Konkurs języka śląskiego - nowy termin

Informujemy, iż na prośbę uczestników Konkurs zostaje przeniesiony na 4 stycznia 2024 roku godz. 12:00.

SWUTW oraz poseł Łukasz Kohut zapraszają seniorów do udziału w konkursie  języka śląskiego.
Główna nagroda - sponsorowany wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
REGULAMIN KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ŚLĄSKIEGO
1/ SWUTW oraz poseł Łukasz Kohut zapraszają słuchaczy do udziału w konkursie znajomości języka śląskiego .
2/ Cel konkursu • propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalanie i rozpowszechnianie, • kultywowanie znajomości mowy śląskiej, jej bogactwa i wartości, • rozpowszechnianie wiedzy nt. zwyczajów, tradycji, wierzeń najbliższego otoczenia, regionu, • kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń, • uznanie i zachowanie odrębności kulturowej oraz dorobku Górnego Śląska jako dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.
3/ Termin zgłoszeń upływa 22 grudnia 2023r.
4/ Chętne osoby dokonują zapisów osobiście w biurze SWUTW wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Ilość osób ograniczona-max 10
5/ Konkurs odbędzie się 4 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim
6/ Oceny dokonywać będzie jury w składzie 3 osobowym.
Oceniana będzie umiejętność posługiwania się językiem śląskim w mowie potocznej ,w tłumaczeniu tekstu literackiego, naturalność i swoboda podczas udziału w konkursie. Decyzja jury jest niepodważalna.
7/ Nagroda główna:
miejsce 1- wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowany przez posła Łukasza Kohuta.
miejsce 2 - nagroda rzeczowa miejsce
3- nagroda rzeczowa
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
8/ Postanowienia końcowe. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska na portalach społecznościowych oraz umieszczanie ich wizerunku. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu.