Spotkanie KLUBU WOKÓŁ ZDROWIA - 18 kwietnia br.

Zapraszamy członków Klubu Wokół Zdrowia na spotkanie, które odbędzie się 18 kwietnia br. (czwartek) o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Pałacu Dietrichsteinów.
W programie:
1. Prelekcja na temat pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych- pracownice Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
2. Przedstawienie harmonogramu projektu „Akademia Zdrowego Seniora II” oraz możliwości uczestniczenia w nim.
3. Sprawy bieżące i dyskusja.
                                                                             Donata Malińska i Mirosława Meisel