„SENIORADA” w ramach projektu „Seniorzy bez granic”

8 czerwca br. reprezentacja Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku brała udział w „SENIORADZIE” w ramach projektu „Seniorzy bez granic” realizowanego przez Miasto Ostrava - Jih oraz miasto Wodzisław Śląski z funduszy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Senioriadę rozpoczęliśmy rano w Rodzinnym Parku Rozrywki, gdzie w deszczu odbyliśmy w parach polsko-czeskich marsz na orientację, a następnie wspólnie w międzynarodowych grupach bawiliśmy się w Kalambury. Jako aktywni seniorzy zaliczyliśmy też zajęcia gimnastyczne pod okiem specjalistki w SP 28. Kolejna rywalizacja i dobra zabawa miała miejsce na torach w kręgielni Hotelu Amadeus.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami.

To był bardzo aktywnie i przyjemnie spędzony czas, kiedy mogliśmy również wymienić doświadczenia i zawrzeć nowe znajomości z naszymi partnerami z Republiki Czeskiej.

Jesteśmy wdzięczni za umożliwienie nam udziału w tak atrakcyjnych formach aktywności, która podnosi naszą sprawność i buduje nowe przyjaźnie na przyszłość.

Dziękujemy Koordynatorkom lokalnym projektu Krystynie Krótki i Śarce Zubkovej oraz pracownikom Urzędu Miasta Wodzisław Śląski za organizację turnieju!!!

Słuchaczki i Słuchacze WUTW