KLUB TENISA STOŁOWEGO "PING-PONG"

PLAN PRACY KLUBU TENISA STOŁOWEGO WUTW
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018.

Naszym głównym celem działalności Klubu jest popularyzacja i nauka gry w tenisa stołowego.  Dzięki cotygodniowym treningom, będziemy zwiększać aktywność fizyczną uczestników, co w efekcie dobrze wpłynie na nasz stan zdrowotny.

Nazwa Klubu: PING – PONG.

Planujemy prowadzić treningi dwa razy w tygodniu.

Przeprowadzać rozgrywki turniejowe raz w miesiącu.

Nawiązać współpracę z TKKF(fachowe doradztwo, korzystanie ze sprzętu).

Udział  w  X  Olimpiadzie  Seniorów  UTW  w  Łazach.

Udział  w  IV Ogólnopolskiej  Olimpiadzie  Sportowej  Seniorów -YOU WIN.  

Treningi odbywać się będą: w środy i piątki od godz.17.00 do 19.00.

Miejsce treningów: Gimnazjum nr.2 ul.26 marca 66.

Lider Klubu: Kowalczyk Waldemar.