POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

ORAZ

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”

w 2016 roku wytypowano 20. animatorów , absolwentów konkursu aktywnie działających w swoich społecznościach , do stworzenia Klubu Ambasadorów. Klub skupia osoby chętne do dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i osobista historią społecznego zaangażowania.

Członkowie Klubu uczestniczą w organizowanych przez wyżej wymienione podmioty w konferencjach, warsztatach, stanowią ważny głos doradczy w rozwijaniu programów . Spotkania Klubu Ambasadorów są okazją do wymiany doświadczeń ze współpracy z lokalną społecznością i samorządem , promują społeczną aktywność i obywatelskie zaangażowanie.

Wśród 20 osób wyróżnionych z całego kraju znalazła się nasza wolontariuszka- liderka Klubu Wolontariusza „ Pomagajmy” – EDYTA MĘŻYK.

Edyta Mężyk

Gratulujemy naszej koleżance i jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, które przekłada się na wyróżnienie naszego uniwersytetu.