniku,
Zarząd UTW w Żorach
Pan Jerzy Waltar - Starszy CECH-u
Pan Łucjan Bańczyk- Kierownik Zespołu „Nie Dejmy Się”.
Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Maria Kopsztejn "Senior - człowiek na miarę XXI wieku".
Prowadzenie: Bożena Kowalczyk

Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w 15 lecie funkcjonowania naszego Uniwersytetu mieliśmy możliwość obejrzenia spektaklu "Świętoszek" w wykonaniu aktorów Teatru WUTW "Młodzi Duchem" w reżyserii i adaptacji Pani Doroty Zawada. Byliśmy świadkami uroczystej Immatrykulacji poprowadzonej przez Panią Elżbietę Trojnar -Dziekan Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi filia w Wodzisławiu Śląskim.
Zgromadzeni w sali WCK studenci odśpiewali hymn "Gaudeamus Igitur" oraz wysłuchali wykładu inaugaracyjnego pt."Senior - człowiek na miarę XXI wieku" wygłoszenego przez Panią dr Marię Kopsztejn.
Prezes Donata Malińska wygłosiła wystąpienie, w którym m.in. nawiązała do historii naszego Uniwersytetu oraz zaprezentowała plany na kolejny rok akademicki. Uroczystość zaszczycili przedstawiciele samorządu miejskiego na czele z Panem Prezydentem Mieczysławem Kiecą i samorządu powiatowego reprezentowanego przez Panią Krystynę Kuczera Członka Zarządu oraz reprezentanci instytucji lokalnych.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie naszej Uroczystości.
                                                                                                                                   Zarząd WUTW

29 czerwca w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się uroczystoęć zakończenia roku akademickiego.Zaszczycili nas zaproszenii goście, a wśród nich Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca oraz Pani Wiceprezydent Izabela Kalinowska, dr Wiesława Walkowska- członek Rady Programowej, Ksiądz Proboszcz Bogusław Płonka, Józef Szymaniec-przedstawiciel Starosty Wodzisławskiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych, słuchacze WUTW, prelegencji, lektorzy,przedstawiciele NGO. Program uroczystości uświetniły występy dzieci z Przedszkola nr 15 w Wodzisławiu Śląskim. Przedstawiona została również przez Prezes Donatę Malińską prezentacja podsumowująca pracę członków WUTW w mijającym roku akademickim. Podziękowaliśmy dotychczasowej Pani Prezes Jadwidze Widenka za przewodniczenie Zarządowi i wkład pracy w rozwój stowarzyszenia. Do podziękowań dołączył Pan Prezydent. Gratulacje popłynęły również w kierunku nowej Pani Prezes Donatay Malińskiej oraz nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji uroczystości i życzymy miłych i spokojnych wakacji.
Spotykamy się 3 października 2022 roku o godz. 14.00 w WCK na inauguracji jubileuszowego roku akademickiego.
Biuro WUTW wznowi swoje dyżury w dniu 12 września 2022 roku.
Z pozdrowieniami: Donata Malińska

8 czerwca br. reprezentacja Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku brała udział w „SENIORADZIE” w ramach projektu „Seniorzy bez granic” realizowanego przez Miasto Ostrava - Jih oraz miasto Wodzisław Śląski z funduszy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Senioriadę rozpoczęliśmy rano w Rodzinnym Parku Rozrywki, gdzie w deszczu odbyliśmy w parach polsko-czeskich marsz na orientację, a następnie wspólnie w międzynarodowych grupach bawiliśmy się w Kalambury. Jako aktywni seniorzy zaliczyliśmy też zajęcia gimnastyczne pod okiem specjalistki w SP 28. Kolejna rywalizacja i dobra zabawa miała miejsce na torach w kręgielni Hotelu Amadeus.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami.

To był bardzo aktywnie i przyjemnie spędzony czas, kiedy mogliśmy również wymienić doświadczenia i zawrzeć nowe znajomości z naszymi partnerami z Republiki Czeskiej.

Jesteśmy wdzięczni za umożliwienie nam udziału w tak atrakcyjnych formach aktywności, która podnosi naszą sprawność i buduje nowe przyjaźnie na przyszłość.

Dziękujemy Koordynatorkom lokalnym projektu Krystynie Krótki i Śarce Zubkovej oraz pracownikom Urzędu Miasta Wodzisław Śląski za organizację turnieju!!!

Słuchaczki i Słuchacze WUTW

W dniu 04.06.2022 r. w Rybniku odbyła się SENIORIADA SPODROWA 2022 , której organizatorem była Fundacja Elektrowni Rybnik.

Zawodnicy reprezentujący Rybnik, Wodzisław Śl.,Gliwice i Brenna zmierzyli się w takich dyscyplinach jak : lekkoatletyka terenowa, nordik walking, pływanie, tenis stołowy i szachy.

Reprezentacja z Wodzisławia Śl. liczyła 19 osób w tym 7 osób to słuchacze z WUTW. Drużynowo miasto Wodzisław Śl. wywalczyło 3 miejsce zdobywając 11 medali.

Nasi słuchacze wrócili z 5 medalami.

Srebrne medale zdobyli:

 • Błachut Krystyna - rzut piłeczką palantową
 • Mężyk Edyta - nordic walking
 • Rojowska Joanna - pływanie
 • Pryszczeska Krystyna - nordik walking

Brązowy medal zdobyła Wyźnikiewicz Lidia w biegu cross na 450m.

Ponad to 4 miejsce zdobyli:

 • Durka Mirosław – rzut piłką lekarską do tyłu
 • Mężyk Zenon - nordik walking.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

2 czerwca 2022 roku słuchacze Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

Podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 r. oraz sprawozdania merytorycznego za rok 2021 r.

Udzielono także absolutorium Zarządowi WUTW oraz wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na okres kadencji 2022 r. – 2025 r.

Prezesem WUTW została Donata Malińska

W skład Zarządu weszli:

 •  wiceprezes Bożena Kowalczyk
 •  wiceprezes Krystyna Błachut
 •  sekretarz Bronisława Krafczyk
 •  skarbnik Małgorzata Łapka

Członkami Zarządu zostali:

 •   Jadwiga Widenka
 •   Edyta Mężyk
 •   Agata Bukała
 •   Halina Raszewska
 •   Izabela Kalinowska
 •   Łukasz Gancarz

Komisję Rewizyjną tworzą:

 • Zofia Musiolik– przewodnicząca
 • Teresa Adamczyk
 • Urszula Kowal
 • Elżbieta Kowalska
 
 29 kwietnia - świętowaliśmy ten dzień wspólnie z dziećmi z Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla". Nasze koleżanki z Klubu Wolontariusza "Pomagamy"  przygotowały bardzo urozmaicone zajęcia - zawody sportowe, konkursy, zajęcia kulinarne, w których wspólnie z dziećmi brały udział. Na koniec wszyscy otrzymali nagrody. Atmosfera była bardzo radosna i wszyscy się wspaniale bawili. 
To spotkanie - to kolejny etap realizacji projektu w ramach programu "UTW - Seniorzy w akcji" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" i dofinansowanego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Projekt jest koordynowany przez koleżankę Edytę Mężyk, która otrzymała na realizację swojego projektowego pomysłu mikrogrant Klubu Ambasadorów SWA w kwocie 3000 zł. od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" z Warszawy.  Nasza słuchaczka - Edyta,  5 lat temu została zaproszona do Klubu Ambasadorów  Seniorzy w Akcji, który tworzy grupa 30 osób z różnych regionów całej Polski, wybranych spośród absolwentów programu "Seniorzy w akcji" i projektów "UTW dla społeczności" ( w którym brała udział w 2016 r. ), "ZOOM na Rady Seniorów", "Archipelag Pokoleń", "Seniorzy w Sieci". Edyta M. jest również liderką Klubu Wolontariusza "Pomagamy" i razem z członkami tego klubu oraz z dziećmi z Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla" - z 3 świetlic, realizuje ten projekt.

"Ona mi pierwsza pokazała księżyc
I pierwszy śnieg na świerkach,
I pierwszy deszcz.
Byłem wtedy jak muszelka,
A czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne (...) "
/Spotkanie z matką/ K. I. Gałczyński
W przeddzień Święta Matki 40 pań i 3 panów uczestniczyło w muzyczno-literackim spotkaniu dedykowanym matkom.
Na flecie grała młoda artystka, wodzisławianka, Zuzanna Bornikowska, która wykonała także kilka wokalnych standardów. Przy klawiszach towarzyszył jej słuchacz WUTW, Andrzej Wilczek.
Wiersze o matce czytali członkowie grupy teatralnej "Młodzi Duchem", działającej przy WUTW.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "Kultura zbliża pokolenia" współfinansowanego przez Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. w ramach zadania publicznego w zakresie kultury, dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego.