Podsumowaliśmy rok akademicki 2021/2022

29 czerwca w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się uroczystoęć zakończenia roku akademickiego.Zaszczycili nas zaproszenii goście, a wśród nich Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca oraz Pani Wiceprezydent Izabela Kalinowska, dr Wiesława Walkowska- członek Rady Programowej, Ksiądz Proboszcz Bogusław Płonka, Józef Szymaniec-przedstawiciel Starosty Wodzisławskiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych, słuchacze WUTW, prelegencji, lektorzy,przedstawiciele NGO. Program uroczystości uświetniły występy dzieci z Przedszkola nr 15 w Wodzisławiu Śląskim. Przedstawiona została również przez Prezes Donatę Malińską prezentacja podsumowująca pracę członków WUTW w mijającym roku akademickim. Podziękowaliśmy dotychczasowej Pani Prezes Jadwidze Widenka za przewodniczenie Zarządowi i wkład pracy w rozwój stowarzyszenia. Do podziękowań dołączył Pan Prezydent. Gratulacje popłynęły również w kierunku nowej Pani Prezes Donatay Malińskiej oraz nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji uroczystości i życzymy miłych i spokojnych wakacji.
Spotykamy się 3 października 2022 roku o godz. 14.00 w WCK na inauguracji jubileuszowego roku akademickiego.
Biuro WUTW wznowi swoje dyżury w dniu 12 września 2022 roku.
Z pozdrowieniami: Donata Malińska