Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego: Organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych

Numer umowy: BSS.524.2.5.2023 Okres realizacji: 1.04.2023-31.12.2023.

Tytuł zadania: Muzyczna pasja pobudza seniorów do życia

Zadanie 1. Jedna mała forma muzyczna – 122 uczestników - w Pałacu Dietrichsteinów 12.IV.2023. Koncertował zespół „Grupa bez daty ważności”. Grane rytmy muzyczne z młodych lat uczestników.

Zadanie 2. Widowisko muzyczno-taneczne dla seniorów - 329 uczestników - 2.X.2023, podczas którego występował Klub Tańca Towarzyskiego SPIN oraz w holu WCK była wystawa prezentująca dorobek WUTW (kroniki, rękodzieło – z klubu „Rękodzieła” i obrazy z klubu „Malarstwa i Sztuki”) oraz Klubu Senior+ (prace manualne wykonane przez seniorki uczestniczące w zajęciach).

Rozdawane były ulotki z propozycjami zagospodarowania wolnego czasu przez seniorów i rozwijania różnorodnych zainteresowań.

Ponadto Prezydent Miasta Mieczysław Kieca wygłosił krótki wykład: „Polityka senioralna jednym z priorytetowych obszarów działania w obliczu starzenia się społeczeństw. Zapewnienie wsparcia oraz włączanie seniorów do głównego nurtu życia społecznego na poziomie regionalnym, krajowym i lokalnym”.

Zadanie 3. Koncert przedsylwestrowy – 340 uczestników. Koncert operetkowo-musicalowy „Baśń dla dorosłych” w wykonaniu 4 śpiewaków oraz 2 muzyków (fortepian i skrzypce). Po koncercie wydarzenie przeniesione zostało do holu WCK, gdzie na gości czekał skromny poczęstunek w ramach cateringu i była możliwość spotkania ze znajomymi oraz złożenie życzeń.

Łącznie w tych trzech wydarzeniach uczestniczyło 791 osób, czyli w 100% została zrealizowana wartość docelowa (planowano 790). Każde wydarzenie miało inną formę rozrywkową, różniło się stylem muzycznym. Dzięki tym różnicom uczestnicy mogli zaspokoić swoje odmienne gusta i wybrać

formę najbardziej odpowiednią dla siebie. Byli też tacy seniorzy, którzy skorzystali z każdego z proponowanych wydarzeń.

Informacje o wydarzeniach były reklamowane za pomocą plakatów rozwieszonych w takich miejscach jak: WCK, WUTW. CAS, Pałac Dietrichsteinów, UM, Miejska i Powiatowa Biblioteka, dworzec kolejowy, galeria Karuzela oraz za pomocą mediów: strona internetowa i Facebook WUTW, Facebook CAS, Nasz Wodzisław oraz udostępnień dokonanych przez osoby obserwujące

Facebook WUTW.

Całkowity koszt projektu: 15.159 zł

Kwota dotacji – 13.175 zł

Koordynator projektu: Bożena Kowalczyk

Rozliczenie finansowe: Małgorzata Łapka

Sprawozdanie z realizacji Zadania publicznego p.n.:
Działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia.
Tytuł projektu: Akademia Zdrowego Seniora
okres realizacji: 1.04 2023 r. – 31.12. 2023 r.
Miejscem realizacji zadania - miasto Wodzisław Śląski oraz podczas wizyt studyjnych teren powiatu wodzisławskiego i raciborskiego.

Grupa docelowa to wodzisławscy seniorzy, w tym słuchacze WUTW w liczbie 300 osobo/uczestników we wszystkich działaniach łącznie.

Całkowita kwota zadania: 11 346,00 Prezydent Miasta Wodzisław Śląski
Kwota dotacji: 8 848,00
Koordynator projektu: Donata Malińska
Rozliczenia finansowe: Małgorzata Łapka


Grupę docelową stanowili wodzisławscy seniorzy, w tym słuchacze WUTW w liczbie 310 osobo/uczestników we wszystkich działaniach łącznie.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
Zadanie 1. Wykłady i warsztaty specjalistów z różnych dziedzin nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
1/ Jeden 2 godzinny wykład z dyskusją pt. „4 kroki do utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej w wieku 60+” prowadzony przez psychologa.

2/ Jeden warsztat 3 godzinny z psychologiem pt.„Trening umysłu na emeryturze” .

3/ Jeden 1,5 godz. wykład/ pogadanka pt. Aktywność i potrzeby energetyczne narządów wewnętrznych w podeszłym wieku” Zajęcia poprowadzi trenerka medyczna specjalizująca się w szerzeniu wiedzy w zakresie profilaktyki i budowania zdrowych nawyków.

4/ Jeden warsztat 1,5 godzinny z fizjoterapeutą. (Planowane miejsce realizacji ze względów logistycznych zostało przeniesione do Klubu Senior +).

Miejsce realizacji: sala konferencyjna Dworca PKP w Wodzisławiu Śląskim, sala w Klubie Senior+;
Wkład osobowy: 4 Usługi: Wykład - psycholog, Warsztat – psycholog, Pogadanka-trenerka medyczna, Warsztat- fizjoterapeuta
Wkład rzeczowy: sponsorowane przez UM sale wykładowe

Zadanie 2. Jak korzystać z dobrodziejstw natury?
1/ 3-godzinna wizyta w Pasiece Wiktoria w Czyżowicach.

Grupa docelowa: seniorzy z terenu miasta oraz słuchacze WUTW .
Wkład osobowy: Trener - moderator zajęć praktycznych
Wkład rzeczowy: sponsorowany przejazd do Pasieki i z powrotem
2/ Leśna przygoda: wyjazd do wodnego rezerwatu przyrody Łężczok na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

– kilkugodzinne zajęcia edukacyjno-poglądowe z ornitologiem,

-przygotowywanie ziół do zasuszenia, wykonanie opisów z ich zastosowaniem, a następnie wykonanie mini przewodnika „Ziółka z leśnego zagajnika”
Wkład osobowy: Trener - moderator zajęć praktycznych – 1 wolontariusz, 1 umowa cyw.-prawna z ornitologiem;
Wkład rzeczowy: Usługa- Pokaz i degustacja w pasiece, artykuły spożywcze –posiłek w Rezerwacie, Mat. plastyczno-dekoracyjne do Zielnika;

-sponsorowany przejazd do Rezerwatu i z powrotem .

Zadanie 3. Edukacja i aktywizacja zdrowotna.

4- godzinne zajęcia profilaktyczno-promocyjne w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgórza

Zrealizowano następujące zadania:
- pokazy i konsultacje indywidualne prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony zdrowia

- promocja zdrowych nawyków żywieniowych i zachowań prozdrowotnych oraz degustacja zdrowych deserów, napojów i produktów przygotowanych przez,
- możliwość zainstalowania i nauczenia się korzystania z aplikacji zdrowotnych;
- prezentacja możliwości korzystania z usług teleopieki przez Spółkę OPIEKANOVA

-
zajęcia w terenie aktywizujące seniorów.
Konkurencje i zabawy sprawnościowe prowadzone były przez Instruktora- moderatora zajęć sportowych
. Odbył się także pokaz grupowego treningu w wykonaniu słuchaczy WUTW i zaproszonych grup tanecznych ( zumba, taniec liniowy)
Uczestnicy tworzyli wierszy/ sentencje o zdrowiu na tablicach flipchard, które prezentowaliśmy w działaniach informacyjno-promocyjnych, m.in. na stronach i portalach internetowych.

Wkład osobowy: 1 Instruktor- moderator zajęć sportowych, 1 Trener wolontariusz - moderator zajęć praktycznych,
1 Couch-instruktor inf. –wolontariusz, 4 trenerzy sportowi-wolontariusze, Stoiska zdrowotne - 4 wolontariusze,

Słuchacze Szkoły Edukacji i Innowacji, Nauczyciele TEB EDUKACJA, Pielęgniarki z DPS „Maja” , Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Wilchw, członkinie Klubu SWUTW „Kruche babeczki”, członkinie grup tanecznych Zumby i Tańca liniowego, oraz uczniów PCKZiU, wsparcie przez członków Zarządu Stowarzyszenia.
Wkład rzeczowy: Zakup produktów spożywczych do przygotowania degustacji, Zakup pojemniczków i sztućców jednorazowych, serwetek, materiałów piśmienniczych i papierniczych potrzebnych do przygotowania konkurencji, posiłek regeneracyjny;

Sponsorowane: materiały promocyjne, informacyjne, rzeczowe , gadżety dla dzieci i dorosłych rozprowadzane przez operatorów stoisk zdrowotnych, udostępnione ławy i stoły z RPR.

Celem realizowanego zadania było podniesienie świadomości na temat roli zrównoważonego rozwoju w naszym życiu i poprawa stanu fizycznego oraz samopoczucia seniorów z niepełnosprawnościami oraz osób z ich otoczenia podczas pobytu i udziału w zajęciach aktywizujących w Lądku Zdroju w okresie od 23 – 30 kwietnia 2023 r. poprzez:

 • korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych oraz gimnastyki w basenie;
 • korzystanie z bazy rekreacyjnej;
 • spacery na świeżym powietrzu podnoszące sprawność fizyczną;
 • obserwacje przyrodnicze i zwiedzanie.

Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję odwiedzić wiele ciekawych miejsc w Lądku –Zdroju i okolicy, wymienić można niektóre z nich:

 • Spacery w okolice Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech”, gdzie w sąsiedztwie źródła „Dąbrówka” mieści się barokowa kaplica zdrojowa Matki Bożej na Pustkowiu – obecnie Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (ul. Lipowa),podczas budowy której odkryto nowe źródło oraz zwiedzanie z przewodnikiem części uzdrowiskowej miasta, m. in. Zakładu Przyrodoleczniczego „Jerzy” stanowiącego kompleks budynków nazywanych powszechnie „Starym Jerzym” i „Nowym Jerzym”. Podziwianie budowli oraz rzeźb;
 • Zwiedzanie m.in. rynku miasteczka bogatego w barokowe i renesansowe kamieniczki w zachodniej i północnej pierzei, XIX-wieczny ratusz, XVI-wieczny pręgierz przeniesiony tu ze wsi Skrzynka na miejsce zaginionego oryginalnego i barokową figurę Trójcy Świętej;
 • Wieczorek taneczny oraz udział w Biesiadzie z tańcami i konsumpcją pstrąga;
 • Kąpiele w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech” w Parku Słowackiego zbudowanym w 1680 roku jako zakład kąpielowy na wzór łaźni tureckiej. Skorzystanie z pijalni wód mineralnych oraz zwiedzanie budynku, który jest zwieńczony ośmioboczną kopułą.
 • Spacer wokół Parku Dendrologicznego i Arboretum położonego na wysokości 475-500 m n. p. m, najwyżej pośród wszystkich arboretów w Polsce oraz zdobycie góry Trojak przez niektórych uczestników.
 • Zwiedzanie miasta Kłodzka oraz Twierdzy Kłodzkiej, Bazyliki Mniejszej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie oraz Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, a w drodze do domu odnowionego miasta Nysa z wkomponowanymi w nowoczesną architekturę zabytkowymi budowlami oraz zwiedzanie z przewodnikiem Bastionu Świętej Jadwigi.

Główny rezultat , jakim było podniesienie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością poprzez aktywny udział w zajęciach ruchowych, zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce w basenie i spacerach, a także wzrost własnej samooceny i wartości osobistej uczestników, został osiągnięty.

Uczestnicy zwiększyli zaufanie we własne siły oraz wrócili zmotywowani do aktywności fizycznej i społecznej. Poznali także nowe przykłady budowania zrównoważonego rozwoju w otoczeniu człowieka z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Donata Malińska

Okres realizacji projektu:  18.03.2022 - 30.06.2022 r.
 
Projekt realizowany w ramach programu "UTW - Seniorzy w akcji" - Mikrogranty Klubu Ambasadorów SWA (Seniorzy w akcji) przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Przyznana dotacja - 3000 zł. pochodzi ze środków programu "UTW - Seniorzy w akcji" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)

Grupa docelowa: wolontariusze - seniorzy z Klubu Wolontariusza "Pomagamy" działającego na WUTW, dzieci i młodzież - z Polski i Ukrainy z Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla" z opiekunami. Maksymalna ilość osób podczas jednego wydarzenia - 50 osób

Przewidziane działania w ramach projektu:

 1. Akcja "Sprzątanie świata lokalnie" - teren Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" z poczęstunkiem
 2. Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej - warsztaty kulinarne, konkurencje sportowe na wesoło, konkursy, zabawy. Nagrody dla wszystkich uczestników
 3. Wycieczka krajoznawczo - edukacyjna: skansen w Pszczynie, warsztaty zielarskie, zwiedzanie ogrodów Kapias, obiad

Cele projektu:
Celem działania jest promowanie ochrony środowiska i postaw ekologicznych oraz poszerzenie świadomości ekologicznej seniorek i dzieci. Kolejnym celem jest integracja międzypokoleniowa - współpraca i partnerstwo podczas różnych działań, a także okazywanie wzajemnego szacunku. Założeniem tego projektu było również rozwijanie zdolności kulinarnych.

Założone cele z całą pewnością zostały osiągnięte.Podczas tych wszystkich spotkań panowała bardzo radosna i życzliwa atmosfera oraz szczera integracja tych dwóch pokoleń - wszyscy bardzo dobrze się bawili.
 
Koordynator projektu - Edyta Mężyk

Projekt KULTURA ZBLIŻA POKOLENIA realizowany: 15.04.2022 – 31.12.2022

Tytuł zadania publicznego: Organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, spektakli., występów artystycznych.

Zgodnie z umową zrealizowano 2 działania: 3 „Muzyczno-poetyckie Środy” oraz 1 „koncert przedsylwestrowy”.

Działanie 1 „Muzyczno-poetyckie Środy”:

 1. 25 maja, środa - w przeddzień Święta Matki 44 seniorek i seniorów uczestniczyło w muzyczno-literackim spotkaniu dedykowanym matkom.
  Na flecie grała młoda artystka, wodzisławianka, Zuzanna Bornikowska, która wykonała także kilka wokalnych standardów. Przy klawiszach towarzyszył jej słuchacz WUTW, Andrzej Wilczek. Wiersze o matce czytali członkowie grupy teatralnej "Młodzi Duchem", działającej przy WUTW. Spotkanie odbyło się w lokalu „Heksa”.
 2. 21 września, środa - na dwa dni przed końcem lata w pięknej sali koncertowej w świeżo odremontowanym Pałacu Dietrichsteinów odbył się koncert „Lato pełne dźwięków”.
  Wydarzenie pozwoliło zebranym w liczbie 117 seniorów, wysłuchać pięknej muzyki instrumentalnej w wykonaniu 17-letniej Marty Król (skrzypce, wokal), która edukację muzyczną rozpoczęła w Szkole Muzycznej w Wodzisławiu Śl.
  Towarzyszyli jej: 13-letnia siostra Maria (flet, pianino, śpiew) oraz rodzice: mama Aleksandra (śpiew, gitara) i tata Marcin (gitara, akustyka), którzy dobrowolnie i charytatywnie zdecydowali się wspierać młodą wykonawczynię.
  Wykonanie piosenek było przeplatane słowem literackim, konkretnie – z poezją w wykonaniu seniorek z grupy teatralnej Młodzi Duchem, działającej przy WUTW.
 3. 8 listopada, wtorek (a nie środa ze względu na grafik wydarzeń w miejscu wydarzenia - Pałacu Dietrichsteinów) odbył się koncert zatytułowany „Barwy Jesieni” w wykonaniu 17-letniej Dominiki Celmer (skrzypce, śpiew), która była uczennicą Szkoły Muzycznej w Wodzisławiu Śl.
  Charytatywnie wspierali ją rodzice: Magdalena (wokal) i Marcin (konga, instrumenty perkusyjne) oraz Aleksandra Skotarek (wokal, piano) i Dariusz Skotarek (nagłośnienie).
  Podczas spotkania członkowie teatru WUTW "Młodzi Duchem" zaprezentowali wiersze o tematyce jesiennej.
  Na spotkanie przyszło 70 gości, głównie seniorów.
  We wszystkich spotkaniach muzyczno-literackich wzięło udział 9 wolontariuszy- członków teatru WUTW "Młodzi Duchem" oraz 1 wolontariusz – konferansjer, który prowadził również Koncert Przedsylwestrowy

Działanie 2: Koncert Przedsylwestrowy „Oskar Jasiński i jego Goście” odbył się 19 grudnia w sali koncertowej Wodzisławskiego Centrum Kultury.
Wystąpili: Oskar Jasiński – tenor, Zofia Garganisz -sopranistka, Marcina Tomasza Kotarba – tenor. Towarzyszył im zespół muzyczny MAES-QUARTET i para taneczna Małgorzata Dorosiewicz Kotarba i Yatskevich-Yauheni.

Występ wzbudził ogromne emocje wśród 340 uczestników, głównie seniorów a także zaproszonych gości z organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu wodzisławskiego oraz uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl., z którym WUTW współpracuje realizując międzypokoleniowe zadania.

WUTW po koncercie zaprosił wszystkich gości na mały poczęstunek. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń świątecznych
i noworocznych.

Projekt KULTURA ZBLIŻA POKOLENIA cieszył się ogromnym zainteresowaniem i okazał się dużym sukcesem. Świadectwem tego były gromkie brawa oraz komentarze i podziękowania ze strony uczestników.

Osiągnięty poziom rezultatów przedstawia się następująco

 1. Wzrósł o 511 osób udział seniorów w życiu kulturalnym miasta dzięki umożliwieniu bezpłatnego udziału w korzystaniu z dóbr kultury ( przy założeniu ok. 400 osób). Mierniki: listy obecności, fotorelacje, informacje w mediach i na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych.
 2. Nastąpił wzrost świadomości młodszego pokolenia w liczbie przekraczającej 60 osób w zakresie zaangażowania seniorów w życie kulturalne. Mierniki: plakaty, komentarze na Fb, rozmowy i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz w trakcie wydarzeń towarzyszących.
 3. Podniosła się wiedza na temat rodzimych indywidualności młodego pokolenia dzięki możliwości poznania ich twórczości. Mierniki: ankieta, komentarze w mediach społecznościowych.
 4. Wzrosło zadowolenie 340 uczestników z możliwości bezpłatnego udziału w wielkim wydarzeniu kulturalnym przez seniorów i przedstawicieli młodszego pokolenia. ankieta końcowa. Mierniki: wejściówki do WCK na koncert, ankieta, komentarze w mediach społecznościowych, zaciąganie opinii podczas spotkań klubowych z członkami WUTW.

Zakładane rezultaty jakościowe i ilościowe zostały w pełni osiągnięte przez realizatora projektu.

Opiekun projektu: Bożena Kowalczyk

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania „Wyjazd rekreacyjny do Głuchołaz” w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr 11/S/2022 z dnia 16.09.2022 r. dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Liczba uczestników: 26 osób, w tym:
  • osoby z niepełnosprawnością: 15 uczestników
  • opiekunowie ON: 11 uczestników
   w/w osoby złożyły zgody na przetwarzanie ich danych osobowych
 2. Termin realizacji zadania: 09.10.2022 r. – 15.10.2022 r.
 3. Miejsce realizacji zadania:
  Instytut Dydaktyczno-Naukowy im. Vincenza Priessnitza
  Ośrodek Formacyjno -Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

  gen. Andersa 74-76,  48-340 Głuchołazy
 4. Opis osiągniętych efektów
  Głównym założeniem zadania było podniesienie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami poprzez aktywny udział w zajęciach ruchowych i spacerach, a także wzrost samopoczucia osobistego uczestników, który został osiągnięty poprzez:
  • Korzystanie z 4 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie, siłowni na powietrzu, spędzania czasu w jacuzzii centrum Spa oraz przy tężni;
  • Spacery po części zdrojowej miasta oraz Rynku i okolicy w ciągu niebieskiego szlaku   prowadzącego z głuchołaskiego Zdroju;
  • Ćwiczenia rekreacyjno - usprawniające w terenie w parku oraz przy usytuowanej na Górze Parkowej "Studni Jakubowej" , spacery z kijkami, zbieranie grzybów i kasztanów;
  • Udział w zajęciach z animatorem, podczas których wykonywane były prace plastyczne i Rękodzieło artystyczne;
  • Udział w wieczorkach kulturalnych przy muzyce oraz przy wspólnym śpiewie    w kawiarence z animatorem;
  • Odwiedzenie fabryki Krówek w Głuchołazach;
  • Spacery do przygranicznej Republiki Czeskiej.

Założone rezultaty polegające na zwiększeniu zaufania we własne siły oraz motywacji do aktywności fizycznej i społecznej, zastosowanie poznanych umiejętności ruchowych
i rekreacyjnych w życiu codziennym zostały osiągnięte, co wyrazili uczestnicy w rozmowach i chęci ponownego odwiedzenia tego miejsca.

Dzięki tym aktywnościom wzrósł poziom kompetencji uczestników/ uczestniczek, takich jak:

 • porozumiewanie się / komunikacja,
 • zaufanie we własne siły,
 • motywacja do aktywności fizycznej ,
 • odpowiedzialność,
 • poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji,
 • koncentracja, uwaga.

Opiekun: Donata Malińska

Ostatni dzień roku 2021 jest finalnym dniem projektu: E-obywatel. Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób starszych. Przez pół roku chętni seniorzy z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz inni z poza naszego stowarzyszenia, w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025, Edycja 2021, poznawali tajniki korzystania z sieci i poprawiali własne umiejętności cyfrowe.
Biorąc pod uwagę dynamikę zmian demograficznych, konieczne stało się podjęcie działań na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, podejmowanie działań sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu nas, osób starszych, w sieci.
W ramach projektu zakupiliśmy 2 laptopy dla WUTW, tym samym tworząc mobilną mini-pracownię komputerową. Nasi studenci dzięki zdobytym umiejętnościom i laptopom, będą mogli zwiększać swoje umiejętności, dzielić się wiedzą, ucząc kolejnych chętnych a także mobilnie załatwiać sprawy osobiste czy urzędowe.
Z realizacji projektu, w jego ramach, powstał 3-minutowy dokument, który możecie oberzeć na naszej stronie, na facebooku oraz You Tube, pod linkiem: https://youtu.be/k-RBJHHUxH4 . Autor filmu: Rafał Soliński. 
 

Projektu "E-obywatel. Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób starszych".

Projekt "E-obywatel. Nowe umiejętności i włączenie cyfrowe osób starszych" jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2021.
Projekt dla osób zainteresowanych nabyciem nowych lub wzmocnieniem już posiadanych umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem, użytecznymi aplikacjami, nowoczesnymi technologiami, nowymi mediami itp., czyli dla"
osób, które chcą uczyć się nowych technologii - obsługi komputera, pomocnych aplikacji i bezpieczeństwa w Internecie;
osób, które nowe umiejętności będą wykorzystywały w życiu codziennym;
osób, które nową wiedzą będą dzielić się z innymi członkami WUTW.
Osoby, które zgłoszą się do projektu będą mogły wziąć udział w cyklu szkoleń, seminariów i wizycie studyjnej, podczas których zdobędą nowe umiejętności i kompetencje, by świadomie korzystać z nowych technologii i stać się przewodnikami czy po prostu wsparciem dla innych uczestników Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mniej zorientowanych w sprawach związanych z nowymi technologiami.
Najważniejszą częścią cyklu edukacyjnego będzie siedem dwudniowych szkoleń. Uczestniczki i uczestnicy cyklu poznają podstawowe zagadnienia związane z Internetem; dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z sieci i robić zakupy internetowe; opanują użyteczne aplikacje i narzędzia cyfrowe do tworzenia treści, poznają narzędzia współpracy online czy zdalnej komunikacji; dowiedzą się jak załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Wszystkie szkolenia zostały tak pomyślane, by umożliwić w nich udział osobom o różnym stopniu internetowego czy komputerowego zaawansowania.
 
 Sprawozdanie merytoryczne 1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania
1. Poprawa kompetencji 12 liderów WUTW w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii poprzez udział w cyklu 7 cyfrowych warsztatów. (sposób mierzenia: listy obecności, testy wiedzy przede i po) - rezultat trwały. W ramach warsztatów ponadto wypracowano: - 1 słownik pojęć zw. z Internetem - 1 listę rekomendacji zw. z cyberbezpieczeństwem dla seniorów - 1 instrukcję do załatwiania spraw urzędowych przez Internet - 1 mapę internetowych zasobów edukacyjnych dla członków WUTW - 1 ministrategię obecności w mediach społecznościowych, uwzględniającej kwestie cyberbezpieczeństwa
2. Wzrost wiedzy w zakresie użytkowania sprzętu, oprogramowania i bezpieczeństwa w sieci poprzez udział w dyżurach informatyka i doradcy cyfrowego wśród 40 uczestników projektu (sposób mierzenia: karty doradcze, ogłoszenia o terminach dyżurów informatyka i doradcy cyfrowego) - rezultat trwały.
3. Wzrost świadomości 100 seniorów na temat wagi cyberbezpieczeństwa poprzez udział w 5 seminariach online (sposób mierzenia: lista zapisanych uczestników, zrzut ekranu podczas każdego z pięciu seminariów online) - rezultat trwały.
4. Wzrost wiedzy 17 seniorów na temat dobrych praktyk w zakresie włączania cyfrowego poprzez udział w wizycie studyjnej (sposób mierzenia: lista obecności, ankieta ewaluacyjna) - rezultat trwały.
5. Wzrost wiedzy społeczności wodzisławskich seniorów w zakresie bezpieczeństwa osób starszych w sieci poprzez zrealizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej (sposób mierzenia: notatki prasowe, relacje i fotorelacje ze zrealizowanej kampanii) - rezultat trwały. Realizacja projektu przyczyniła się w 100% do osiągnięcia jego celu.
Dzięki przeprowadzeniu siedmiu dwudniowych szkoleń udało się wypoażyć liderów WUTW w nowe kompetencje, dzięki którym będą mogli transferować swoją wiedzę na innych seniorów i projektować działania WUTW, tak by służyły cyfrowemu włączaniu. Wdrożone narzędzia cyfrowe i do komunikacji zdalnej będą wykorzystywane w WUTW sposób ciągły po zakończeniu projektu. Blog ekspercki i publikacja na temat cyberbezpieczeństwa będą służyły kolejnym rocznikom WUTW i pozwalały im bezpiecznie zacząć przygodę online. Biuro WUTW będzie działało także po zakończeniu projektu pełniąc rolę eksperckiego zaplecza dla Zarządu oraz uczestników WUTW. Najbardziej wartościowe rozwiązania podpatrzone podczas wizyty studyjnej w organizacjach i instytucjach, które wyróżniają się na polu zwiększania umiejętności seniorów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami, upowszechniania rozwiązań sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznego funkcjonowaniu seniorów online będą wdrażane w kolejnych latach w WUTW. Najstarsza grupa mieszkańców powiatu wodzisławskiego została przekonana, że warto sięgać po nowe technologie i że bez względu na metrykę są w stanie nauczyć się korzystania z bogactwa Internetu w sposób bezpieczny.
Bezpośrednimi efektami (materialne „produkty” lub „usługi”) zrealizowanej oferty były zatem:
- 7 dwudniowych szkoleń (112h), podnoszących cyfrowe kompetencje, dla 12-osobowej grupy liderów
- 1 słownik pojęć zw. z Internetem (po szkoleniu)
- 1 lista rekomendacji zw. z cyberbezpieczeństwem dla seniorów
- 1 instrukcja do załatwiania spraw urzędowych przez Internet
- 1 mapa internetowych zasobów edukacyjnych dla członków WUTW
- 1 ministrategia obecności w mediach społecznościowych, uwzględniającej kwestie cyberbezpieczeństwa (po szkoleniu)
- 1 ośmiomiesięczny cykl wsparcia ze strony informatyka i doradcy cyfrowego;
- blog ekspercki nt. cyberbezpieczenstwa, opublikowanie 40 artykułów;
- 5 seminariów online;
- 1 publikacja na temat cyberbezpieczeństwa, wydana w formie papierowej w nakładzie 500 egzemplarzy;
- 1 konkurs na najlepsza kampanię promującą bezpieczne korzystanie osób starszych z sieci;
- 1 wizyta studyjna;
- 1 biuro WUTW.
2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań 
2.1.Warsztaty cyfrowe dla seniorów - 100% wykonania. W ramach projektu przeszkolono 12 osób, które nabyły praktyczne umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów. Szkolenia miały charakter wyjazdowy i były dwudniowe. W ramach cyklu warsztatów zrealizowane zostały następujące tematy: 1.Podstawowe zagadnienia związane z Internetem, podstawowe zwroty w aplikacjach. Jak działa Internet, strona, wyszukiwarka, etc.
2. Cyberbezpieczeństwo dla seniorów - typu przestępstw w sieci, jak bezpiecznie korzystać z sieci i robić zakupy.
3. Aplikacje i narzędzia cyfrowe - Canva, Trello, Narzędzia Google.
4. Media społecznościowe - Facebook, Twitter, Instagram.
5. Zdalna komunikacja - Zoom, Google Meet.
6. E-obywatel, czyli jak załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.
7. Dzielenie się wiedzą w sieci. Narzędzia, źródła, schematy. Bazowanie na materiałach edukacyjnych w sieci podcasty, blogi, aplikacje, streamy. W sumie zrealizowano 112 godzin szkoleniowych.
2.2. Doradztwo cyfrowe i dyżur informatyka - 100% wykonania. W ramach projektu były zorganizowane darmowe dyżury serwisanta, informatyka oraz cyfrowego doradcy, który zadbał o właściwe oprogramowanie. Z ich wsparcia skorzystali wodzisławscy seniorzy (w sumie 40 osób). Zgodnie z założeniem odbyły się indywidualne porady techniczne dotyczące zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Podczas cyklicznych dyżurów seniorzy skorzystali z pomocy przy aktualizowaniu oprogramowania na swoich urządzeniach, zabezpieczania sprzętu, instalowania aplikacji, programów antywirusowych, bezpiecznego przenoszenia aplikacji i danych pomiędzy urządzeniami, przenoszeniu danych z telefonu do chmury, odblokowaniu konta w chmurze, odblokowaniu telefonu komórkowego, konfiguracji urządzenia cyfrowego, bezpiecznego zakładania konta do obsługi usług w telefonie komórkowym itd. Każda z osób uczestniczących w konsultacjach miała możliwość pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę oraz nauczyć się bezpiecznego funkcjonowania online.
2.3. Biuro U.T.W. - 100% wykonania. Uczestnicy warsztatów utworzyli "biuro", którego członkowie pozyskaną w trakcie projektu wiedzą dzielili się na zasadach wolontariatu z innymi seniorami. Był to rodzaj zaplecza eksperckiego świadczonego przez wolontariuszy - seniorów na rzecz innych seniorów i organizacji senioralnych Biuro odpowiedzialne było za prowadzenie/aktualizowanie bloga eksperckiego, wybór tematów seminariów online, proponowanie zagadnień do publikacji nt. bezpieczeństwa, wybór odpowiednich podmiotów, które były wizytowane podczas wizyty studyjnej (wybór pod kątem użyteczności dla realizacji celów projektowych). Biuro pilotowało również działania w ramach konkursu. Na czele Biura UTW stanął opiekun biura z ramienia WUTW.
2.4. Blog ekspercki i cykl artykułów nt. cyberbezpieczeństwa - 100% wykonania. W Internecie na stronie www.WUTW utworzony został serwis cykl artykułów nt. cyberbezpieczeństwa. Dla osób, które nie posiadają wiedzy technicznej, a jednocześnie zależy im na tym, aby poruszać się po sieci w sposób świadomy oraz bezpieczny. Treści poradnikowe były przygotowywane m.in. przez uczestników szkoleń na podstawie zdobytej przez nich wiedzy oraz członków biura UTW. W sumie powstało 40 artykułów.
2.5. Seminaria online - 100% wykonania. W ramach projektu odbyło się pięć spotkań, podczas których dyskutowane będą m.in. zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii i bezpiecznego korzystania z Internetu. Przebiegały zgodnie ze schematem: 1) wykład online zaproszonego gościa/eksperta; 2) pytania i komentarze uczestników; 3) podsumowanie spotkania. . Seminaria dotyczyły następujących tematów: 1. Co warto robić, mając smartfon, tablet lub komputer 2. Bezpieczeństwo i cyfrowy wizerunek w Internecie 3. Jak bezpiecznie korzystać ze smartfona? 4. Zakupy w sieci- Jak połączyć wygodę z bezpieczeństwem. 5. Smartfon nieskończonych możliwości – aplikacje, które warto znać. Na pierwszym wykładzie online odbiorcy byli wspólnie na sali spotkań. W ten sposób mieli możliwość zapoznać się, jak działa platforma Google Meet . W kolejnych – uczestniczyli łącząc się indywidualnie. We wszystkich seminariach wzięło udział przeszło 100 uczestników.
2.6. Publikacja na temat cyberbezpieczeństwa - 100% wykonania. Publikacja zatytułowana „Cyberbezpieczeństwo dla seniorów” została przygotowana z myślą o wprowadzeniu starszego pokolenia krok po kroku w cyfrową, internetową rzeczywistość. Publikacja została opracowana przez ekspertów. Wszystkie teksty są napisane prostym językiem, tak aby wszelkiego rodzaju opisy czy instrukcje były zrozumiałe dla osób starszych, które do tej pory rzadko albo w ogóle nie korzystały z sieci. Spis treści publikacji to: Wstęp. Ogólne zasady bezpieczeństwa. Bezpieczne korzystanie ze smartfona. Najczęstsze przestępstwa w sieci. Jak ich unikać? Zakupy w sieci – jak połączyć wygodę z bezpieczeństwem. Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet. Prywatność w sieci – bezpieczeństwo i  cyfrowy wizerunek. Smartfon nieskończonych możliwości – aplikacje, które warto znać. Zakończenie. Treści zostały opatrzone stosownymi grafikami.
2.7. Konkurs na najlepsza kampanię społeczną promującą włączanie cyfrowe i bezpieczne korzystanie z Internetu przez seniorów - 100% wykonania. Działaniem pozwalającym na łączenie teorii z praktyką był konkurs na opracowanie koncepcji kampanii promującej bezpieczeństwo osób starszych w sieci oraz działania na rzecz zwiększenia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami przez seniorów. Konkurs został publicznie ogłoszony poprzez różne dostępne kanały komunikacji: media społecznościowe, serwis internetowy WUTW, lokalne serwisy informacyjne oraz portale branżowe, takie jak np. ngo.pl. W ramach konkursu trzyosobowe grupy seniorów z powiatu wodzisławskiego zgłosiły swoje pomysły na odpowiednio przygotowanym formularzu konkursowym. Osoby, które zgłosiły chęć udziału w konkursie, uzyskały wsparcie koordynatora i asystenta koordynatora projektu, którzy pomogli im opracować główne założenia koncepcji oraz byli odpowiedzialni za przekazywanie najważniejszych informacji związanych z zasadami udziału w konkursie. Na zgłaszanie koncepcji był określony termin. Wpłynęło 6 koncepcji, które przez komisję konkursową zostały wstępnie ocenione pod względem formalnym oraz spełniania warunków regulaminu. Następnie powołana specjalna komisja konkursowa dokonała wyboru trzech najciekawszych jej zdaniem koncepcji, które trafiły do Wielkiego Finału Konkursu: 1. Komputer to okno na świat. 2. Załatwiaj sprawy urzędowe w sieci. 3. Wyślij Mi to na Maila. W ostatnim etapie konkursu, Wielkim Finale (18.10.2021), trzy zakwalifikowane do niego pomysły były na żywo prezentowane przed komisją i obserwatorami. Były to krótkie publiczne prezentacje składające się z dwóch części: ok. 5- minutowego tzw. pitcha oraz ok. 8-minutowej sesji pytań i odpowiedzi. Komisja pierwszym miejscem nagrodziła projekt „Załatwiaj sprawy urzędowe w sieci”, do którego realizacji przeznaczono nagrodę o wartości 10000 zł. Zwycięski zespół wygraną kwotę przeznaczył na organizację mobilnej mini pracowni komputerowej dla WUTW. W ramach tego zostały zakupione dwa laptopy, dwa przedłużacze, pen-drivy, materiały papiernicze, poczęstunek dla zaproszonych gości na uroczystość otwarcia pracowni (16.11.2021) oraz nakręcenie filmu. Treścią filmu są wypowiedzi uczestników projektu na temat korzyści uczestnictwa w projekcie oraz scenki z realizacji kampanii. Film trwa 3 minuty i jest zamieszczony na stronie internetowej i facebooka WUTW oraz na YouTubie: https://www.youtube.com/watch?v=k-RBJHHUxH4. W ramach kampanii nieodpłatnie zaprojektowany był plakat reklamujący kampanię oraz ulotki. Druk na zakupionym z projektu papierze na drukarce WUTW. Ponadto w ramach zorganizowanej mini pracowni, odbyły się do 4 dwugodzinne doradztwa informatyczne (4 x po 2 wolontariuszy), z których skorzystało 12 seniorów. W efekcie, uzyskali oni pomoc dotyczącą bezpiecznego załatwiania spraw urzędowych przez internet, instalowania aplikacji, etc.
2.8. Wizyta studyjna - 100% wykonania. W ramach projektu zorganizowana została jedna 2-dniowa wizyta studyjna do Warszawy. Były to spotkania w organizacjach/instytucjach, które wyróżniają się na polu zwiększania umiejętności seniorów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami, upowszechniania rozwiązań sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu seniorów online. Były to spotkania: w Jazowie, miejscu siedzib organizacji pozarządowych, gdzie spotkaliśmy się m.in. z przedstawicielami Towarzystwa „ę”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a w Muzeum Sztuki Nowoczesnej z przedstawicielami Klubu Seniorów Nowoczesnych, działającym przy Towarzystwie Przyjaciół Muzeum. W kolejnym dniu odwiedziliśmy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, gdzie zwiedziliśmy CAM i zapoznaliśmy się z jego programem działalności, spotkaliśmy się z grupą tamtejszych seniorów, uczestniczyliśmy w warsztatach międzykulturowych i połączyliśmy się online z „cyfrowymi seniorami”, uczestnicząc w ten sposów w wymianie doświadczeń. Podczas obu dni wizyty studyjnej były spotkania zarówno „na żywo” jak też uczestniczyliśmy w spotkaniach online, np. poprzez platformę Zoom. Każda forma i każde ze spotkań dostarczyło możliwość podpatrzenia dobrych praktyk, celem wdrożenia ich w Wodzisławiu Śl. Ponadto, przemieszczając się po stolicy miejskim transportem, mieliśmy okazję rozwinąć własne kompetencje w zakresie korzystania w smartfonach z aplikacji Mapy Google. Korzystając z obecności w stolicy oraz z bogatych możliwości poznania, zobaczenia i nauczenia się, dokupiliśmy sobie z całkiem prywatnych środków jeszcze jeden dzień pobytu, w celu rozszerzenia możliwości poznawczych. 
 

 „Szkoła Liderów Trzeciego Wieku” to projekt WUTW, realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - „ ASOS”. Celem projektu jest mobilizowanie, angażowanie i edukowanie seniorów. Najtrudniejsze zadania zostały postawione przed grupą 12 słuchaczek WUTW, które dobrowolnie zdecydowały się włączyć w ten Projekt. Wszystko po to, aby zdobytą wiedzą i doświadczeniem zmieniać seniorów w aktywnych mieszkańców, obywateli i członków lokalnej społeczności.

Realizacja Projektu odbywała się poprzez:

I. Warsztaty szkoleniowe: 1. 31.07. - 1.08.2020 Piasek k/Pszczyny : nauka efektywnej pracy na rzecz seniorów i realizowanie celów społecznych. 2. 7.08. -8.08.2020 Cieszyn : zdobywanie wiedzy o nowych narzędziach internetowych i sposobach korzystania z nich. 3.28.08-29.08.2020 Bielsko Biała : sposoby pozyskiwania środków na działalność społeczną ze źródeł prywatnych i publicznych 4.13.09.-14.09.2020 Podzamcze : aktywowanie społeczności lokalnej i metody walki o swoje prawa. 5. 25.09.-26.09.2020 Ustroń : doskonalenie wiedzy w zakresie wykorzystania mediów do promocji spraw seniorów. 6. 2.10.- 3.10.2020 Żywiec : redagowanie notatek prasowych, analizowanie artykułów z portali informacyjnych. 7. 16.10.-17.10.2020 Kozłów : przygotowanie uczestników do wystąpień publicznych i dokonywania prezentacji.

II. Wizyta Studyjna: 1. 4.11. - 5.11.2020 w Wałbrzychu, głównie ze stowarzyszeniem senioralnym "Radość Życia": uczestnictwo w warsztatach, wykładach i prelekcji na temat wzrostu wiedzy i partycypacji społecznej seniorów, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk.

III. Konkurs na kampanię partycypacyjną: Do konkursu mającego na celu pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie , zgłoszono 6 projektów. Projekty zostały skonsultowane w ramach biura WUTW z coachem, poprzez spotkania w grupach 3 i 5-cio osobowych . Komisja konkursowa przyznała I miejsce i nagrodę w wysokości 10.000zł za projekt : „Ekotasza dla Seniora”. Nagrodę przeznaczono na zakup maszyn i akcesoriów do szycia toreb, które rozdano podczas Ogólnopolskiego Dnia Seniora 20.11.2020 oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5.11.2020 na wodzisławskim rynku. Docelowo zakupione maszyny będą służyć seniorom w nowo powstałym „Klubie Szwaczek” przy WUTW.

IV. Dni Wodzisławskiego Seniora - „WODZIRALIA” „Wodziralia” zostały uroczyście otwarte prze Prezydenta Miasta p. Mieczysława Kiecę w dniu 13.10.2020 w Rodzinnym Parku Rozrywki na Trzech Wzgórzach. Program obejmował zajęcia rekreacyjne, artystyczne oraz poczęstunek. W ramach „Wodziralii” odbył się cykl wykładów: „Trudne Trio” - umieranie, śmierć ,żałoba „Zapachy Natury”- pozyskiwanie olejków eterycznych „7 Filarów Dobrostanu Seniora”- promowanie zdrowia „Zdrowie Seniora” - spotkanie z lekarzem rodzinnym Finałem był koncert w WCK - „Arie Operetkowe”. V. Seminaria Obywatelskie: „Moja trudna miłość do Śląska” „Działania partycypacyjne w architekturze dedykowanej osobom starszym” „Jak być bohaterem - co to jest „zero waste” i jak je wprowadzać w domu” „Niech niosą Cię marzenia na skrzydłach Aniołów” „Cholesterol- jak naprawdę chronić się przed miażdżycą” „Psychiatria i psychoterapia - fakty i mity”

Zwieńczeniem Projektu było śniadanie z władzami miasta- online. Seniorzy dowiedzieli się czym jest budżet miasta, jak wygląda jego konstrukcja i z czego się składa. Jakie kompetencje ma miasto, a jakie powiat. Pokazaliśmy, że potrafimy budować pozytywny wizerunek osób starszych, jako aktywnych mieszkańców miasta i powiatu.

Dzięki udziałowi w Projekcie nauczyliśmy się efektywnie pracować na rzecz seniorów oraz realizować cele społeczne. Pod czujnym okiem dwóch wymagających trenerów, realizowaliśmy zadania z zakresu upowszechniania inicjatyw edukacyjnych, intelektualnych i społecznych. Za motto swoich działań przyjęliśmy słowa J. Quincy Adamsa: „ Jeśli to co robisz, inspiruje innych do tego , by marzyć, uczyć się, robić więcej i stać się kimś lepszym, jesteś liderem.”

Dawne piosenki i zabawy, zarówno te znane w całym kraju, jak i charakterystyczne dla Górnego Śląska mogą cieszyć i dziś. Aby tak się stało trzeba je spisać i utrwalić, by przekazać nie tylko najmłodszym, ale i przyszłym pokoleniom.

Pomysł na projekt "Zaśpiewaj mi babciu" narodził się podczas zajęć dla dzieci, które w wodzisławskich przedszkolach i świetlicach środowiskowych prowadzą wolontariuszki Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (WUTW).

W przedsięwzięciu wezmą udział babcie (liczymy, że ta grupa zostanie uzupełniona także przez dziadków), seniorki z WUTW oraz co najmniej 60 dzieci z czterech świetlic środowiskowych, które wchodzą w skład Wodzisławskiej Placówki Dziennego Wsparcia „Dziupla”, Autorką projektu jest Stanisława Wieczorek.

Projekt jest finansowany w ramach konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pierwsze spotkanie organizacyjne z wychowawcami świetlic odbyło się 19.09.2018r.

Czas realizacji 03.09.2018 – 30.06.2019.

W kwietniu i maju 2017r. braliśmy udział w projekcie „Odmień dietę przez przypadki Wspomóż leczenie odpowiednia dietą.”

Organizatorem projektu była Poradnia Dobry Dietetyk w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach projektu został przeprowadzony cykl wykładów przez dyplomowanych dietetyków o tematyce:

 1. Właściwe żywienie w cukrzycy typu II – jak przy pomocy właściwego żywienia zapobiec powikłaniom – 21.04.2017 (piątek) godz. - 17:00
 2. Dieta dla serca - odpowiednie żywienie w chorobach układu krążenia i hipercholesterolemii- 25.04.2017 (wtorek) godz-17:00
 3. Reumatoidalne zapalenie stawów – czy składniki odżywcze mogą złagodzić stan zapalny? - 28.04.2017 (piątek) godz.- 17:00
 4. Co zmienia się po 60 roku życia, czyli żywienie dostosowane do wieku – 12.05.2017 (piątek) godz.- 17:00
 5. Suplementy -czy są niezbędne? Jak je stosować? - 16.05.2017 (wtorek)

Osoby biorące udział w projekcie mogły skorzystać również z indywidualnej, bezpłatnej konsultacji dietetycznej.

Wykłady cieszyły się wielką popularnością o czym świadczyła wysoka frekwencja

Po ostatnim wykładzie uczestnicy projektu zostali poczęstowani pysznym dietetycznym ciastem przez panie koordynatorki Paulinę Hetwer i Lidię Storczewską.

W ramach zadania publicznego  „Seniorze, na start po zdrowie . Aktywnośc fizyczna warunkiem dobrej starości” współfinansowanego  ze środków powiatu wodzisławskiego w dniu 20 maja 2017 r. zorganizowany został Piknik Sportowy  na terenie Rodzinnego Parku „Trzy Wzgórza”
Wykorzystując   infrastrukturę   tego   miejsca    zorganizowane   zostały   następujące   formy aktywności – współzawodnictwa sportowego  „z przymrużeniem oka” i tak :

 • marsz z kijkami nordic walking na czas z podziałem : kobiety/mężczyźni
 • marsz z kijkami rekreacyjnie
 • gry planszowe Warcaby, Szachy, Chińczyk
 • gra w bulle
 • przejście przez labirynt na czas
 • rozgrywki – tenis stołowy
 • strzelanie z łuku
 • cwiczenia fizyczne przy muzyce  „zumba” dla wszystkich chętnych
 • nauka podstawowego układu tańca liniowego – kroki i zwroty jako całośc układu.

Przy realizacji zadania zaangażowanych  było 35 wolontariuszy, którzy przepracowali 17 godzin.
W zajęciach aktywnie uczestniczyli członkowie WUTW oraz seniorzy zaproszonych organizacji pozarządowych  jak: TKKF Relaks, PTTK Wodzisław Śl. Związku Emerytów i Rencistów, Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek, Marklowickiego Stowarzyszenia Kobiet, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Radlinie oraz Stowarzyszenia Nasz Wodzisław.
Była to impreza  otwarta dla mieszkańców Wodzisławia Śl. i powiatu wodzisławskiego.  Ogólem 150 osób aktywnie spędziło  czas wolny  na zajęciach sportowych „ z przymrużeniem oka” na świeżym powietrzu  oraz rekreacji co z pewnością  przyczyniło się do poprawienia kondycji i sprawności fizycznej

Nazwa projektu: „Odmień dietę przez przypadki. Wspomóż leczenie odpowiednia dietą.” Organizatorem projektu była Poradnia Dobry Dietetyk w Wodzisławiu Śląskim

Celem głównym była profilaktyka drugorzędowa i profilaktyka trzeciorzędowa. Projekt dedykowany był osobom obciążonym dużym ryzykiem wystąpienia choroby oraz cierpiącym na schorzenia: kardiologiczne reumatoidalne zapalenie stawów cukrzycę  i inne związane z wiekiem.

W ramach projektu został przeprowadzony cykl wykładów przez dyplomowanych dietetyków o tematyce:

 1. Właściwe żywienie w cukrzycy typu II – jak przy pomocy właściwego żywienia zapobiec powikłaniom – 21.04.2017 (piątek) godz- 17:00
 2. Dieta dla serca - odpowiednie żywienie w chorobach układu krążenia i hipercholesterolemii- 25.04.2017 (wtorek) godz-17:00
 3. Reumatoidalne zapalenie stawów – czy składniki odżywcze mogą złagodzić stan zapalny? - 28.04.2017 (piątek) godz- 17:00
 4. Co zmienia się po 60 roku życia, czyli żywienie dostosowane do wieku – 12.05.2017 (piątek) godz- 17:00
 5. Suplementy -czy są niezbędne?Jak je stosować? - 16.05.2017 (wtorek) godz-17:00

Osoby biorące udział w projekcie mogły skorzystać również z indywidualnej, bezpłatnej konsultacji dietetycznej,w ramach której wykonane zostały pomiary składu ciała, przeprowadzony został wywiad żywieniowy oraz wydane wskazówki dotyczące proponowanych zmian w obecnym sposobie żywienia wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi odpowiedniej diety w danym schorzeniu.

Koordynatorzy projektu: Paulina Hetwer, Lidia Storczewska

Daty spotkań muzycznych: 27 II, 27 III,  24 IV,   30 X,  27 XI, 18 XII.2017

Dodatkowo w ramach cyklu spotkań z „wielkimi postaciami a świata muzyki i teatru” gościć będziemy p.Jacka Wójcickiego w dniu 9 czerwca 2017 r.

Miejsce spotkań:sala wodzisławskiego Pałacu Ślubów  ul.płk W.Kubsza 2

W programach spotkań muzycznych przygotowano wykonanie wybitnych dzieł instrumentalnych i wokalnych wielkich mistrzów przez sławnych wykonawców z filharmonii i teatrów operowych oraz uczni i pedagogów szkół muzycznych również studentów i absolwentów Akademii Muzycznych.

Oferta skierowana jest do mieszkańców miasta i powiatu a w szczególności do Seniorów

Nasze działanie na rzecz społeczności lokalnej proponuje atrakcyjny program muzyczny,który obok rozbudzenia zainteresowania muzyką symfoniczną,operową i musicalową wzmacniać ma dotychczasowe formy więzi międzypokoleniowej oraz wypełniać czas wolny Seniorom chroniąc ich tym samym przed osamotnieniem.

Wykonawca PROJEKTU : Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współpracy z Stowarzyszeniem „Nasz Wodzisław”

Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski.

Koordynator Projektu: Andrzej Płaczek

Projekt „Wiedzieć więcej – rozumieć lepiej”
to zadanie publiczne z zakresu :

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50+.

Projekt  realizowany przez Wodzisławski Unwersytet Trzeciego Wieku , wspierany w realizacji i współfinansowany przez Miasto Wodzisław Śląski.

Projekt realizowany jest od 15 lutego 2017r. a jego zakończenie zaplanowane jest na dzień 31 grudnia 2017 r.

Celem projektu jest :

 • kształtowanie u seniorów wrażliwości i postaw otwartych na zmiany społeczno polityczne współczesnego świata,
 • poznanie przeszłości, interesujących wątków historycznych w cyklu wykładów „historia jak z filmu”,
 • budowanie świadomej troski o własne zdrowie poprzez różne jego uwarunkowania : lekarstwa,suplementy,zioła,zdrowy tryb życia,
 • przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, osamotnieniu i bezradności ludzi starszych poprzez zaktywizowanie środowiska lokalnego,
 • ukazanie seniorom ciekawych i rozwiających sposobów spędzenia czsu wolnego,
 • rozwijanie alternatywnych form budowania więzi społecznych,
 • budowanie  świadomej postawy obywatela i poczycia własnej wartości.  

Zamierzone cele  osiągnięte zostaną przez organizowanie cyklu wykładów  otwartych  dla seniorów mieszkających w Wodzisławiu Śląskim i powiecie wodzisławskim.

Zaplanowane zostało 15 wykładów w 4 cyklach tematycznych:

1)    Historia jak z filmu – 3 wykłady

2)    Komputer i internet bez tajemnic  - 3 wykłady

3)    Zdrowie , ile cię trzeba .......   - 3 wykłady

4)    Świat – jaki jest?   -2 wykłady

Wykłady odbywa się będą w siedzibie Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Informacje o tematyce i terminach  wykładów zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUTW,na stronie www.wutw.pl w zakładce „Proponujemy wykłady oraz w comiesięcznym informatorze „Proponujemy w miesiącu ........”

Koordynatorzy projektu : Jadwiga Holeczek Wojdat , Jadwiga Widenka

W roku 2016 w ramach PROJEKTU  „Symfoniczne poniedziałki” zorganizowano sześć koncertów  muzycznych w których Uczestnicy  otrzymali możliwość poznania solistów-wykonawców nie tylko pod kątem ich prezencji na scenie,ale także w formie rozmowy twarzą w twarz.
Sala wodzisławskiego Pałacu Ślubów-miejsce spotkań muzycznych- gromadziła  mieszkańców   oraz gościła instrumentalistów,muzyków oraz wokalistów  różnych pokoleń grających na wielu instrumentach i o ugruntowanej renomie artystycznej w kraju i za granicą.
Występowali  uczniowie szkoły muzycznej,studenci Akademii Muzycznej i jej absolwenci .Ciekawy program zaprezentował wodzisławski chór  „Kokoszyczanki”.
Każde z tych spotkań było niezwykłe i nie brakowało powodów do zachwytu.
Wirtuozeria i  kunszt każdego z wykonawców budził ogromny podziw  publiczności.
Każdy z 6-ciu koncertów tworzył okazję do wejścia w świat wspaniałych wykonań.
Publiczność wychodziła z koncertów spełniona,zachwycona i zachęcona do sięgania po więcej. Wypełniono bowiem lukę imprez  z muzyką klasyczną oraz zaspokojono oczekiwania licznego grona fanów tej muzyki. Repertuar koncertów prezentował różne epoki rozwoju klasyki. Każdy koncert uzupełniony był informacją o prezentowanych formach muzycznych oraz o ich kompozytorach. Nie zabrakło ciekawych anegdot związanych z powstawaniem kompozycji oraz  z życia prywatnego kompozytorów.
Mieszkańcy  mieli okazję wzbogacić swą wiedzę z zakresu historii muzyki,spotkaćz bliska wykonawców-artystów których znają tylko z radia i telewizji.
Sala wodzisławskiego Pałacu Ślubów  w ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 18 00  tradycyjnie wypełniona była do ostatniego miejsca.

Koordynator PROJEKTU „Symfoniczne Poniedziałki”   Andrzej Płaczek

Działania sekcji wolontaryjnej były realizowane i dofinansowane ze środków programu „UTW – Seniorzy w akcji” w ramach projektu „UTW dla społeczności” – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

                          

Okres trwania projektu: październik 2015 r. – grudzień 2016 r.

Cele projektu:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu wolontariatu
 • przygotowanie organizatorów wolontariatu do współpracy z wolontariuszami i   społecznością lokalną

Działania w ramach trwania projektu:

 • 3 sesje warsztatów wyjazdowych dla 3-osobowego zespołu
 • wsparcie grupy wolontariatu przez animatorów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę” – 2 wizyty na WUTW

·        stworzenie planu działania i realizacja działań społecznych

 • wizyta studyjna w organizacji wspierającej wolontariat seniorów – w Łodzi– spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Subvenio”, wolontariuszkami Telefonu Życzliwości, przedstawicielem Zespołu ds. Seniorów Urzędu Miasta Łódź, spotkanie z grupą wolontariuszy „Aktywni +” działających na rzecz „Domu Międzypokoleniowego Bednarska”. Spotkanie z prezes Stowarzyszenia Edukacji Centrum- Integracja Międzypokoleniowa „Hipokamp” – redaktor naczelną gazety senioralnej „My, M-łodzi Duchem „
 • mikrogrant przeznaczony na działania grupy wolontariatu
 • spotkanie finałowe

Zrealizowane zadania dot. działań dla społeczności:

 • Projekt – „Seniorzy – Seniorom”: integracja z podopiecznymi Domów Opieki poprzez spotkania o charakterze rozrywkowym
  • Spotkanie z seniorami z Ośrodka Dziennego Pobytu I Rehabilitacji – „Dom Bez Barier – Maja” w Wodzisławiu Śl. Występ grupy teatralnej „Młodzi duchem” – spektakl pt. „Grunt to rodzinka” oraz grupy wokalnej „Sześćdziesiątki” z WUTW, wspólne śpiewy z uczestnikami spotkania.
  • 2 spotkania z seniorami z Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach – występy grup artystycznych z WUTW: teatralnej „Młodzi duchem” – spektakl pt. „Grunt to rodzinka”, grupy wokalnej „Sześćdziesiątki”- piosenki biesiadne i chóru – wspólne kolędowanie, zespół taneczny – taniec liniowy oraz zespół wokalny z Turzy Śl. i 2 dzieci ze szkoły podstawowej – laureaci konkursu „Godki po śląsku”

 • Projekt – „Gotowanie z babcią”: warsztaty kulinarne prowadzone przez wolontariuszki z WUTW z dziećmi z Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa nr 3 – Jedłownik. Celem projektu było rozwijanie umiejętności kulinarnych dzieci oraz międzypokoleniowa współpraca.

 • 6 spotkań – warsztaty kulinarne: dzieci wspólnie z seniorami WUTW przygotowywali i degustowali różne potrawy: desery, soki, przekąski, zupy, dania główne
 • 1 spotkanie – poznanie sztuki carvingu: wykonywanie dekoracji z warzyw i owoców
 • Przygotowanie spotkania z okazji Dnia Matki (zaproszenie mam przez dzieci)
 • Zajęcia plastyczne – po zajęciach kulinarnych, dzieci wykonywały rysunki związane z przygotowywanymi potrawami (do książki kucharskiej)
 • Uroczyste zakończenie warsztatów wraz z zaproszonymi gośćmi – wręczenie dzieciom nagród : Książek kucharskich i fartuszków z imieniem dziecka.

W projektach: „Seniorzy–Seniorom” i „Gotowanie z babcią” wzięło udział ponad 180 osób.

                                                          

                                                                                       Koordynator projektu z ramienia

                                                                                     Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” :

                                                                                              Dominik Mosiczuk  

                                                                                       Koordynatorki zadań dot. projektu:                                                                  

                                                                                                 Edyta Mężyk

                                                                                                Krystyna Błachut

                                                                                                 Włodzimiera Pawliczek

Projekt „To mnie interesuje, tego chcę się dowiedzieć” - to zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku , wspierane w realizacji i współfinansowane przez Miasto Wodzisław Śląski.

Projekt realizowany był w okresie od 15 lutego 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

 

Celem projektu było:

 • kształtowanie u seniorów wrażliwości i postaw otwartych na zmiany społeczno- polityczne współczesnego świata

 • poznanie przeszłość swojego miasta, zabytków i zwyczajów dawnych mieszkańców Wodzisławia.

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, osamotnieniu i bezradności ludzi starszych oraz zaktywizowanie środowiska lokalnego, ukazanie seniorom ciekawych i rozwijających sposobów spędzania czasu wolnego na emeryturze, rozwijanie alternatywnych form budowania więzi społecznych.

 • budowanie świadomej postawy obywatela i poczucia własnej wartości

Zamierzone cele osiągnięte zostały poprzez organizację cyklu wykładów z różnych dziedzin nauki i kultury.

741 seniorów członków WUTW oraz mieszkanców miasta i powiatu wodzisławskiego czynnie uczestniczyło w zorganizowanych 11 wykładach .

Wykładowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz miejscowi przedstawiciele nauki i kultury.

Tematyka wykładów :

 1. Książe Władysław Opolski – założyciel Wodzisławia i jego następcy

 2. Jak życ z cukrzycą ? Cukrzyca – jej typy, dieta

 3. Uchodźcy w Polsce czyli nasze postrzeganie inności (wygląd, religia, stereotypy)

 4. Rosja – państwo, które na szczęśliwym położeniu zbudowało wielkośc

 5. Szlakiem zabytków Wodzisławia, krótka prelekcja, spacer pi Starm Mieście z przewodnikiem

 6. Knedle, siemioniotka, eintopf – czyli rzecz o kodzie kulinarnym

 7. Julius Roger – zapomniany człowiek spóźnionego renesansu

 8. U zródeł tajemnicy zachwytu

 9. W przestrzeni dotyku ....

 10. Twarze depresji – autorskie spotkanie z inicjatorką akcji społecznej

  „Nie oceniam. Akceptuję „

 11. Nastroje Świąt Bożego Narodzenia w muzyce i poezji.

 

Informacje o tematyce i terminach wykładów zamieszczane były na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUTW, na stronie www.wutw.pl w zakładce Proponujemy – Wykłady, w comiesięcznym informatorze „Proponujemy w miesiącu ......” , w kąciku Wodzisławskiego Seniora w Gazecie Wodzisławskiej

Koordynatorzy : Jadwiga Holeczek Wojdat

Jadwiga Widenka

 

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do kultury wysokiej dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, którzy z różnych powodów (ekonomicznych, komunikacyjnych, mentalnych) nie biorą udziału w w życiu kulturalnym
Zadanie zakładało organizację ośmiu koncertów, które odbyły się w: kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zabytkowym kościele Ewangelicko-Augsburskim i Urzędzie Stanu Cywilnego.

Podczas weekendowych spotkań muzycznych, w okresie październik- listopad 2016 r., uznani polscy wykonawcy z wieloletnim dorobkiem artystycznym, ale także młodzi i utalentowani absolwenci Akademii Muzycznej zaprezentowali różnorodny, repertuar muzyki klasycznej, od muzyki dawnej po współczesną.
Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest partnerem WCK w realizacji założonych  celów.
Grupa 15 melomanów wyłonionych spośród słuchaczy WUTW wzięła  udział nie tylko w odbywających się koncertach muzyki poważnej ale także w warsztatach muzycznych oraz wyjedzie na koncert do nowo wybudowanej sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Opiekunem grupy projektowej z ramienia WUTW była  Elżbieta Cichy.

100 lat aktywności – projekt z Programu Rządowego ASOS 2016
projekt zrealizowany przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu trenerów z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika w okresie od 1.07 – 31.12.2016 .

Celem projektu „ 100 lat aktywności” było:

 • podniesienie poziom partycypacji społecznej seniorów,
 • doskonalenie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii,
 • zmiana wizerunku seniora w odbiorze społecznym.

W programie szkolenia przewidziano działania:

 • Wyjazdowe warsztaty - tematyka zajęć: kampanie społeczne, finansowanie działalności obywatelskiej, nowe technologie, dziennikarstwo obywatelskie,
   ( szkolenia wyjazdowe odbywały się w Pszczynie, Cieszynie i Ustroniu) .
 • Seminaria – wykłady i dyskusje na temat :
  • 1.) Kondycja społeczeństwa obywatelskiego
  • 2.) Aktywność obywatelska. Szanse i bariery.
  • 3.) Żyć pełnią życia – pasje i zainteresowania osób w wieku starszym.
 • Wyjazdowe wizyty studyjne – poznanie dobrych praktyk w tym zakresie:
  • - wizyta studyjna w Czernicy .
  • - wizyta studyjna w Krakowie
 • Tworzenie kampanii społecznej, promującej aktywność seniorów.
 • Warsztaty interaktywne - komputerowe na temat :
  • Internetowe źródła informacji.
  • Nowe technologie i nowe media w promocji działań obywatelskich.
  • Blogi, dziennikarstwo obywatelskie i internetowe.

Podsumowanie projektu „100 lat aktywności” :

 •  DZIEŃ DOBRYCH PRAKTYK – seminarium , prezentacje.
 • "Aktywność lekiem na całe zło w każdym wieku”.
 • „Aktywizacja seniorów w ramach działań Stowarzyszenia " Moje Miasto" z Rydułtów”.
 • "Wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej”
 • „Rekomendacje i wnioski wieńczące cykl spotkań z obszaru kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” .

W systematycznym szkoleniu wzięło udział 12 liderów WUTW.
W seminariach oraz Dniu Dobrych Praktyk wzięło udział łącznie 150 osób.

Koordynator projektu Mariusz Juszczyk
Koordynowanie zadań i wydarzeń projektu
Jadwiga Holeczek-Wojdat

Projekt pt: „Przez wiedzę do godnego życia” zrealizowany w okresie od 10 marca do 5 czerwca 2015 roku z małych grantów Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego .


Cele projektu :

 • kształtowanie wrażliwości i postaw otwartych na konsumowanie dóbr kultury
 • poznawanie historycznego wpływu na rozwój cywilizacyjny ,naukowy i kulturowy naszego kraju
 • wzrost wiedzy na temat przenikania się kultur w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego
 • podnoszenie świadomości prawnej osób starszych
 • upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych narzędziach komunikacji i informacji .

Zamierzone cele zostały osiągnięte poprzez organizację cyku wykładów z różnych dziedzin nauki i kultury.
Zorganizowano pięć wykładów w których wzięło udział 120 uczestników.
Wykładowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz miejscowi przedstawiciele nauki i kultury .

Wykłady :

 • Perspektywy filozofii polityki.
 • Seniorzy a nowe technologie informacji .
 • Ogrody działkowe i ich prawne uwarunkowania .
 • Pałace i dworki w województwie śląskim .
 • Broniewski – mity i prawda.


Tematyka wykładów i ich terminy zamieszczone były na stronie internetowej Stowarzyszenia, Facebooku i w prasie lokalnej .

Koordynator projektu - Ewa Spas
Projekt pt. „Bezpieczny Senior” realizowany z grantu Banku Gospodarki Żywieniowej - Oddział w Wodzisławiu Śląskim w terminie : 02 maja - 30 czerwca 2014 roku.Realizowane w projekcie cele :

 • Senior bezpiecznie korzystający z konta bankowego
 • Senior bezpiecznie uczestniczący w ruchu drogowym
 • Senior bezpieczny na szlaku turystycznym
 • Senior posiadający umiejętności niesienia pierwszej pomocy

 Uczestnikami projektu było 150 słuchaczy WUTW.
Na zajęciach z informatyki,  przy pomocy pracowników banku BGŻ,  słuchacze nabyli umiejętność bezpiecznego dokonywania przelewów gotówki na bieżące rachunki i opłaty,  zdobyli wiedzę dotyczącą zawierania umów z bankami,  zostali zapoznani z bezpiecznymi operacjami bezgotówkowymi na swoich osobistych kontach.
Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przedstawili zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, znaczenia noszenia emblematów odblaskowych oraz ostrzegali przed wyłudzeniami „na wnuczka” i informacji o wypadkach bliskich osób oraz sprzedawcami domokrążcami.
 
Na zorganizowanej przez Zarząd WUTW i MOSIR Wodzisław Śląski „ Majówce 2014 „ ratownicy Oddziału Ratunkowego przeszkolili chętnych uczestników majówki w udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Program zorganizowanej wycieczki „Szlakiem Orlich Gniazd „ zawierał zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami poruszania się po szlakach turystycznych.
Dziękujemy za wszelką udzieloną pomoc w realizacji celów i zadań projektu.
 

Koordynatorki projektu:
Bank BGŻ Agnieszka Żurman
Prezes WUTW Ewa Spas
Projekt w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury pt. „Symfoniczne poniedziałki" realizowany ze środków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.


Czas realizacji: luty – grudzień 2014
 
Projekt obejmował organizację koncertów otwartych w których uczestniczyli nieodpłatnie mieszkańcy powiatu wodzisławskiego.
Koncertowali artyści o ugruntowanej renomie artystycznej oraz studenci ostatnich lat Akademii Muzycznej w Katowicach.
Repertuar koncertów prezentował epoki rozwoju muzyki światowej, a każdy koncert poprzedzony był informacjami o kompozytorach, formach muzycznych, epoce i anegdotami związanymi z powstaniem danej kompozycji.
 
Dzięki realizacji zadań projektowych popularyzowano muzykę klasyczną, stworzono możliwość uczestniczenia mieszkańców w koncertach bez konieczności wyjazdu do ośrodków kulturalnych położonych poza granicami powiatu.
Uczestnicy mieli okazję wzbogacić swą wiedzę z zakresu historii muzyki, poznać utalentowanych młodych artystów oraz spotkać artystów, których znali z dawnych lat.
„Symfoniczne poniedziałki” wypełniły lukę w życiu kulturalnym powiatu wodzisławskiego jaką jest brak Teatru Muzycznego czy Filharmonii.
Koncerty odbywały się raz w miesiącu (bez miesięcy wakacyjnych) w sali Urzędu Stanu Cywilnego miasta Wodzisławia.
Wystąpiło 18 artystów, a każdy koncert skupiał od 100- 130 uczestników.

Koordynator projektu: Andrzej Płaczek

Projekt realizowany ze środków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z zakresu - Ochrona i promocja zdrowia pt. „Profilaktyka broni i chroni, nie pozwala by czas nas dogonił”, zrealizowany od 01. 03 .2014 - 30. 11. 2014 roku.

Główne cele:

 • podnoszenie świadomości odziaływania profilaktyki w leczeniu wielu schorzeń, stwarzającej możliwości wyleczenia stanów chorobowych w ich początkowych stadiach
 • zachęcania do uczestniczenia w okresowych badaniach profilaktycznych prowadzonych przez lekarzy rodzinnych
 • zachęcenie do uczestniczenia w programach prozdrowotnych realizowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
 • podnoszenie wiedzy o problemach takich jak: uzależnienia, sposoby walki ze stresem, o spełnianiu warunków zdrowego życia
 • zapoznanie się z zestawem ćwiczeń podnoszących sprawność ruchową


Zorganizowano spotkania z lekarzami o specjalnościach – okulista, kardiolog, ortopeda, nefrolog-urolog, ginekolog, laryngolog oraz jedno spotkanie z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia, warsztaty  psychologiczno - terapeutyczne i warsztaty z rehabilitantem. Na spotkaniach uczestnicy mogli bezpośrednio uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące ich problemów zdrowotnych i pozyskać adresy placówek specjalizujących się w leczeniu tych schorzeń. W szczególnych przypadkach zaistniała możliwość umówienia się na konsultacje indywidualne.
 
Dla uczestników projektu została wydana broszurka z zestawem ćwiczeń usprawniająco - rehabilitacyjnych do indywidualnego ćwiczenia.
W realizowanych zadaniach projektowych uczestniczyło łącznie 477 mieszkańców powiatu wodzisławskiego.
 

Koordynowały realizacje zadań projektowych:
Ewa Spas i Jadwiga Holeczek -Wojdat

Projekt realizowany z programu ASOS edycja 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej ASOS 2014 - 2020 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt pt. - „Szlakiem czterech kultur - jedność w różnorodności „ trwał od 1czwrwca - 31 grudnia 2014 roku .
Zadania projektu :

 • cykl wykładów dotyczących kultur mniejszości narodowych - obywateli polskich
 • wakacyjny wyjazd studyjny obejmujący zwiedzanie Lublina, Kodnia, Bielska Podlaskiego ,Szlaku Tatarskiego, Białowieży ,Sokółki, Św. Góry Grabarki, Zamościa. Kazimierza nad Wisłą, Sandomierza
 • Wizytę studyjną na Krakowskim Kazimierzu
 • spotkanie podsumowujące (80 osób.)
 • konkursy :literacki, fotograficzny i kulinarny
 • spotkania z przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Lublinie, Bielsku Podlaskim Sokółce, Zamościu ;wymiana dobrych praktyk. W działaniach łącznie uczestniczyło :
 • wykłady -200 osób
 • konkurs literacki -12 osób
 • konkurs kulinarny - 12 osób
 • konkurs fotograficzny – 11 osób

Osoby wyróżnione w konkursach otrzymały bony prezentowe do EMPIKU.
Pięknie podsumowały zrealizowany Projekt wyróżnione w konkursie literackim prace uczestniczek wakacyjnej wizyty studyjnej
 

 • pani Danuty Łozińskiej :

„…..Szlak czterech kultur tworzy szereg miejscowości ,położonych przy wschodniej granicy Polski ,związanych historycznie ,architektonicznie oraz religijnie z kulturą judaistyczną ,tatarską, prawosławiem i kulturą rzymskokatolicką. Mimo tej różnorodności ,nacje zamieszkujące te tereny tworzą jedność.
Zrozumieć to zjawisko pozwoliło nam poznanie miejsc zamieszkiwanych kiedyś i obecnie przez Żydów, Tatarów i Białorusinów………..”

 

 • pani Krystyna Pytlik:

„…Widok tysięcy, jeśli nie milionów krzyży na Św.Górze Grabarce, robi niesamowite wrażenie.
Spacerując pomiędzy nimi, doznałam swoistego zatrzymania się w czasie .
Byłam w miejscu, gdzie spotyka się sacrum z profanum ,
Człowiek z Bogiem .
Przeszłość z teraźniejszością .
Cierpienie z radością
I wszystko to zamknięte w krzyżach .
Ludzie potrzebują tego typu miejsc ,aby znaleźć w nich ukojenie czy pomoc ,
Zatrzymać się na chwilę w świecie, który coraz bardziej przyspiesza i pędzi do przodu .
Niepewne czasy towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów.
Nawet teraz, wśród rosnących niepokojów, człowiek szuka ratunku właśnie w takich miejscach jak Św.Góra Grabarka czy Sanktuarium Święta Woda.
I jeśli prawdziwie wierzy, pomoc otrzyma ………..”Zobacz zdjęcia
 

Koordynator Projektu -  Ewa Spas


Projekt realizowany był w terminie od 1 do 30 października 2014 roku , współfinansowany z przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Cele Projektu pokrywały się z zadaniami programu działalności WUTW takimi jak :utożsamianie się słuchaczy z miejscem zamieszkania -"Małą Ojczyzną",poznawania kultury i tradycji Regionu , działaniu na rzecz ocalania od zapomnienia obyczajów regionalnych ,pamięci o wybitnych Ślązakach i propagowaniu regionalnej wiedzy historycznej .
Słuchacze naszego Stowarzyszenia w większości pochodzą z różnych części naszej Ojczyzny . Przybyli na teren powiatu wodzisławskiego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kiedy, ,powstawało wiele nowych kopalń węgla.Zapotrzebowanie na pracowników w różnych dziedzinach życia społecznego oraz łatwość w pozyskaniu mieszkania, spowodowały migrację młodych rodzin z dziećmi i osób rozpoczynających swe dorosłe życie . Następowały procesy asymilacji z autochtonami ,przejmowanie zwyczajów regionalnych, wprowadzenie do języka komunikacji określeń gwarowych.
Założeniem Projektu było odnalezienie dawnych regionalnych przepisów kulinarnych ,zmodyfikowanie ich stosując zasady dietetyki ,nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami gastronomicznymi .
W realizacji projektu uczestniczyło 15seniorów i 15uczniów szkół gastronomicznych . Pracowano w grupach dwuosobowych -uczeń i senior .Wspólna praca sprzyjała nawiązaniu wzajemnych serdecznych relacji .Młodzież posiadała wiedzę ogólną ,a seniorzy dysponowali wiedzą praktyczną, co wzajemnie pomagało w wykonywaniu pracy.
Na zakończenie został opracowany folder w którym zamieszczone były "odnalezione " dawne przepisy kulinarne oraz te , które zostały poddane modyfikacji .
Wspólna praca ,planowanie kolejności działań ,organizacja stanowiska pracy , przestrzeganie jego czystości , to wartość dodana jaką wynieśli uczestnicy Projektu.
W opinii Dyrektora placówki oświatowej oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych ,uczestniczący w Projekcie Uczniowie , z większą niż dotychczas motywacją podchodzą do nauki przedmiotów zawodowych. Dzięki wspólnej pracy z Seniorani zyskali potwierdzenie właściwego wyboru drogi zawodowej.


Zobacz zdjęcia


Opiekun Projektu -Ewa Spas

Projekt skierowany do członków WUTW  i ich rodzin, mieszkańców miasta, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych  .
Celem przedsięwzięcia było:

 • popularyzowanie nawyków  aktywnego wypoczynku w miejscach  rekreacji miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • propagowanie rywalizacji sportowej, zacieśnianie więzi rodzinnych i międzyludzkich
 • przeciwdziałanie wykluczeniu i osamotnieniu seniorów 50+.

W programie przewidziano:

 • rywalizacje sportowe indywidualne ( rzut lotkami, strzelanie z łuku i broni sportowej, skok z miejsca, rzut do kosza )
 • rywalizację grupową  ( gra w dwa ognie i siatkówkę  plażową, przeciąganie liny, sztafeta biegowa,  bieg z kijkami),
 • rywalizacje pokoleniowe (rzeźba z piasku, tor przeszkód, rozgrywki badmingtona ).

Przewidziano możliwość korzystania  indywidualnego z rowerów wodnych i kajaków oraz wspinaczkę w parku linowym. Uczestnicy majówki zobaczą pokaz ratownictwa medycznego i pokaz samoobrony.
Zaproszone organizacje pozarządowe będą miały możliwość przedstawienia swojej działalności (stoiska), co przyczyni się do zainteresowania mieszkańców ich działalnością
Na terenie  Ośrodka „Balaton” zabezpieczono możliwość zakupu napojów i słodyczy.
Uczestników dowoził   autobus. Przewidziano również trasę rowerową, pieszą i pieszą z kijami.
Zwycięscy zawodów indywidualnych nagrodzeni zostali specjalnie zaprojektowanym medalami

Zobacz zdjęcia
 


MOJE MUZYCZNE FASCYNACJE- spotkanie z Bogusławem Kaczyńskim w Sali Urzędu stanu Cywilnego w dniu 3 lutego 2014 roku.
Projekt skierowany do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, przybliżył wiedzę o kompozytorach i wykonawcach muzyki  klasycznej, ich pracy i ciekawostkach z ich życia osobistego. Działający w strukturach Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  Klub Miłośników Muzyki i Teatru  zaplanował   spotkania ze znanymi postaciami muzyki i teatru.
Na inauguracyjne spotkanie w roku 2014 zaproszenie przyjął i wygłoszenie prelekcji potwierdził Pan Bogusław Kaczyński- znany wszystkim melomanom  – dziennikarz, publicysta i krytyk muzyczny, popularyzator opery, operetki i muzyki poważnej, teoretyk muzyki, twórca telewizyjny, animator kultury, prezenter i autor wielu programów w TVP.
Zadanie  zrealizowano poprzez spotkanie z gościem posiadającym niekwestionowaną wiedzę muzyczną, talent gawędziarski oraz uznany autorytet w dziedzinie muzyki..

Projekt zrealizowany przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, współfinansowany ze środków Urzędu Miasta

Zobacz zdjęcia
 

Party Senior Spacja program partycypacji i rozwoju seniorów z terenu Rybnika i Wodzisławia Śląskiego


Członkowie WUTW - 20 osób - brali udział w projekcie Party Senior Spacja, realizowanym przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych a finansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt adresowany był do seniorów 60 + i miał na celu aktywizacjęludzi starszych, wyzwalał ich kreatywność i inspirował do działania. W ramach warsztatów seniorzy uczyli się współczesnych form i sposobów poznawania i kreowania otaczającej rzeczywistości.Poznawali się wzajemnie, odkrywali swoje pasje, zainteresowania,wzbogacali wiedze na temat współczesnego komunikowania się oraz technik ... Służyły temu comiesięczne spotkania i warsztaty prowadzone przez psychologów, specjalistów od marketingu.
Zwieńczeniem 10 miesięcznego projektu były inicjatywy- projekty wybrane podczas konsultacji społecznych i zrealizowane przez wolontariuszy WUTW.
 

http://www.youtube.com/watch?v=34d8Bp-f94E

 

Koordynatorem I inicjatywy pod nazwą " Symfoniczne Poniedziałki " był Andrzej Płaczek.


Pomysł polegał na wskrzeszeniu tradycji koncertów symfonicznych, jakie przed laty odbywały się w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu .Dzięki inicjatywie Andrzeja odbyły się 2 koncerty muzyki poważnej (ostatni poniedziałek kwietnia i maja ), w wykonaniu artystów ...W repertuarze tych koncertów usłyszeliśmy utwory znane i nieznane szerszemu ogółowi. Większość z nas wzbogaciła swoją wiedzę muzyczną, przypomniała sobie utwory  kompozytorów polskich i obcych.W każdym zkoncertów słuchało muzyki na żywo w pięknej scenerii ok. 70 osób.
 

Koordynatorem drugiej inicjatywy był Waldek Kowalczyk.


W projekcie "Sudety" uczestniczyli mieszkańcy Wodzisławia Śl. w dniach 1-5.05.2013

Program obejmował :
•czynny udział w turystyce górskiej,
•zwiedzanie Teplickiego  skalnego  miasta, gór Izerskich, Karkonoszy.
•miejscowości Liberec, gdzie poznano piękną architekturę tego miasta.
•Frydlant, gdzie mieliśmy możliwość zwiedzić zamek Chojnik,
•zwiedzanie zamku i Szklarskiej Poręby.

W ciągu pięciu dni uczestnicy mieli możliwość zaznajomić się z zasadami bezpiecznego poruszania  na szlakach górskich. W projekcie udział brało 25 osób.
 

Koordynatorem trzeciej inicjatywy była Jadzia Holeczek-Wojdat.


Inicjatywa "Marsz po zdrowie Włóczykije" miała na celu szkolenie w prawidłowym uprawianiu nordic walking a dzięki temu wykorzystanie walorów zdrowotnych tego sportu dla kondycji seniorów.Odbyło się 5 szkoleń – treningów prowadzonych przez instruktorkę licencjonowaną nordic walking  Elżbietę Marek. W formie teoretycznej i praktycznej uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności uprawiania chodów nordyckich. Otrzymali również materiały tzw. szkoleniowe.
Przebieg tej inicjatywy był dokumentowany filmowaniem i stanowi pamiątkę ze wspólnie przez Seniorów przeżytych chwil a także pokazuje jak przebiegało szkolenie. Członkowie szkolenia , którzy zadeklarowali swój udział w szkoleniu i brali w nim aktywny udział otrzymali krótki filmik na płytce.
W Liceum Plastycznym w Wodzisławiu ogłoszono konkurs na logo Klubu Włóczykijów . Na konkurs wpłynęło 19 prac. Nagrodzono pracę uczennicy Julii Chodury z I klasy. Logo zwycięskie uzupełnione o napis Klub Włóczykijów zdobi 10 koszulek. Zakupione też
6 kompletów kijów, były one pomocne dla niezdecydowanych  „chodzić – nie chodzić. Nie mam kijów ale mogę próbować wypożyczając".
Włóczykije wzięli udział w I MARSZU NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW – imprezie ogólnopolskiej pod patronatem Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy znaczek i certyfikat.

Podsumowując projekt Party Senior Spacja należy złożyć gratulacje autorom tego pomysłu ( młodym ludziom z CRIS,u ) i podziekować im, za wiarę w to, że zobaczyli w  seniorzach partnerów aktywnych, kreatywnych, mających swoje marzenia.A te marzenia seniorzy 60+ potrafili wcielić w ...opisane powyżej inicjatywy.

Jak przebiegała realizacja projektu Party Senior Spacja oraz realizacja inicjatywy Marsz po zdrowie Włóczykije, obrazują filmy zamieszczone w naszej galerii.

http://www.youtube.com/watch?v=gUyA4waFDmI

Projekt MAJÓWKA 2013 zrealizowany został z „małych grantów" Prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego .
Główne hasło imprezy: BĄDŹ MĄDRY, PRZYJDŹ , ZOBACZ ,WEŹ UDZIAŁ ‘
ORGANIZATORZY:

 • Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

LOKALIZACJA: Ośrodek Sportów Wodnych I REKRACJI „Balaton ‘
IMPREZA OTWARTA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
W imprezie wzięło udział:

 • 280 mieszkańców Wodzisławia.
 • Prezydent Miasta
 • Poseł RP Ryszard Zawadzki
 • Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z miast;
  • Żory
  • Rybnik
  • Jastrzębie
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych miasta Wodzisławia

W programie imprezy przewidziano zmagania sportowe dla dorosłych i dzieci, mecz piłki plażowej, finał ogólnopolskiego marszu nordic walking, rekreację indywidualną, występ zespołu wokalnego z UTW Jastrzębie.
Mieszkańcy miasta mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem działających w mieście organizacji pozarządowych oraz uzyskać bezpośrednią odpowiedź na pytania kierowane do Prezydenta Miasta .
Zwycięzcy rozegranych zawodów otrzymali pamiątkowe medale, a w kawiarence czekały na uczestników imprezy tradycyjne kiełbaski z grilla.

Dziękujemy Sponsorom, współorganizatorom, członkom WUTW bezpośrednio zaangażowanym w organizację imprezy oraz pani Barbarze Chrobok - która poprowadziła całą imprezę .

DO ZOBACZENIA ZA ROK !
EWA SPAS i JADWIGA HOLECZEK-WOJDAT
ROK 2012 - EUROPEJSKI ROK AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH
I SOLIDARNOŚCI    MIĘDZYPOKOLENIOWEJ -  podsumowanie projektuCzas realizacji projektu : 01.02.2012 do 31.12.2012

Liczba osób uczestniczących w jego realizacji – 615

Zrealizowano następujące zadania:

 • Warsztaty psychologiczne  -  150 osób
 • Wieczór z Kulturą Hiszpańską  -  52 osoby
 • Herbatka po Rosyjsku  -  49 osób
 • Majówka w Olzie  -  72 osoby
 • Rajd Seniorów po Ziemi Gołężyców   -  18 osób
 • Koncert dla Seniora  -  90 osób
 • Wieczór wróżb, magii i tajemnic   ANDRZEJKI  -  58 osób
 • Podróż studyjna do Koszęcina i Lublińca  -  40 osób
 • Konferencja podsumowująca obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób starszych i Solidarności Międzypokoleniowej  -  86 osób.Założone cele zostały w całości zrealizowane. Uczestnicy mieli możliwość poznania kultury polskiej, rosyjskiej i hiszpańskiej.
Poznawali historię i dorobek zespołu „Śląsk”. Wymienili pomysły na rozszerzenie form działalności własnej na podstawie dobrych praktyk Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszęcinie i Lublińcu. Poprzez propagowanie różnych form aktywności, motywowali się do działania na rzecz środowiska lokalnego.
Realizowano zadania w zakresie integrowania i aktywizowania lokalnej społecznośc.i Poprzez popularyzację działalności WUTW przeciwdziałano wykluczeniu społecznemu , rozwijano i propagowano różnorodne formy aktywności seniorów.
Zwrócono uwagę władz i innych organizacji na problemy starzejącego się społeczeństwa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za aktywne włączenie się do wspólnych działań i pomoc organizacyjną.

Opiekunki projektu : Ewa Spas , Jadwiga Holeczek-Wojdat
 

 

Projekt „Żyj radośnie i kulturalnie” realizowany był od stycznia 2011r. do 31października  2011r. 
Obejmował:

 • sześć wyjazdów na spektakle teatralne: w Bielsku, Katowicach, Gliwicach, Rydułtowach, Krakowie i Warszawie(w których łącznie uczestniczyły 133 osoby.)
 • zorganizowane imprezy:
 • Spotkanie kolędowe (150 uczestników)
 • Wieczór angielski (67 uczestników)
 • Spotkanie z kulturą francuską (33 uczestników)
 • Turniej sportowy „ Razem z nami młodzi przyjaciele” przeprowadzony w drużynach o składzie  mieszanym( 30 słuchaczy WUTW i 30 przedstawicieli młodzieży uczących się w Gimnazjum nr2 w Wodzisławiu Śląskim). Młodzież gimnazjalna oraz słuchacze WUTW ochoczo kibicowali startującym.
 • Herbatka „po niemiecku” (45 uczestników)
 • Spotkanie z kulturą włoską (45 uczestników)
 • Herbatka rosyjska (35 uczestników)
 • wycieczki :
 • Zwiedzanie Sztolni w Centrum Kształcenia Ustawicznego (23 uczestników)
 • Zwiedzanie Giszowca i Nikiszowca (17 uczestników)
 • Wycieczka do Krakowa (18 uczestników)
 • Wycieczka do Henrykowa, Paczkowa, Skorochowa (46 uczestników)
 • Wycieczka do Warszawy (29 uczestników)
 • Impreza otwarta dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i słuchaczy WUTW (103 uczestników) – Majówka Czyżowicka

Łącznie w zorganizowanych imprezach uczestniczyło 712 osób.

Poznawaliśmy zabytki kultury polskiej, angielskiej, rosyjskiej, włoskiej, francuskiej, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, nowy budynek Opery Krakowskiej, zwiedziliśmy „Sztolnię” w której uczniowie poznają tajniki zawodu górnika, podziwialiśmy architekturę drewnianych kościółków ziemi wodzisławsko-rybnickiej.
Realizacja projektu „ Żyj radośnie i kulturalnie” wsparta była przez miasto Wodzisław Śląski.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu oraz tym, którzy swoją pracą przyczynili się do jego pełnej realizacji.

Ewa Spas , Jadwiga Serzysko.

Uroczyste zakończenie projektu WUTW i Gimnazjum nr 2.
W dniu 23 września 2009 w pięknych salach Urzędu Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pt: „Europejskie wędrówki z Melpomeną”, realizowanego jako zadanie publiczne w ramach środków publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego.
W/w projekt realizowany był przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Gimnazjum Nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej. Czas realizacji zadań projektowanych: – marzec – wrzesień 2009 roku, a uczestniczyło w nich 342 słuchaczy WUTW i 200 gimnazjalistów.
W projekcie przewidziano udział w trzech spotkaniach muzycznych – Frankofonia – muzyka francuska, muzyka włoska – program przygotowali nauczyciele i uczniowie wodzisławskiej szkoły muzycznej, muzyka hiszpańska - w wykonaniu duetu gitarowego Franciszek i Katerina Wieczorek oraz trzy spektakle muzyczne wyjazdowe – Operetka Gliwicka, Opera Krakowska, Teatr Muzyczny „Roma” w Warszawie.
Na spotkanie podsumowujące realizację zadań projektu, zostało zaproszonych sto osób. Obecni byli Prezydent Miasta Mieczysław Kieca, przedstawiciele organizacji i placówek oświatowych oraz uczestnicy projektu. Przedstawiciele Zarządu WUTW dziękowali za wszelką okazaną pomoc, życzliwość oraz prosili o dalszą harmonijną współpracę. Był także czas na wymianę uwag, wniosków i osobistych podziękowań w miłej atmosferze sali bankietowej przy tradycyjnej kawie i ciasteczku.

tekst: Koordynatorki projektu Ewa Spas, Gabriela Niemiec


W roku 2009 dobiegł końca projekt "Mała Księga Opowieści", który jest akcją, mającą na celu międzypokoleniową współpracę osób z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dziećmi z Przedszkola Publicznego nr 15 w Wodzisławiu Śl. Podczas 5 miesięcznych działań, które głównie opierały się na pracy warsztatowej, uczestnicy projektu tworzyli opowiadania oraz prace plastyczne na określony temat. Pary, które wspólnie układały opowiadania, to osoba 55+ i dziecko. Wspólnie rozmawiały o tradycjach i wartościach wynikających z życia codziennego. Praca zainteresowanych osób i dzieci z grupy przedszkolnej 5-6 latków, odbywała się co tydzień (od października do połowy lutego), w Przedszkolu Publicznym nr 15. Efektem wspólnej pracy jest wydanie "Małej Księgi Opowiadań", w której znajdą się opowiadania i prace plastyczne uczestników projektu - czyli słuchaczy WUTW i przedszkolaków. Książeczka była wypromowana podczas wieczoru artystycznego, gdzie prof. Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego oraz zespół Vitamns czytali przybyłym gościom opowiadania.
Projekt był dofinansowany ze środków konkursu "Seniorzy w akcji" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"