Historia powstania

Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku  powstało w 2007 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski , Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi – wydziału zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim oraz  Stowarzyszenia “Nasz Wodzisław”.

We wrześniu 2007 roku na pierwszym zebraniu ogólnym członków przyjęto „Statut Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim oraz dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. Decyzją pierwszego zebrania ogólnego członków we wrześniu 2007 złożono w Rejonowym Sądzie w Gliwicach dokumenty w celu rejestracji Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim.  Siedziba Stowarzyszenia   mieściła się  w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 66.

W pierwszym roku w szeregi Stowarzyszenia WUTW wstąpiło 230 członków.

Pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 1 października 2007 roku.

W październiku 2007 rozpoczęto prowadzenie zajęć z następujących dziedzin:
wykłady i prelekcje, warsztaty integracyjne prowadzone przez wykładowców AHE, Informatyka, lektoraty z języków: angielski, niemiecki, gimnastyka oraz Studencki Klub Filmowy.

Od listopada 2007 uruchomiono zajęcia na basenie. Powstały też: Koło brydżowe  i Koło turystyczne.

Na początku 2008 roku w Sądzie Rejonowym w Gliwicach dokonano rejestracji Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000293507.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy około 500 członków. Oferta programowa WUTW została poszerzona i umożliwia uczestnictwo w różnych formach aktywności, między innymi takich jak: nauka języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego, nauka obsługi komputera, wykłady, pogadanki, warsztaty psychologiczne, coaching, zajęcia ruchowe, zajęcia na basenie, gimnastyka ogólnorozwojowa, taniec liniowy, joga i zumba. Kluby zainteresowań: aktywności fizycznej, turystyczny grupa śpiewacza, zespół  teatralny, zdrowia, miłośników muzyki i teatru, wolontariatu, kulinarny, krawiecki, rękodzieła, malarstwa . Organizowane są  spotkania integracyjne, wyjazdy do teatru, wycieczki, imprezy okolicznościowe.