Klub brydżowy

PLAN PRACY KLUBU BRYDŻOWEGO WUTW W ROKU AKADEMICKIM 2016/ 2017

 

Lp.

T E M A T Y K A

 

Termin

realizacji

Miejsce

1.

Spotkanie opłatkowe

Grudzień

MK HDK

Siedziba klubu

2.

Uczestnictwo w turniejach organizowanych przez współpracujące UTW

Styczeń

Październik

Maj

Rybnik

Katowice

Bytom

Chorzów

3.

V Turniej o Puchar Prezydenta Miasta

Marzec

2017

WCK

4.

Olimpiada UTW

Maj

2017

Łazy

 

Stałe zajęcia klubu brydżowego odbywać się będą w każdy poniedziałek w godz. 9,oo - 14,oo
Siedziba ; Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Wodzisław Slaski ul. Kubsza 15


Opiekun Klubu Brydżowego
Jerzy Lisiecki