ZAPISY NA SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE – WIGILIJKĘ

Zapraszamy słuchaczy do udziału w „Spotkaniu Przedświątecznym”, które odbędzie się 14 grudnia o godz. 15:00 w restauracji Ostrawa w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 28. Odpłatność za konsumpcję wynosi 70 zł od osoby. Prosimy o zapisywanie się na listę osobiście lub telefonicznie w biurze w godzinach dyżurów do dnia 30 listopada br. Nie należy wykonywać przelewu, jeżeli osoba nie zapisała się uprzednio na liście. Nie będą przyjmowane zapisy kilku osób przez jedną osobę zgłaszającą! Wpłaty w wysokości 70 zł od osoby będą przyjmowane do dnia 5 grudnia br.: 1/ przelewem na konto: 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING), Tytułem: Wigilijka, nazwisko i imię uczestnika, 2/ w biurze w godzinach dyżurów. Po tym terminie w miejsce osób, które nie uiściły wpłaty, wpisywane będą osoby z listy rezerwowej.