OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Zarząd Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza nabór seniorów w wieku 60 + z terenu miasta do udziału w projekcie pn. „Akademia Zdrowego Seniora II”. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, który jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Okres realizacji: 01.04.2024 r. – 31.12.2024 r. Informacje o projekcie oraz harmonogram działań znajdują się na stronie www.wutw.pl w zakładce: PROJEKTY – AKTUALNIE REALIZOWANE. Zapisy na zajęcia 25 kwietnia br. (Wykład z warsztatami: Demencja –nasz problem) i 6 maja br. (Wykład z warsztatami: W stawie ruch – choroby stawów), które odbędą się w godz. 10:00 do 13:00 na dworcu kolejowym w Wodzisławiu Śląskim, przyjmowane są telefoniczne lub osobiście podczas dyżurów w biurze SWUTW do 19 kwietnia br. Zajęcia poprowadzą: dr Andrzej Fiertak - Wiceprezes Fundacji Aktywnej Edukacji w Krakowie, który jest doktorem biologii, wieloletnim pracownikiem naukowym UJ, absolwentem europeistyki, edukatorem zajmującym się promocją zdrowia i ochroną środowiska; Marta Tarabuła – Fiertak - Prezes Fundacji Aktywnej Edukacji w Krakowie.
Zaprasza Donata Malińska - Koordynatorka projektu