Osiągnięcia

2022
 

Dzielimy się radosnym nowinami!

Edyta Mężyk, członek zarządu WUTW oraz liderka Klubu Wolontariatu "Pomagamy" (zgłoszona przez WUTW) została Laureatką Roku w kategorii "Wolontariat Indywidualny" w konkursie Wolontariusz Roku 2022 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego! Bardzo cieszymy się, że jej szczere oddanie dla ludzi i spraw społecznych zostało docenione i nagrodzone! Serdeczne gratulacje, Edyto!.

W kategorii: ,,Inicjatywa na rzecz Ukrainy i uchodźców" wyróżniono zgłoszoną przez Ośrodek Kultury w Czyżowicach grupę ,,Pedagodzy z Sercem" Barbarę Siedlaczek, wolontariuszkę uczącą j. polskiego uchodżców z Ukrainy  (lekcje wciąż się odbywają). Basia Siedlaczek jest również naszą słuchaczką.  Jej również serdecznie gratulujemy wyróżnienia !

 
2017 
 

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

ORAZ

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”

zaprosili w 2016 roku 20 animatorów , absolwentów konkursu aktywnie działających w swoich społecznościach , do stworzenia Klubu Ambasadorów . Klub skupia osoby chętne do dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i osobista historią społecznego zaangażowania.

Członkowie Klubu uczestniczą w organizowanych przez wyżej wymienione podmioty w konferencjach, warsztatach, stanowią ważny głos doradczy w rozwijaniu programów . Spotkania Klubu Ambasadorów są okazją do wymiany doświadczeń ze współpracy z lokalną społecznością i samorządem , promują społeczną aktywność i obywatelskie zaangażowanie.

Wśród 20 osób wyróżnionych z całego kraju znalazła się nasza wolontariuszka- liderka Klubu Wolontariusza „ Pomagajmy” – EDYTA MĘŻYK.

Edyta Mężyk

Gratulujemy naszej koleżance i jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, które przekłada się na wyróżnienie naszego uniwersytetu.


2015

 
trzos2015

 


 

2013

 

o3


Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk przyznał nagrodę " Śląskie na 5" w kategorii wolontariat Wodzisławskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Docenił aktywność i inicjatywę naszego Stowarzyszenia w propagowaniu idei aktywności osób starszych oraz wzmacniania więzi między pokoleniowej.
Podziękował za wzmacnianie wizerunku województwa śląskiego jako regionu przyjaznego seniorom.

 

o3f


Od lewej - Jerzy Paternak, Jadwiga Holeczek-Wojdat, Waldemar Kowalczyk, Tadeusz Warzycha, Jadwiga Widenka, Stanisław Gorzawski, Ewa Spas, Daniela Żeber, Izabela Kalinowska


 

2011
 
o2
 

 


 

2009

 

o1