Spotkanie z organizatorami warsztatów florystycznych i masażu

W dniu 18.10.2017 o godz.17:00 w siedzibie WUTW ( gimnazjum 2) ul.26 Marca 66 odbędzie się spotkanie z dyr.regionalną AHE mgr Elżbietą Trojniar, która omówi warunki uczestnictwa w wymienionych warsztatach.W miarę możliwości proszę przygotować wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej; 2 zdjęcia legitymacyjne; ksero dowodu osobistego; badania lekarskie ( omówione zostanie na zebraniu).
Zapraszamy