W ramach zadania publicznego  „Seniorze, na start po zdrowie . Aktywnośc fizyczna warunkiem dobrej starości” współfinansowanego  ze środków powiatu wodzisławskiego w dniu 20 maja 2017 r. zorganizowany został Piknik Sportowy  na terenie Rodzinnego Parku „Trzy Wzgórza”
Wykorzystując   infrastrukturę   tego   miejsca    zorganizowane   zostały   następujące   formy aktywności – współzawodnictwa sportowego  „z przymrużeniem oka” i tak :

 • marsz z kijkami nordic walking na czas z podziałem : kobiety/mężczyźni
 • marsz z kijkami rekreacyjnie
 • gry planszowe Warcaby, Szachy, Chińczyk
 • gra w bulle
 • przejście przez labirynt na czas
 • rozgrywki – tenis stołowy
 • strzelanie z łuku
 • cwiczenia fizyczne przy muzyce  „zumba” dla wszystkich chętnych
 • nauka podstawowego układu tańca liniowego – kroki i zwroty jako całośc układu.

Przy realizacji zadania zaangażowanych  było 35 wolontariuszy, którzy przepracowali 17 godzin.
W zajęciach aktywnie uczestniczyli członkowie WUTW oraz seniorzy zaproszonych organizacji pozarządowych  jak: TKKF Relaks, PTTK Wodzisław Śl. Związku Emerytów i Rencistów, Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek, Marklowickiego Stowarzyszenia Kobiet, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Radlinie oraz Stowarzyszenia Nasz Wodzisław.
Była to impreza  otwarta dla mieszkańców Wodzisławia Śl. i powiatu wodzisławskiego.  Ogólem 150 osób aktywnie spędziło  czas wolny  na zajęciach sportowych „ z przymrużeniem oka” na świeżym powietrzu  oraz rekreacji co z pewnością  przyczyniło się do poprawienia kondycji i sprawności fizycznej

Nazwa projektu: „Odmień dietę przez przypadki. Wspomóż leczenie odpowiednia dietą.” Organizatorem projektu była Poradnia Dobry Dietetyk w Wodzisławiu Śląskim

Celem głównym była profilaktyka drugorzędowa i profilaktyka trzeciorzędowa. Projekt dedykowany był osobom obciążonym dużym ryzykiem wystąpienia choroby oraz cierpiącym na schorzenia: kardiologiczne reumatoidalne zapalenie stawów cukrzycę  i inne związane z wiekiem.

W ramach projektu został przeprowadzony cykl wykładów przez dyplomowanych dietetyków o tematyce:

 1. Właściwe żywienie w cukrzycy typu II – jak przy pomocy właściwego żywienia zapobiec powikłaniom – 21.04.2017 (piątek) godz- 17:00
 2. Dieta dla serca - odpowiednie żywienie w chorobach układu krążenia i hipercholesterolemii- 25.04.2017 (wtorek) godz-17:00
 3. Reumatoidalne zapalenie stawów – czy składniki odżywcze mogą złagodzić stan zapalny? - 28.04.2017 (piątek) godz- 17:00
 4. Co zmienia się po 60 roku życia, czyli żywienie dostosowane do wieku – 12.05.2017 (piątek) godz- 17:00
 5. Suplementy -czy są niezbędne?Jak je stosować? - 16.05.2017 (wtorek) godz-17:00

Osoby biorące udział w projekcie mogły skorzystać również z indywidualnej, bezpłatnej konsultacji dietetycznej,w ramach której wykonane zostały pomiary składu ciała, przeprowadzony został wywiad żywieniowy oraz wydane wskazówki dotyczące proponowanych zmian w obecnym sposobie żywienia wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi odpowiedniej diety w danym schorzeniu.

Koordynatorzy projektu: Paulina Hetwer, Lidia Storczewska

W roku 2016 w ramach PROJEKTU  „Symfoniczne poniedziałki” zorganizowano sześć koncertów  muzycznych w których Uczestnicy  otrzymali możliwość poznania solistów-wykonawców nie tylko pod kątem ich prezencji na scenie,ale także w formie rozmowy twarzą w twarz.
Sala wodzisławskiego Pałacu Ślubów-miejsce spotkań muzycznych- gromadziła  mieszkańców   oraz gościła instrumentalistów,muzyków oraz wokalistów  różnych pokoleń grających na wielu instrumentach i o ugruntowanej renomie artystycznej w kraju i za granicą.
Występowali  uczniowie szkoły muzycznej,studenci Akademii Muzycznej i jej absolwenci .Ciekawy program zaprezentował wodzisławski chór  „Kokoszyczanki”.
Każde z tych spotkań było niezwykłe i nie brakowało powodów do zachwytu.
Wirtuozeria i  kunszt każdego z wykonawców budził ogromny podziw  publiczności.
Każdy z 6-ciu koncertów tworzył okazję do wejścia w świat wspaniałych wykonań.
Publiczność wychodziła z koncertów spełniona,zachwycona i zachęcona do sięgania po więcej. Wypełniono bowiem lukę imprez  z muzyką klasyczną oraz zaspokojono oczekiwania licznego grona fanów tej muzyki. Repertuar koncertów prezentował różne epoki rozwoju klasyki. Każdy koncert uzupełniony był informacją o prezentowanych formach muzycznych oraz o ich kompozytorach. Nie zabrakło ciekawych anegdot związanych z powstawaniem kompozycji oraz  z życia prywatnego kompozytorów.
Mieszkańcy  mieli okazję wzbogacić swą wiedzę z zakresu historii muzyki,spotkaćz bliska wykonawców-artystów których znają tylko z radia i telewizji.
Sala wodzisławskiego Pałacu Ślubów  w ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 18 00  tradycyjnie wypełniona była do ostatniego miejsca.

Koordynator PROJEKTU „Symfoniczne Poniedziałki”   Andrzej Płaczek

Działania sekcji wolontaryjnej były realizowane i dofinansowane ze środków programu „UTW – Seniorzy w akcji” w ramach projektu „UTW dla społeczności” – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

                          

Okres trwania projektu: październik 2015 r. – grudzień 2016 r.

Cele projektu:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu wolontariatu
 • przygotowanie organizatorów wolontariatu do współpracy z wolontariuszami i   społecznością lokalną

Działania w ramach trwania projektu:

 • 3 sesje warsztatów wyjazdowych dla 3-osobowego zespołu
 • wsparcie grupy wolontariatu przez animatorów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę” – 2 wizyty na WUTW

·        stworzenie planu działania i realizacja działań społecznych

 • wizyta studyjna w organizacji wspierającej wolontariat seniorów – w Łodzi– spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Subvenio”, wolontariuszkami Telefonu Życzliwości, przedstawicielem Zespołu ds. Seniorów Urzędu Miasta Łódź, spotkanie z grupą wolontariuszy „Aktywni +” działających na rzecz „Domu Międzypokoleniowego Bednarska”. Spotkanie z prezes Stowarzyszenia Edukacji Centrum- Integracja Międzypokoleniowa „Hipokamp” – redaktor naczelną gazety senioralnej „My, M-łodzi Duchem „
 • mikrogrant przeznaczony na działania grupy wolontariatu
 • spotkanie finałowe

Zrealizowane zadania dot. działań dla społeczności:

 • Projekt – „Seniorzy – Seniorom”: integracja z podopiecznymi Domów Opieki poprzez spotkania o charakterze rozrywkowym
  • Spotkanie z seniorami z Ośrodka Dziennego Pobytu I Rehabilitacji – „Dom Bez Barier – Maja” w Wodzisławiu Śl. Występ grupy teatralnej „Młodzi duchem” – spektakl pt. „Grunt to rodzinka” oraz grupy wokalnej „Sześćdziesiątki” z WUTW, wspólne śpiewy z uczestnikami spotkania.
  • 2 spotkania z seniorami z Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach – występy grup artystycznych z WUTW: teatralnej „Młodzi duchem” – spektakl pt. „Grunt to rodzinka”, grupy wokalnej „Sześćdziesiątki”- piosenki biesiadne i chóru – wspólne kolędowanie, zespół taneczny – taniec liniowy oraz zespół wokalny z Turzy Śl. i 2 dzieci ze szkoły podstawowej – laureaci konkursu „Godki po śląsku”

 • Projekt – „Gotowanie z babcią”: warsztaty kulinarne prowadzone przez wolontariuszki z WUTW z dziećmi z Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa nr 3 – Jedłownik. Celem projektu było rozwijanie umiejętności kulinarnych dzieci oraz międzypokoleniowa współpraca.

 • 6 spotkań – warsztaty kulinarne: dzieci wspólnie z seniorami WUTW przygotowywali i degustowali różne potrawy: desery, soki, przekąski, zupy, dania główne
 • 1 spotkanie – poznanie sztuki carvingu: wykonywanie dekoracji z warzyw i owoców
 • Przygotowanie spotkania z okazji Dnia Matki (zaproszenie mam przez dzieci)
 • Zajęcia plastyczne – po zajęciach kulinarnych, dzieci wykonywały rysunki związane z przygotowywanymi potrawami (do książki kucharskiej)
 • Uroczyste zakończenie warsztatów wraz z zaproszonymi gośćmi – wręczenie dzieciom nagród : Książek kucharskich i fartuszków z imieniem dziecka.

W projektach: „Seniorzy–Seniorom” i „Gotowanie z babcią” wzięło udział ponad 180 osób.

                                                          

                                                                                       Koordynator projektu z ramienia

                                                                                     Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” :

                                                                                              Dominik Mosiczuk  

                                                                                       Koordynatorki zadań dot. projektu:                                                                  

                                                                                                 Edyta Mężyk

                                                                                                Krystyna Błachut

                                                                                                 Włodzimiera Pawliczek

Projekt „To mnie interesuje, tego chcę się dowiedzieć” - to zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku , wspierane w realizacji i współfinansowane przez Miasto Wodzisław Śląski.

Projekt realizowany był w okresie od 15 lutego 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

 

Celem projektu było:

 • kształtowanie u seniorów wrażliwości i postaw otwartych na zmiany społeczno- polityczne współczesnego świata

 • poznanie przeszłość swojego miasta, zabytków i zwyczajów dawnych mieszkańców Wodzisławia.

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, osamotnieniu i bezradności ludzi starszych oraz zaktywizowanie środowiska lokalnego, ukazanie seniorom ciekawych i rozwijających sposobów spędzania czasu wolnego na emeryturze, rozwijanie alternatywnych form budowania więzi społecznych.

 • budowanie świadomej postawy obywatela i poczucia własnej wartości

Zamierzone cele osiągnięte zostały poprzez organizację cyklu wykładów z różnych dziedzin nauki i kultury.

741 seniorów członków WUTW oraz mieszkanców miasta i powiatu wodzisławskiego czynnie uczestniczyło w zorganizowanych 11 wykładach .

Wykładowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz miejscowi przedstawiciele nauki i kultury.

Tematyka wykładów :

 1. Książe Władysław Opolski – założyciel Wodzisławia i jego następcy

 2. Jak życ z cukrzycą ? Cukrzyca – jej typy, dieta

 3. Uchodźcy w Polsce czyli nasze postrzeganie inności (wygląd, religia, stereotypy)

 4. Rosja – państwo, które na szczęśliwym położeniu zbudowało wielkośc

 5. Szlakiem zabytków Wodzisławia, krótka prelekcja, spacer pi Starm Mieście z przewodnikiem

 6. Knedle, siemioniotka, eintopf – czyli rzecz o kodzie kulinarnym

 7. Julius Roger – zapomniany człowiek spóźnionego renesansu

 8. U zródeł tajemnicy zachwytu

 9. W przestrzeni dotyku ....

 10. Twarze depresji – autorskie spotkanie z inicjatorką akcji społecznej

  „Nie oceniam. Akceptuję „

 11. Nastroje Świąt Bożego Narodzenia w muzyce i poezji.

 

Informacje o tematyce i terminach wykładów zamieszczane były na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUTW, na stronie www.wutw.pl w zakładce Proponujemy – Wykłady, w comiesięcznym informatorze „Proponujemy w miesiącu ......” , w kąciku Wodzisławskiego Seniora w Gazecie Wodzisławskiej

Koordynatorzy : Jadwiga Holeczek Wojdat

Jadwiga Widenka

 

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do kultury wysokiej dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, którzy z różnych powodów (ekonomicznych, komunikacyjnych, mentalnych) nie biorą udziału w w życiu kulturalnym
Zadanie zakładało organizację ośmiu koncertów, które odbyły się w: kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zabytkowym kościele Ewangelicko-Augsburskim i Urzędzie Stanu Cywilnego.

Podczas weekendowych spotkań muzycznych, w okresie październik- listopad 2016 r., uznani polscy wykonawcy z wieloletnim dorobkiem artystycznym, ale także młodzi i utalentowani absolwenci Akademii Muzycznej zaprezentowali różnorodny, repertuar muzyki klasycznej, od muzyki dawnej po współczesną.
Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest partnerem WCK w realizacji założonych  celów.
Grupa 15 melomanów wyłonionych spośród słuchaczy WUTW wzięła  udział nie tylko w odbywających się koncertach muzyki poważnej ale także w warsztatach muzycznych oraz wyjedzie na koncert do nowo wybudowanej sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Opiekunem grupy projektowej z ramienia WUTW była  Elżbieta Cichy.

100 lat aktywności – projekt z Programu Rządowego ASOS 2016
projekt zrealizowany przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu trenerów z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika w okresie od 1.07 – 31.12.2016 .

Celem projektu „ 100 lat aktywności” było:

 • podniesienie poziom partycypacji społecznej seniorów,
 • doskonalenie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii,
 • zmiana wizerunku seniora w odbiorze społecznym.

W programie szkolenia przewidziano działania:

 • Wyjazdowe warsztaty - tematyka zajęć: kampanie społeczne, finansowanie działalności obywatelskiej, nowe technologie, dziennikarstwo obywatelskie,
   ( szkolenia wyjazdowe odbywały się w Pszczynie, Cieszynie i Ustroniu) .
 • Seminaria – wykłady i dyskusje na temat :
  • 1.) Kondycja społeczeństwa obywatelskiego
  • 2.) Aktywność obywatelska. Szanse i bariery.
  • 3.) Żyć pełnią życia – pasje i zainteresowania osób w wieku starszym.
 • Wyjazdowe wizyty studyjne – poznanie dobrych praktyk w tym zakresie:
  • - wizyta studyjna w Czernicy .
  • - wizyta studyjna w Krakowie
 • Tworzenie kampanii społecznej, promującej aktywność seniorów.
 • Warsztaty interaktywne - komputerowe na temat :
  • Internetowe źródła informacji.
  • Nowe technologie i nowe media w promocji działań obywatelskich.
  • Blogi, dziennikarstwo obywatelskie i internetowe.

Podsumowanie projektu „100 lat aktywności” :

 •  DZIEŃ DOBRYCH PRAKTYK – seminarium , prezentacje.
 • "Aktywność lekiem na całe zło w każdym wieku”.
 • „Aktywizacja seniorów w ramach działań Stowarzyszenia " Moje Miasto" z Rydułtów”.
 • "Wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej”
 • „Rekomendacje i wnioski wieńczące cykl spotkań z obszaru kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” .

W systematycznym szkoleniu wzięło udział 12 liderów WUTW.
W seminariach oraz Dniu Dobrych Praktyk wzięło udział łącznie 150 osób.

Koordynator projektu Mariusz Juszczyk
Koordynowanie zadań i wydarzeń projektu
Jadwiga Holeczek-Wojdat

Projekt pt: „Przez wiedzę do godnego życia” zrealizowany w okresie od 10 marca do 5 czerwca 2015 roku z małych grantów Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego .


Cele projektu :

 • kształtowanie wrażliwości i postaw otwartych na konsumowanie dóbr kultury
 • poznawanie historycznego wpływu na rozwój cywilizacyjny ,naukowy i kulturowy naszego kraju
 • wzrost wiedzy na temat przenikania się kultur w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego
 • podnoszenie świadomości prawnej osób starszych
 • upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych narzędziach komunikacji i informacji .

Zamierzone cele zostały osiągnięte poprzez organizację cyku wykładów z różnych dziedzin nauki i kultury.
Zorganizowano pięć wykładów w których wzięło udział 120 uczestników.
Wykładowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz miejscowi przedstawiciele nauki i kultury .

Wykłady :

 • Perspektywy filozofii polityki.
 • Seniorzy a nowe technologie informacji .
 • Ogrody działkowe i ich prawne uwarunkowania .
 • Pałace i dworki w województwie śląskim .
 • Broniewski – mity i prawda.


Tematyka wykładów i ich terminy zamieszczone były na stronie internetowej Stowarzyszenia, Facebooku i w prasie lokalnej .

Koordynator projektu - Ewa Spas
Projekt pt. „Bezpieczny Senior” realizowany z grantu Banku Gospodarki Żywieniowej - Oddział w Wodzisławiu Śląskim w terminie : 02 maja - 30 czerwca 2014 roku.Realizowane w projekcie cele :

 • Senior bezpiecznie korzystający z konta bankowego
 • Senior bezpiecznie uczestniczący w ruchu drogowym
 • Senior bezpieczny na szlaku turystycznym
 • Senior posiadający umiejętności niesienia pierwszej pomocy

 Uczestnikami projektu było 150 słuchaczy WUTW.
Na zajęciach z informatyki,  przy pomocy pracowników banku BGŻ,  słuchacze nabyli umiejętność bezpiecznego dokonywania przelewów gotówki na bieżące rachunki i opłaty,  zdobyli wiedzę dotyczącą zawierania umów z bankami,  zostali zapoznani z bezpiecznymi operacjami bezgotówkowymi na swoich osobistych kontach.
Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przedstawili zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, znaczenia noszenia emblematów odblaskowych oraz ostrzegali przed wyłudzeniami „na wnuczka” i informacji o wypadkach bliskich osób oraz sprzedawcami domokrążcami.
 
Na zorganizowanej przez Zarząd WUTW i MOSIR Wodzisław Śląski „ Majówce 2014 „ ratownicy Oddziału Ratunkowego przeszkolili chętnych uczestników majówki w udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Program zorganizowanej wycieczki „Szlakiem Orlich Gniazd „ zawierał zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami poruszania się po szlakach turystycznych.
Dziękujemy za wszelką udzieloną pomoc w realizacji celów i zadań projektu.
 

Koordynatorki projektu:
Bank BGŻ Agnieszka Żurman
Prezes WUTW Ewa Spas
Projekt w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury pt. „Symfoniczne poniedziałki" realizowany ze środków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.


Czas realizacji: luty – grudzień 2014
 
Projekt obejmował organizację koncertów otwartych w których uczestniczyli nieodpłatnie mieszkańcy powiatu wodzisławskiego.
Koncertowali artyści o ugruntowanej renomie artystycznej oraz studenci ostatnich lat Akademii Muzycznej w Katowicach.
Repertuar koncertów prezentował epoki rozwoju muzyki światowej, a każdy koncert poprzedzony był informacjami o kompozytorach, formach muzycznych, epoce i anegdotami związanymi z powstaniem danej kompozycji.
 
Dzięki realizacji zadań projektowych popularyzowano muzykę klasyczną, stworzono możliwość uczestniczenia mieszkańców w koncertach bez konieczności wyjazdu do ośrodków kulturalnych położonych poza granicami powiatu.
Uczestnicy mieli okazję wzbogacić swą wiedzę z zakresu historii muzyki, poznać utalentowanych młodych artystów oraz spotkać artystów, których znali z dawnych lat.
„Symfoniczne poniedziałki” wypełniły lukę w życiu kulturalnym powiatu wodzisławskiego jaką jest brak Teatru Muzycznego czy Filharmonii.
Koncerty odbywały się raz w miesiącu (bez miesięcy wakacyjnych) w sali Urzędu Stanu Cywilnego miasta Wodzisławia.
Wystąpiło 18 artystów, a każdy koncert skupiał od 100- 130 uczestników.

Koordynator projektu: Andrzej Płaczek

Projekt realizowany ze środków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z zakresu - Ochrona i promocja zdrowia pt. „Profilaktyka broni i chroni, nie pozwala by czas nas dogonił”, zrealizowany od 01. 03 .2014 - 30. 11. 2014 roku.

Główne cele:

 • podnoszenie świadomości odziaływania profilaktyki w leczeniu wielu schorzeń, stwarzającej możliwości wyleczenia stanów chorobowych w ich początkowych stadiach
 • zachęcania do uczestniczenia w okresowych badaniach profilaktycznych prowadzonych przez lekarzy rodzinnych
 • zachęcenie do uczestniczenia w programach prozdrowotnych realizowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
 • podnoszenie wiedzy o problemach takich jak: uzależnienia, sposoby walki ze stresem, o spełnianiu warunków zdrowego życia
 • zapoznanie się z zestawem ćwiczeń podnoszących sprawność ruchową


Zorganizowano spotkania z lekarzami o specjalnościach – okulista, kardiolog, ortopeda, nefrolog-urolog, ginekolog, laryngolog oraz jedno spotkanie z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia, warsztaty  psychologiczno - terapeutyczne i warsztaty z rehabilitantem. Na spotkaniach uczestnicy mogli bezpośrednio uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące ich problemów zdrowotnych i pozyskać adresy placówek specjalizujących się w leczeniu tych schorzeń. W szczególnych przypadkach zaistniała możliwość umówienia się na konsultacje indywidualne.
 
Dla uczestników projektu została wydana broszurka z zestawem ćwiczeń usprawniająco - rehabilitacyjnych do indywidualnego ćwiczenia.
W realizowanych zadaniach projektowych uczestniczyło łącznie 477 mieszkańców powiatu wodzisławskiego.
 

Koordynowały realizacje zadań projektowych:
Ewa Spas i Jadwiga Holeczek -Wojdat

Projekt realizowany z programu ASOS edycja 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej ASOS 2014 - 2020 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt pt. - „Szlakiem czterech kultur - jedność w różnorodności „ trwał od 1czwrwca - 31 grudnia 2014 roku .
Zadania projektu :

 • cykl wykładów dotyczących kultur mniejszości narodowych - obywateli polskich
 • wakacyjny wyjazd studyjny obejmujący zwiedzanie Lublina, Kodnia, Bielska Podlaskiego ,Szlaku Tatarskiego, Białowieży ,Sokółki, Św. Góry Grabarki, Zamościa. Kazimierza nad Wisłą, Sandomierza
 • Wizytę studyjną na Krakowskim Kazimierzu
 • spotkanie podsumowujące (80 osób.)
 • konkursy :literacki, fotograficzny i kulinarny
 • spotkania z przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Lublinie, Bielsku Podlaskim Sokółce, Zamościu ;wymiana dobrych praktyk. W działaniach łącznie uczestniczyło :
 • wykłady -200 osób
 • konkurs literacki -12 osób
 • konkurs kulinarny - 12 osób
 • konkurs fotograficzny – 11 osób

Osoby wyróżnione w konkursach otrzymały bony prezentowe do EMPIKU.
Pięknie podsumowały zrealizowany Projekt wyróżnione w konkursie literackim prace uczestniczek wakacyjnej wizyty studyjnej
 

 • pani Danuty Łozińskiej :

„…..Szlak czterech kultur tworzy szereg miejscowości ,położonych przy wschodniej granicy Polski ,związanych historycznie ,architektonicznie oraz religijnie z kulturą judaistyczną ,tatarską, prawosławiem i kulturą rzymskokatolicką. Mimo tej różnorodności ,nacje zamieszkujące te tereny tworzą jedność.
Zrozumieć to zjawisko pozwoliło nam poznanie miejsc zamieszkiwanych kiedyś i obecnie przez Żydów, Tatarów i Białorusinów………..”

 

 • pani Krystyna Pytlik:

„…Widok tysięcy, jeśli nie milionów krzyży na Św.Górze Grabarce, robi niesamowite wrażenie.
Spacerując pomiędzy nimi, doznałam swoistego zatrzymania się w czasie .
Byłam w miejscu, gdzie spotyka się sacrum z profanum ,
Człowiek z Bogiem .
Przeszłość z teraźniejszością .
Cierpienie z radością
I wszystko to zamknięte w krzyżach .
Ludzie potrzebują tego typu miejsc ,aby znaleźć w nich ukojenie czy pomoc ,
Zatrzymać się na chwilę w świecie, który coraz bardziej przyspiesza i pędzi do przodu .
Niepewne czasy towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów.
Nawet teraz, wśród rosnących niepokojów, człowiek szuka ratunku właśnie w takich miejscach jak Św.Góra Grabarka czy Sanktuarium Święta Woda.
I jeśli prawdziwie wierzy, pomoc otrzyma ………..”Zobacz zdjęcia
 

Koordynator Projektu -  Ewa Spas


Projekt realizowany był w terminie od 1 do 30 października 2014 roku , współfinansowany z przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Cele Projektu pokrywały się z zadaniami programu działalności WUTW takimi jak :utożsamianie się słuchaczy z miejscem zamieszkania -"Małą Ojczyzną",poznawania kultury i tradycji Regionu , działaniu na rzecz ocalania od zapomnienia obyczajów regionalnych ,pamięci o wybitnych Ślązakach i propagowaniu regionalnej wiedzy historycznej .
Słuchacze naszego Stowarzyszenia w większości pochodzą z różnych części naszej Ojczyzny . Przybyli na teren powiatu wodzisławskiego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kiedy, ,powstawało wiele nowych kopalń węgla.Zapotrzebowanie na pracowników w różnych dziedzinach życia społecznego oraz łatwość w pozyskaniu mieszkania, spowodowały migrację młodych rodzin z dziećmi i osób rozpoczynających swe dorosłe życie . Następowały procesy asymilacji z autochtonami ,przejmowanie zwyczajów regionalnych, wprowadzenie do języka komunikacji określeń gwarowych.
Założeniem Projektu było odnalezienie dawnych regionalnych przepisów kulinarnych ,zmodyfikowanie ich stosując zasady dietetyki ,nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami gastronomicznymi .
W realizacji projektu uczestniczyło 15seniorów i 15uczniów szkół gastronomicznych . Pracowano w grupach dwuosobowych -uczeń i senior .Wspólna praca sprzyjała nawiązaniu wzajemnych serdecznych relacji .Młodzież posiadała wiedzę ogólną ,a seniorzy dysponowali wiedzą praktyczną, co wzajemnie pomagało w wykonywaniu pracy.
Na zakończenie został opracowany folder w którym zamieszczone były "odnalezione " dawne przepisy kulinarne oraz te , które zostały poddane modyfikacji .
Wspólna praca ,planowanie kolejności działań ,organizacja stanowiska pracy , przestrzeganie jego czystości , to wartość dodana jaką wynieśli uczestnicy Projektu.
W opinii Dyrektora placówki oświatowej oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych ,uczestniczący w Projekcie Uczniowie , z większą niż dotychczas motywacją podchodzą do nauki przedmiotów zawodowych. Dzięki wspólnej pracy z Seniorani zyskali potwierdzenie właściwego wyboru drogi zawodowej.


Zobacz zdjęcia


Opiekun Projektu -Ewa Spas

Projekt skierowany do członków WUTW  i ich rodzin, mieszkańców miasta, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych  .
Celem przedsięwzięcia było:

 • popularyzowanie nawyków  aktywnego wypoczynku w miejscach  rekreacji miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • propagowanie rywalizacji sportowej, zacieśnianie więzi rodzinnych i międzyludzkich
 • przeciwdziałanie wykluczeniu i osamotnieniu seniorów 50+.

W programie przewidziano:

 • rywalizacje sportowe indywidualne ( rzut lotkami, strzelanie z łuku i broni sportowej, skok z miejsca, rzut do kosza )
 • rywalizację grupową  ( gra w dwa ognie i siatkówkę  plażową, przeciąganie liny, sztafeta biegowa,  bieg z kijkami),
 • rywalizacje pokoleniowe (rzeźba z piasku, tor przeszkód, rozgrywki badmingtona ).

Przewidziano możliwość korzystania  indywidualnego z rowerów wodnych i kajaków oraz wspinaczkę w parku linowym. Uczestnicy majówki zobaczą pokaz ratownictwa medycznego i pokaz samoobrony.
Zaproszone organizacje pozarządowe będą miały możliwość przedstawienia swojej działalności (stoiska), co przyczyni się do zainteresowania mieszkańców ich działalnością
Na terenie  Ośrodka „Balaton” zabezpieczono możliwość zakupu napojów i słodyczy.
Uczestników dowoził   autobus. Przewidziano również trasę rowerową, pieszą i pieszą z kijami.
Zwycięscy zawodów indywidualnych nagrodzeni zostali specjalnie zaprojektowanym medalami

Zobacz zdjęcia
 


MOJE MUZYCZNE FASCYNACJE- spotkanie z Bogusławem Kaczyńskim w Sali Urzędu stanu Cywilnego w dniu 3 lutego 2014 roku.
Projekt skierowany do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, przybliżył wiedzę o kompozytorach i wykonawcach muzyki  klasycznej, ich pracy i ciekawostkach z ich życia osobistego. Działający w strukturach Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  Klub Miłośników Muzyki i Teatru  zaplanował   spotkania ze znanymi postaciami muzyki i teatru.
Na inauguracyjne spotkanie w roku 2014 zaproszenie przyjął i wygłoszenie prelekcji potwierdził Pan Bogusław Kaczyński- znany wszystkim melomanom  – dziennikarz, publicysta i krytyk muzyczny, popularyzator opery, operetki i muzyki poważnej, teoretyk muzyki, twórca telewizyjny, animator kultury, prezenter i autor wielu programów w TVP.
Zadanie  zrealizowano poprzez spotkanie z gościem posiadającym niekwestionowaną wiedzę muzyczną, talent gawędziarski oraz uznany autorytet w dziedzinie muzyki..

Projekt zrealizowany przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, współfinansowany ze środków Urzędu Miasta

Zobacz zdjęcia
 

Party Senior Spacja program partycypacji i rozwoju seniorów z terenu Rybnika i Wodzisławia Śląskiego


Członkowie WUTW - 20 osób - brali udział w projekcie Party Senior Spacja, realizowanym przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych a finansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt adresowany był do seniorów 60 + i miał na celu aktywizacjęludzi starszych, wyzwalał ich kreatywność i inspirował do działania. W ramach warsztatów seniorzy uczyli się współczesnych form i sposobów poznawania i kreowania otaczającej rzeczywistości.Poznawali się wzajemnie, odkrywali swoje pasje, zainteresowania,wzbogacali wiedze na temat współczesnego komunikowania się oraz technik ... Służyły temu comiesięczne spotkania i warsztaty prowadzone przez psychologów, specjalistów od marketingu.
Zwieńczeniem 10 miesięcznego projektu były inicjatywy- projekty wybrane podczas konsultacji społecznych i zrealizowane przez wolontariuszy WUTW.
 

http://www.youtube.com/watch?v=34d8Bp-f94E

 

Koordynatorem I inicjatywy pod nazwą " Symfoniczne Poniedziałki " był Andrzej Płaczek.


Pomysł polegał na wskrzeszeniu tradycji koncertów symfonicznych, jakie przed laty odbywały się w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu .Dzięki inicjatywie Andrzeja odbyły się 2 koncerty muzyki poważnej (ostatni poniedziałek kwietnia i maja ), w wykonaniu artystów ...W repertuarze tych koncertów usłyszeliśmy utwory znane i nieznane szerszemu ogółowi. Większość z nas wzbogaciła swoją wiedzę muzyczną, przypomniała sobie utwory  kompozytorów polskich i obcych.W każdym zkoncertów słuchało muzyki na żywo w pięknej scenerii ok. 70 osób.
 

Koordynatorem drugiej inicjatywy był Waldek Kowalczyk.


W projekcie "Sudety" uczestniczyli mieszkańcy Wodzisławia Śl. w dniach 1-5.05.2013

Program obejmował :
•czynny udział w turystyce górskiej,
•zwiedzanie Teplickiego  skalnego  miasta, gór Izerskich, Karkonoszy.
•miejscowości Liberec, gdzie poznano piękną architekturę tego miasta.
•Frydlant, gdzie mieliśmy możliwość zwiedzić zamek Chojnik,
•zwiedzanie zamku i Szklarskiej Poręby.

W ciągu pięciu dni uczestnicy mieli możliwość zaznajomić się z zasadami bezpiecznego poruszania  na szlakach górskich. W projekcie udział brało 25 osób.
 

Koordynatorem trzeciej inicjatywy była Jadzia Holeczek-Wojdat.


Inicjatywa "Marsz po zdrowie Włóczykije" miała na celu szkolenie w prawidłowym uprawianiu nordic walking a dzięki temu wykorzystanie walorów zdrowotnych tego sportu dla kondycji seniorów.Odbyło się 5 szkoleń – treningów prowadzonych przez instruktorkę licencjonowaną nordic walking  Elżbietę Marek. W formie teoretycznej i praktycznej uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności uprawiania chodów nordyckich. Otrzymali również materiały tzw. szkoleniowe.
Przebieg tej inicjatywy był dokumentowany filmowaniem i stanowi pamiątkę ze wspólnie przez Seniorów przeżytych chwil a także pokazuje jak przebiegało szkolenie. Członkowie szkolenia , którzy zadeklarowali swój udział w szkoleniu i brali w nim aktywny udział otrzymali krótki filmik na płytce.
W Liceum Plastycznym w Wodzisławiu ogłoszono konkurs na logo Klubu Włóczykijów . Na konkurs wpłynęło 19 prac. Nagrodzono pracę uczennicy Julii Chodury z I klasy. Logo zwycięskie uzupełnione o napis Klub Włóczykijów zdobi 10 koszulek. Zakupione też
6 kompletów kijów, były one pomocne dla niezdecydowanych  „chodzić – nie chodzić. Nie mam kijów ale mogę próbować wypożyczając".
Włóczykije wzięli udział w I MARSZU NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW – imprezie ogólnopolskiej pod patronatem Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy znaczek i certyfikat.

Podsumowując projekt Party Senior Spacja należy złożyć gratulacje autorom tego pomysłu ( młodym ludziom z CRIS,u ) i podziekować im, za wiarę w to, że zobaczyli w  seniorzach partnerów aktywnych, kreatywnych, mających swoje marzenia.A te marzenia seniorzy 60+ potrafili wcielić w ...opisane powyżej inicjatywy.

Jak przebiegała realizacja projektu Party Senior Spacja oraz realizacja inicjatywy Marsz po zdrowie Włóczykije, obrazują filmy zamieszczone w naszej galerii.

http://www.youtube.com/watch?v=gUyA4waFDmI

Projekt MAJÓWKA 2013 zrealizowany został z „małych grantów" Prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego .
Główne hasło imprezy: BĄDŹ MĄDRY, PRZYJDŹ , ZOBACZ ,WEŹ UDZIAŁ ‘
ORGANIZATORZY:

 • Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

LOKALIZACJA: Ośrodek Sportów Wodnych I REKRACJI „Balaton ‘
IMPREZA OTWARTA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
W imprezie wzięło udział:

 • 280 mieszkańców Wodzisławia.
 • Prezydent Miasta
 • Poseł RP Ryszard Zawadzki
 • Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z miast;
  • Żory
  • Rybnik
  • Jastrzębie
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych miasta Wodzisławia

W programie imprezy przewidziano zmagania sportowe dla dorosłych i dzieci, mecz piłki plażowej, finał ogólnopolskiego marszu nordic walking, rekreację indywidualną, występ zespołu wokalnego z UTW Jastrzębie.
Mieszkańcy miasta mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem działających w mieście organizacji pozarządowych oraz uzyskać bezpośrednią odpowiedź na pytania kierowane do Prezydenta Miasta .
Zwycięzcy rozegranych zawodów otrzymali pamiątkowe medale, a w kawiarence czekały na uczestników imprezy tradycyjne kiełbaski z grilla.

Dziękujemy Sponsorom, współorganizatorom, członkom WUTW bezpośrednio zaangażowanym w organizację imprezy oraz pani Barbarze Chrobok - która poprowadziła całą imprezę .

DO ZOBACZENIA ZA ROK !
EWA SPAS i JADWIGA HOLECZEK-WOJDAT
ROK 2012 - EUROPEJSKI ROK AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH
I SOLIDARNOŚCI    MIĘDZYPOKOLENIOWEJ -  podsumowanie projektuCzas realizacji projektu : 01.02.2012 do 31.12.2012

Liczba osób uczestniczących w jego realizacji – 615

Zrealizowano następujące zadania:

 • Warsztaty psychologiczne  -  150 osób
 • Wieczór z Kulturą Hiszpańską  -  52 osoby
 • Herbatka po Rosyjsku  -  49 osób
 • Majówka w Olzie  -  72 osoby
 • Rajd Seniorów po Ziemi Gołężyców   -  18 osób
 • Koncert dla Seniora  -  90 osób
 • Wieczór wróżb, magii i tajemnic   ANDRZEJKI  -  58 osób
 • Podróż studyjna do Koszęcina i Lublińca  -  40 osób
 • Konferencja podsumowująca obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób starszych i Solidarności Międzypokoleniowej  -  86 osób.Założone cele zostały w całości zrealizowane. Uczestnicy mieli możliwość poznania kultury polskiej, rosyjskiej i hiszpańskiej.
Poznawali historię i dorobek zespołu „Śląsk”. Wymienili pomysły na rozszerzenie form działalności własnej na podstawie dobrych praktyk Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszęcinie i Lublińcu. Poprzez propagowanie różnych form aktywności, motywowali się do działania na rzecz środowiska lokalnego.
Realizowano zadania w zakresie integrowania i aktywizowania lokalnej społecznośc.i Poprzez popularyzację działalności WUTW przeciwdziałano wykluczeniu społecznemu , rozwijano i propagowano różnorodne formy aktywności seniorów.
Zwrócono uwagę władz i innych organizacji na problemy starzejącego się społeczeństwa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za aktywne włączenie się do wspólnych działań i pomoc organizacyjną.

Opiekunki projektu : Ewa Spas , Jadwiga Holeczek-Wojdat
 

 

Projekt „Żyj radośnie i kulturalnie” realizowany był od stycznia 2011r. do 31października  2011r. 
Obejmował:

 • sześć wyjazdów na spektakle teatralne: w Bielsku, Katowicach, Gliwicach, Rydułtowach, Krakowie i Warszawie(w których łącznie uczestniczyły 133 osoby.)
 • zorganizowane imprezy:
 • Spotkanie kolędowe (150 uczestników)
 • Wieczór angielski (67 uczestników)
 • Spotkanie z kulturą francuską (33 uczestników)
 • Turniej sportowy „ Razem z nami młodzi przyjaciele” przeprowadzony w drużynach o składzie  mieszanym( 30 słuchaczy WUTW i 30 przedstawicieli młodzieży uczących się w Gimnazjum nr2 w Wodzisławiu Śląskim). Młodzież gimnazjalna oraz słuchacze WUTW ochoczo kibicowali startującym.
 • Herbatka „po niemiecku” (45 uczestników)
 • Spotkanie z kulturą włoską (45 uczestników)
 • Herbatka rosyjska (35 uczestników)
 • wycieczki :
 • Zwiedzanie Sztolni w Centrum Kształcenia Ustawicznego (23 uczestników)
 • Zwiedzanie Giszowca i Nikiszowca (17 uczestników)
 • Wycieczka do Krakowa (18 uczestników)
 • Wycieczka do Henrykowa, Paczkowa, Skorochowa (46 uczestników)
 • Wycieczka do Warszawy (29 uczestników)
 • Impreza otwarta dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i słuchaczy WUTW (103 uczestników) – Majówka Czyżowicka

Łącznie w zorganizowanych imprezach uczestniczyło 712 osób.

Poznawaliśmy zabytki kultury polskiej, angielskiej, rosyjskiej, włoskiej, francuskiej, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, nowy budynek Opery Krakowskiej, zwiedziliśmy „Sztolnię” w której uczniowie poznają tajniki zawodu górnika, podziwialiśmy architekturę drewnianych kościółków ziemi wodzisławsko-rybnickiej.
Realizacja projektu „ Żyj radośnie i kulturalnie” wsparta była przez miasto Wodzisław Śląski.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu oraz tym, którzy swoją pracą przyczynili się do jego pełnej realizacji.

Ewa Spas , Jadwiga Serzysko.

Uroczyste zakończenie projektu WUTW i Gimnazjum nr 2.
W dniu 23 września 2009 w pięknych salach Urzędu Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pt: „Europejskie wędrówki z Melpomeną”, realizowanego jako zadanie publiczne w ramach środków publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego.
W/w projekt realizowany był przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Gimnazjum Nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej. Czas realizacji zadań projektowanych: – marzec – wrzesień 2009 roku, a uczestniczyło w nich 342 słuchaczy WUTW i 200 gimnazjalistów.
W projekcie przewidziano udział w trzech spotkaniach muzycznych – Frankofonia – muzyka francuska, muzyka włoska – program przygotowali nauczyciele i uczniowie wodzisławskiej szkoły muzycznej, muzyka hiszpańska - w wykonaniu duetu gitarowego Franciszek i Katerina Wieczorek oraz trzy spektakle muzyczne wyjazdowe – Operetka Gliwicka, Opera Krakowska, Teatr Muzyczny „Roma” w Warszawie.
Na spotkanie podsumowujące realizację zadań projektu, zostało zaproszonych sto osób. Obecni byli Prezydent Miasta Mieczysław Kieca, przedstawiciele organizacji i placówek oświatowych oraz uczestnicy projektu. Przedstawiciele Zarządu WUTW dziękowali za wszelką okazaną pomoc, życzliwość oraz prosili o dalszą harmonijną współpracę. Był także czas na wymianę uwag, wniosków i osobistych podziękowań w miłej atmosferze sali bankietowej przy tradycyjnej kawie i ciasteczku.

tekst: Koordynatorki projektu Ewa Spas, Gabriela Niemiec


W roku 2009 dobiegł końca projekt "Mała Księga Opowieści", który jest akcją, mającą na celu międzypokoleniową współpracę osób z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dziećmi z Przedszkola Publicznego nr 15 w Wodzisławiu Śl. Podczas 5 miesięcznych działań, które głównie opierały się na pracy warsztatowej, uczestnicy projektu tworzyli opowiadania oraz prace plastyczne na określony temat. Pary, które wspólnie układały opowiadania, to osoba 55+ i dziecko. Wspólnie rozmawiały o tradycjach i wartościach wynikających z życia codziennego. Praca zainteresowanych osób i dzieci z grupy przedszkolnej 5-6 latków, odbywała się co tydzień (od października do połowy lutego), w Przedszkolu Publicznym nr 15. Efektem wspólnej pracy jest wydanie "Małej Księgi Opowiadań", w której znajdą się opowiadania i prace plastyczne uczestników projektu - czyli słuchaczy WUTW i przedszkolaków. Książeczka była wypromowana podczas wieczoru artystycznego, gdzie prof. Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego oraz zespół Vitamns czytali przybyłym gościom opowiadania.
Projekt był dofinansowany ze środków konkursu "Seniorzy w akcji" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"