Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku 3.X.2022 w Wodzisławskim Centrum Kultury świętował Inaugurację Roku Akademickiego. To już 15 lat działalności WUTW.

Prezes WUTW, Donata Malińska, podczas wydarzenia wygłosiła następującą mowę:
"Podczas dzisiejszej uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 mieliśmy okazję obejrzeć spektakl pt. „ŚWIĘTOSZEK” w wykonaniu Teatru WUTW „Młodzi Duchem” . Reżyseria, adaptacja i scenografia przygotowana przez Panią Dorotę Zawada.
Byliśmy świadkami Immatrykulacji nowych studentów, którą poprowadziła Pani Elżbieta Trojnar - Dziekan Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim. Zgromadzeni w sali WCK studenci odśpiewali Gaudeamus Igitur oraz wysłuchali Wykładu Inauguracyjnego pt. „SENIOR – CZŁOWIEK NA MIARĘ XXI WIEKU” wygłoszonego przez Panią dr Marię Kopsztejn.
Szanowni Państwo,
Na przestrzeni 15 lat nasz Uniwersytet stał się prężnie działającą organizacją, która oferuje swoim członkom nie tylko rozwijanie pasji, wszechstronne możliwości działania, ale przede wszystkim poczucie wspólnoty. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób wspierających nas w przygotowywaniu oferty edukacyjnej i propozycji zajęć rozwijających umiejętności i pasje słuchaczy, a także oferty aktywnego spędzania czasu i funkcjonowania w środowisku lokalnym.
18 sierpnia 2007 roku zorganizowane zostało przez Pana Prezydenta Mieczysława Kiecę spotkanie z przedstawicielami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Stowarzyszenia „Nasz Wodzisław”, które to dało początek naszemu Uniwersytetowi.
Zebranie założycielskie członków odbyło się 31 sierpnia 2007 roku.
Kolejne Zarządy organizowały pracę przy wsparciu liderów klubów, wykładowców, starostów grup, dyżurnych i wielu innych aktywnie udzielających się osób, które to osoby w ramach wolontariatu rozwijały wymiar integracyjny aktywności intelektualnej, artystycznej i fizycznej.
Dlatego w imieniu społeczności naszego Uniwersytetu słowa podziękowania składam tym wszystkim osobom, a szczególne uznanie należy się prezesom kolejnych kadencji:
- ś. p. Jerzemu Lisieckiemu
- Pani Ewie Spas – Prezes II i III kadencji
- ś. p. Jadwidze Holeczek – Wojdat
- Pani Jadwidze Widenka – Prezes V kadencji
Na merytoryczne wsparcie mogliśmy zawsze liczyć ze strony członków Rad Programowych.
W obecnej Kadencji zaproszono do udziału w Radzie ważne dla naszego rozwoju postacie życia społecznego.
1. dr Wiesława Walkowska – Nauczyciel akademicki - Uniwersytet Śląski
2. dr Maria Kopsztejn - Nauczyciel akademicki - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
3. Elżbieta Trojniar – Dziekan Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi
4. Beata Baszczok - Dyrektor Szkół Edukacji Innowacyjnej AHE
5. Donata Malińska – Prezes WUTW
6. Jadwiga Widenka – Członek Zarządu WUTW
7. Ewa Wrożyna- Chałupska – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Wodzisławiu
8. Katarzyna Zöllner - Solowska – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
9. Grzegorz Hajduczek – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
10. Sławomir Kulpa – Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
11. Piotr Struzik - Dyrektor TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim
12. Paweł Sobik - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara
13. Katarzyna Rokowska - Szyroki - Dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury
14. Bogdan Bojko - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”
Zadaniem Rady Programowej jest przede wszystkim opieka nad merytoryczną działalnością programową, wspieranie inicjatyw słuchaczy i pomoc w ich realizacji.
W ostatnich latach nasi słuchacze nauczyli się funkcjonować w cyfrowym świecie dzięki możliwościom skorzystania z tej nowej formy komunikacji w ramach zrealizowanego projektu „Cybersenior”. Dlatego zachęcam Państwa do odwiedzania strony internetowej WUTW, gdzie znajdują się wszystkie bieżące informacje (www.wutw.pl).
Przed nami nowy rok akademicki, nowe wyzwania, możliwości i aktywności.
W okresie wakacji czyniliśmy starania o zapewnienie obsady kadrowej w celu prowadzenia zajęć oraz możliwość skorzystania z pomieszczeń w jednostkach samorządowych naszego miasta.
Dziękuję Władzom samorządowym naszego miasta oraz wszystkim dyrektorom, na czele
z Panią Katarzyną Rokowską-Szyroki- Dyrektor WCK oraz Panem Sławomirem Kulpa - Dyrektorem Muzeum , za umożliwienie prowadzenia zajęć dla naszych studentów.
Dziękuję przedstawicielom władz powiatowych: Panu Staroście Leszkowi Bizoniowi oraz Pani Dyrektor Irenie Obiegły za merytoryczne wspieranie nas w działaniach na rzecz słuchaczy z niepełnosprawnościami, współpracę projektową oraz rozwój wolontariatu.
Słowa podziękowania kieruję również do wszystkich współpracujących z nami stowarzyszeń, parafii, instytucji gospodarczych oraz osób fizycznych.
Życzymy owocnego roku akademickiego przebytego w zdrowiu i zadowoleniu!!
Zarząd WUTW"
Do życzeń dołączyli się:
Pan Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
Pan Leszek Bizoń - Starosta Wodzisławski,
Ks. Prałat Bogusław Płonka- Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP,
Ks. Daniel Ferek - Proboszcz Parafii Augsbursko - Ewangelickiej,
Pani Joanna Rduch - Kaszuba - Przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
Pan Adam Wawoczny - Przewodniczący Subregionu Zachodniego,
Pani Maria Białek - UTW w Rybniku,
Zarząd UTW w Żorach
Pan Jerzy Waltar - Starszy CECH-u
Pan Łucjan Bańczyk- Kierownik Zespołu „Nie Dejmy Się”.
Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Maria Kopsztejn "Senior - człowiek na miarę XXI wieku".
Prowadzenie: Bożena Kowalczyk