WUTW zostało wybrane jako jedno z 12 instytucji i organizacji pozarządowych z całej Polski do realizacji projektu "Polska dla początkujących i zaawansowanych - podaj dalej"

Cel projektu:
Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w działaniach integrujących osoby z doświadczeniem uchodźczym i migranckim w środowisku lokalnym. Sposobem na integrację są konwersacje językowe prowadzone przez osoby 60+ (wolontariusze) z Polski z uchodźcami - osoby 18+
 
Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w partnerstwie z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.
Okres realizacji: 23.02.2023 - 29.02.2024 r.
 
Założenia projektu:

 1. Udział 2 przedstawicieli organizacji (koordynatorów projektu) w stacjonarnym szkoleniu
 2. Przeprowadzenie rekrutacji - 9 wolontariuszy 60+ prowadzących konwersacje i 9 osób (18+) z doświadczeniem uchodźczym zainteresowanych korzystaniem z konwersacji.
 3. Udział wolontariuszy w dwóch blokach szkoleń on-line prowadzonych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę": międzykulturowych i językowych
 4. Prowadzenie konwersacji przez wolontariuszy w wymiarze min. 1 godz./1 tydzień (stacjonarnie lub online) przez okres co najmniej 10 miesięcy
 5. Udział koordynatorów projektu w spotkaniach z tutorem wyznaczonym przez TIT "ę" (online lub stacjonarnie - 5 godz.) oraz w spotkaniu podsumowującym projekt
 6. Raportowanie projektu - 1 raz w miesiącu przez koordynatorów
 7. Wsparcie finansowe - 1000 zł. na zakup produktów/rzeczy potrzebnych do prowadzenia spotkań konwersacyjnych

Koordynator projektu:
Edyta Mężyk
Bronisława Krafczyk

Okres realizacji projektu:  01.03.2023 - 01.08.2023 r.
 
Projekt realizowany w ramach programu "UTW - Seniorzy w akcji" - Mikrogranty Klubu Ambasadorów SWA (Seniorzy w akcji) przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".
Przyznana dotacja - 3000 zł. pochodzi ze środków programu "UTW - Seniorzy w akcji" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)
 
Grupa docelowa: seniorzy - wolontariusze z Klubu Wolontariusza "Pomagamy" , dzieci ze Szkoły Pdst. nr 1 (ul. Wałowa) z opiekunami - kl. 2, dzieci klas 1 - 3 grupa przygotowawcza (dzieci z Ukrainy). Maksymalna ilość osób podczas jednego wydarzenia - 50 osób

Przewidziane działania w ramach projektu:

 1. Akcja "Sprzątanie świata lokalnie" - teren Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" z poczęstunkiem i zabawami integracyjnymi
 2. Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej - warsztaty kulinarne, konkurencje sportowe na wesoło, konkursy, zabawy. Nagrody dla wszystkich uczestników
 3. Warsztaty krawieckie - szycie maskotek dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie, słodki poczęstunek
 4. Wycieczka krajoznawczo - edukacyjna: Zabytkowa Kopalnia Ignacy, warsztaty w Centrum Nauki SOWA

Cel działania:
Promowanie ochrony środowiska - dbanie o środowisko szczególnie w swoim bliskim otoczeniu. Integrowanie międzypokoleniowe, pozytywne postrzeganie osób starszych. Umiejętność współpracy podczas różnych działań. Nawiązanie bardziej przyjacielskich relacji między dziećmi polskimi i ukraińskimi. Rozwijanie zdolności kulinarnych, zapoznanie dzieci z tajnikami krawiectwa. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i seniorów dzięki warsztatom w SOWA (Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności) w Zabytkowej Kopalni Ignacy.
 
Koordynator projektu:  Edyta Mężyk

Akademia Zdrowego Seniora” – zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Wodzisław Śląski
całkowita wartość projektu: 11 346,00 zł

dofinansowanie z UM : 8 848,00
grupa docelowa: seniorzy z terenu miasta, słuchacze WUTW w liczbie 120 osób łącznie
okres realizacji: 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Wykłady i warsztaty specjalistów z różnych dziedzin nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
- Wykład z dyskusją pt. „4 kroki do utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej w wieku 60+” prowadzony przez psychologa;
- Warsztat z psychologiem pt.„Trening umysłu na emeryturze”;
- Wykład/ pogadanka pt. Aktywność i potrzeby energetyczne narządów wewnętrznych w podeszłym wieku”.

2. Jak korzystać z dobrodziejstw natury?
- Wizyta w Pasiece, podczas której uczestnicy wezmą udział w prelekcji z pokazem na terenie pasieki, będą mogli degustować miód oraz inne eko-produkty wytwarzane w tym miejscu;

- Leśna przygoda: całodniowy(ok.7 godz.) wyjazd do wodnego rezerwatu przyrody Łężczok na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”– kilkugodzinne zajęcia edukacyjno-poglądowe z ornitologiem, obserwacja ptaków i otaczającej przyrody, rozpoznawanie ziół i omawianie ich zastosowania w profilaktyce zdrowia.

3.Edukacja i aktywizacja zdrowotna.

Zajęcia profilaktyczno-promocyjne w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgórza, m.in.

- promocja zdrowych nawyków żywieniowych i zachowań prozdrowotnych oraz degustacja zdrowych deserów i produktów,

- skorzystanie z porad fachowców i badań na stoiskach zdrowotnych,

- możliwość zainstalowania i nauczenia się korzystania z aplikacji zdrowotnych

- prezentacja możliwości korzystania z usług teleopieki, 

- zajęcia w terenie aktywizujące seniorów: konkurencje i zabawy sprawnościowe

- tworzenia wierszy/ sentencji o zdrowiu przez uczestników na tablicach flipchard

- pokaz Zumby i Tańca liniowego w wykonaniu słuchaczy WUTW