Rozstrzygnięcie Konkursu „Aktywny Senior” 2023

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach  28 września 2023 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Aktywny Senior” roku 2023 w składzie: Maria Nowak Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Seniorów, prof. Piotr Wróblewski członek Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Śląskim, Marcin Chroszcz dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, Justyna Filapek starszy inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody.
Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń Kapituła Konkursu postanowiła nominować 14 osób, w tym wyróżnić 4 osoby za całokształt pracy.
Z radością informujemy, że nasza Koleżanka, Edyta Mężyk, znalazła się na liście  osób nominowanych do tytułu „Aktywny Senior” 2023 województwa śląskiego.
Jej kandydatura konkursu zgłoszona była do konkursu na wniosek Zarządu Stowarzyszenia WUTW.
Laureaci Konkursu „Aktywna Seniorka 2023”, „Aktywny Senior 2023” oraz lista osób wyróżnionych zostanie ogłoszona podczas spotkania podsumowującego Konkurs, które odbędzie się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 9 października 2023 r. o godzinie 10.00.
Już dziś bardzo serdecznie gratulujemy nominacji, bowiem do konkursu zostało zgłoszonych 48 osób.
Z niecierpliwością czekamy na ostateczne ogłoszenie wyników konkursu.