W kwietniu i maju 2017r. braliśmy udział w projekcie „Odmień dietę przez przypadki Wspomóż leczenie odpowiednia dietą.”

Organizatorem projektu była Poradnia Dobry Dietetyk w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach projektu został przeprowadzony cykl wykładów przez dyplomowanych dietetyków o tematyce:

 1. Właściwe żywienie w cukrzycy typu II – jak przy pomocy właściwego żywienia zapobiec powikłaniom – 21.04.2017 (piątek) godz. - 17:00
 2. Dieta dla serca - odpowiednie żywienie w chorobach układu krążenia i hipercholesterolemii- 25.04.2017 (wtorek) godz-17:00
 3. Reumatoidalne zapalenie stawów – czy składniki odżywcze mogą złagodzić stan zapalny? - 28.04.2017 (piątek) godz.- 17:00
 4. Co zmienia się po 60 roku życia, czyli żywienie dostosowane do wieku – 12.05.2017 (piątek) godz.- 17:00
 5. Suplementy -czy są niezbędne? Jak je stosować? - 16.05.2017 (wtorek)

Osoby biorące udział w projekcie mogły skorzystać również z indywidualnej, bezpłatnej konsultacji dietetycznej.

Wykłady cieszyły się wielką popularnością o czym świadczyła wysoka frekwencja

Po ostatnim wykładzie uczestnicy projektu zostali poczęstowani pysznym dietetycznym ciastem przez panie koordynatorki Paulinę Hetwer i Lidię Storczewską.

Daty spotkań muzycznych: 27 II, 27 III,  24 IV,   30 X,  27 XI, 18 XII.2017

Dodatkowo w ramach cyklu spotkań z „wielkimi postaciami a świata muzyki i teatru” gościć będziemy p.Jacka Wójcickiego w dniu 9 czerwca 2017 r.

Miejsce spotkań:sala wodzisławskiego Pałacu Ślubów  ul.płk W.Kubsza 2

W programach spotkań muzycznych przygotowano wykonanie wybitnych dzieł instrumentalnych i wokalnych wielkich mistrzów przez sławnych wykonawców z filharmonii i teatrów operowych oraz uczni i pedagogów szkół muzycznych również studentów i absolwentów Akademii Muzycznych.

Oferta skierowana jest do mieszkańców miasta i powiatu a w szczególności do Seniorów

Nasze działanie na rzecz społeczności lokalnej proponuje atrakcyjny program muzyczny,który obok rozbudzenia zainteresowania muzyką symfoniczną,operową i musicalową wzmacniać ma dotychczasowe formy więzi międzypokoleniowej oraz wypełniać czas wolny Seniorom chroniąc ich tym samym przed osamotnieniem.

Wykonawca PROJEKTU : Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współpracy z Stowarzyszeniem „Nasz Wodzisław”

Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski.

Koordynator Projektu: Andrzej Płaczek

Projekt „Wiedzieć więcej – rozumieć lepiej”
to zadanie publiczne z zakresu :

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50+.

Projekt  realizowany przez Wodzisławski Unwersytet Trzeciego Wieku , wspierany w realizacji i współfinansowany przez Miasto Wodzisław Śląski.

Projekt realizowany jest od 15 lutego 2017r. a jego zakończenie zaplanowane jest na dzień 31 grudnia 2017 r.

Celem projektu jest :

 • kształtowanie u seniorów wrażliwości i postaw otwartych na zmiany społeczno polityczne współczesnego świata,
 • poznanie przeszłości, interesujących wątków historycznych w cyklu wykładów „historia jak z filmu”,
 • budowanie świadomej troski o własne zdrowie poprzez różne jego uwarunkowania : lekarstwa,suplementy,zioła,zdrowy tryb życia,
 • przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, osamotnieniu i bezradności ludzi starszych poprzez zaktywizowanie środowiska lokalnego,
 • ukazanie seniorom ciekawych i rozwiających sposobów spędzenia czsu wolnego,
 • rozwijanie alternatywnych form budowania więzi społecznych,
 • budowanie  świadomej postawy obywatela i poczycia własnej wartości.  

Zamierzone cele  osiągnięte zostaną przez organizowanie cyklu wykładów  otwartych  dla seniorów mieszkających w Wodzisławiu Śląskim i powiecie wodzisławskim.

Zaplanowane zostało 15 wykładów w 4 cyklach tematycznych:

1)    Historia jak z filmu – 3 wykłady

2)    Komputer i internet bez tajemnic  - 3 wykłady

3)    Zdrowie , ile cię trzeba .......   - 3 wykłady

4)    Świat – jaki jest?   -2 wykłady

Wykłady odbywa się będą w siedzibie Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Informacje o tematyce i terminach  wykładów zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUTW,na stronie www.wutw.pl w zakładce „Proponujemy wykłady oraz w comiesięcznym informatorze „Proponujemy w miesiącu ........”

Koordynatorzy projektu : Jadwiga Holeczek Wojdat , Jadwiga Widenka