OTRZYMALIŚMY DOTACJE NA REALIZACJĘ TRZECH PROJEKTÓW W ROKU 2024!

Otrzymaliśmy dotacje w wyniku ogłoszonych konkursów przez Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski na realizację ZADAŃ PUBLICZNYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1* I 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 688.).

 1. Organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych:

"WodziSeniorArt - z kulturą za Pan Brat!”

Dotacja:  20 797,20 zł

 1.   

  Działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia:

  Akademia Zdrowego Seniora II”

  Dotacja: 16.120 zł

                                                                                                                                                                                                  

 2. Wspieranie i upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów:

           „Aktywni z wiekiem”

         Dotacja: 6 000 zł