Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

 WUTW w poniedziałek 2.10.2017r. po raz jedenasty uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki. Uroczystość rozpoczął koncert „ impresje muzyczne u progu jesieni”w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śl. Wystąpił duet saksofonowy oraz kwartet fletowy , prezentując muzykę klasyczną, popularną i filmową. W świat opery i musical,u wprowadziła słuchaczy p. M. Kalus Cholewa -sopran. Wykonawcom akompaniowała p. A. Czyż – Kopciak, a całość prowadziła p. B. Błaszczyk. W gali udział wzięli włodarze miasta z p. Prezydentem M. Kiecą oraz p. Starostą I. Serwotką, a także parlamentarzyści p. Teresa Glenc i p. Krzysztof Gadowski. Podczas kolejnych wystąpień złożyli wszystkim słuchaczom WUTW życzenia z okazji nowego roku akademickiego , a także4 wyrazili swój podziw dla aktywności, pomysłowości i prężnego zaangażowania w sprawy „swojej uczelni” i regionu. Na ręce Pani Prezes WUTW wraz z kwiatami złożono podziękowania dla całego Zarządu prężnie działającej społeczności. W dalszej części odbyła się immatrykulacja, czyli przyjęcie nowych osób w szeregi studentów, wręczenie im legitymacji studenckich oraz przyjęcie ślubowania. Wręczono również wyróżnienia za pracę na rzecz WUTW oraz bony upominkowe dla osób biorących udział w konkursie literackim „Mój Uniwersytet – jaki jest? Jak zmienił się przez lata? ”. Pełen optymizmu wykład inauguracyjny wygłosił dr Artur Łacina Łanowski prodziekan Wydz. Zamiejscowego AHE w Łodzi, członek Rady Programowej WUTW, współtwórca monografii podsumowującej 10-letni okres działalności WUTW, którego celem jest aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczne i fizyczna osób starszych. Łacińską sentencją „QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT” oznaczającą życzenia dobrego i szczęśliwego roku akademickiego dokonał otwarcia roku 2017/2018. Studenckim zwyczajem odśpiewano „ Gaudeamus igitur ”, czyli z łac. „ radujmy się więc ” - studencką pieśń hymniczną. Na zakończenie Prezes WUTW p. J. Holeczek - Wojdat przedstawiła ramowy program działalności WUTW w nowym roku akademickim, a także zaprosiła wszystkich słuchaczy i mieszkańców 50+ z naszej aglomeracji do udziału w imprezie sportowej dnia 14.10.2017 pt. „ 760km NORDIC WALKING seniorów na 760-lecie Wodzisławia Śl. ”, która to impreza znalazła wielkie uznanie p. Prezydenta naszego miasta. Spotkanie dobiegło końca w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Zapraszamy wszystkich do spełniania swoich marzeń poprzez aktywny udział w zajęciach WUTW, gdyż jak mawiał Paulo Coelho „ to możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące”.

                                                                                                                                                        Leokadia Pawelec