Nabór do udziału w projekcie "Aktywni z wiekiem"

Zarząd SWUTW ogłasza nabór seniorów wieku 60+ z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego do udziału w wydarzeniu rekreacyjno - sportowym z  projektu "Aktywni z wiekiem" realizowanego w ramach zadania publicznego Wspieranie i upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów. Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca br. na terenie ośrodka rekreacyjnego "Balaton" w godz 10:00 -14 : 00. Zapisy przyjmowane będą w biurze SWUTW od 28.05 - 12.06 osobiście lub telefonicznie pod nr. 32 320 86 58.
Koordynatorka projektu - Agata Bukała