Osiągnięcia

2017

 

 

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

ORAZ

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”

zaprosili w 2016 roku 20 animatorów , absolwentów konkursu aktywnie działających w swoich społecznościach , do stworzenia Klubu Ambasadorów . Klub skupia osoby chętne do dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i osobista historią społecznego zaangażowania.

Członkowie Klubu uczestniczą w organizowanych przez wyżej wymienione podmioty w konferencjach, warsztatach, stanowią ważny głos doradczy w rozwijaniu programów . Spotkania Klubu Ambasadorów są okazją do wymiany doświadczeń ze współpracy z lokalną społecznością i samorządem , promują społeczną aktywność i obywatelskie zaangażowanie.

Wśród 20 osób wyróżnionych z całego kraju znalazła się nasza wolontariuszka- liderka Klubu Wolontariusza „ Pomagajmy” – EDYTA MĘŻYK.

Edyta Mężyk

Gratulujemy naszej koleżance i jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, które przekłada się na wyróżnienie naszego uniwersytetu.


2015

 
trzos2015

 


 

2013

 


Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk przyznał nagrodę " Śląskie na 5" w kategorii wolontariat Wodzisławskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Docenił aktywność i inicjatywę naszego Stowarzyszenia w propagowaniu idei aktywności osób starszych oraz wzmacniania więzi między pokoleniowej.
Podziękował za wzmacnianie wizerunku województwa śląskiego jako regionu przyjaznego seniorom.

 


Od lewej - Jerzy Paternak, Jadwiga Holeczek-Wojdat, Waldemar Kowalczyk, Tadeusz Warzycha, Jadwiga Widenka, Stanisław Gorzawski, Ewa Spas, Daniela Żeber, Izabela Kalinowska


 

2011
 
o2
 

 


 

2009