Zajęcia plastyczne

Plan warsztatów plastycznych na rok akademicki 2016-2017
Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 
Prowadząca: Larisa Szyra

Cele ogólne:
1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej  i moralnej uczestnika oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
2. Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej i werbalnej.
3. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczestnika.
4. Stworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
5. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.
         
Zadania do realizacji:
Stworzenie uczestnikom warsztatu pracy w różnych technikach plastycznych.
Zwiedzanie galerii, muzeów, oglądanie ciekawych zabytków architektonicznych.
Kształcenie zainteresowań kulturą swojego miejsca zamieszkania, regionu, kraju.
Kształcenie zainteresowań twórczością artystów dawnych i współczesnych.

 

Październik
13.10.2016. Spotkanie organizacyjne
27.10.2016. Rysunek. Ćwiczenie.

Listopad
10.11.2016. Rysunek. Szkice brył.
17.11.2016. Rysunek. Bryły w perspektywie
.
Grudzień
01.12.2016. Rysunek. Rodzaje perspektyw. Aleja w parku.
08.12.2016. Rysunek. Aleja w parku.

Styczeń
05.01.2017.  Rysunek. Proporcje postaci człowieka.
19.01. 2017. Rysunek. Proporcje twarzy.

Luty          
02.02. 2017. Malarstwo. Rodzaje barw i ich odcienie.
16.02. 2017. Malarstwo. Mieszanie barw.

Marzec
02.03. 2017. Malarstwo. Pejzaż zimowy.
16.03. 2017. Malarstwo. Martwa natura.  

Kwiecień  
06.04. 2017. Malarstwo. Autoportret.
20.04. 2017. Malarstwo. Malowanie kwiatów.

Maj           
04.05. 2017. Malarstwo. Krajobraz wiosenny.  
18.05. 2017. Malarstwo. Malowanie z natury – plener.