Zarząd WUTW

Zarząd WUTW
 • HOLECZEK-WOJDAT JADWIGA           prezes
 • WIDENKA JADWIGA                           wiceprezes
 • BŁACHUT KRYSTYNA                         wiceprezes
 • ŁAPKA MAŁGORZATA                         skarbnik
 • KOWALCZYK BOŻENA                        sekretarz
 • MĘŻYK EDYTA                                    członek
 • KRAFCZYK BRONISŁAWA                   członek
 • STOLARSKA JOANNA                         członek
 • RASZEWSKA HALINA KRYSTYNA       członek
 • CHAJEK RYSZARD                              członek
 • GANCARZ ŁUKASZ                              członek

 

Komisja Rewizyjna
 • WIECZOREK STANISŁAWA    przewodnicząca
 • ADAMCZYK TERESA             członek
 • MUSIOLIK ZOFIA                   członek
 • KOWAL URSZULA                 członek

 

 

Rada słuchaczyCELE :     

 • Uczestniczenie w pracach Rady Programowej
 • Ciało opiniotwórcze
 • Wnoszenie nowych form do działalności WUTW


ZADANIA :

 • Przepływ informacji od i do słuchaczy WUTW
 • Działalność integrująca członków Stowarzyszenia
 • Działalność organizacyjna


SKŁAD RADY :

 • KRYSTYNA BŁACHUT- przewodnicząca
 • KRAFCZYK BRONISŁAWA - zastępca przewodniczącej
 • KOCZY BARBARA - zastępca przewodniczącej