Członkowie

Członkiem WUTW może zostać osoba która ukończyła 50 lat, złożyła pisemną deklarację członkowską oraz uiściła odpowiednie opłaty.
Członkowie WUTW ponoszą następujące opłaty:

 1. Opłata wpisowa 10 zł – płatne jednorazowo przy złożeniu Deklaracji członkowskiej.
 2. Składka członkowska 21 zł – płatna co kwartał
 3. Dodatkowo osoby korzystające z zajęć odpłatnych - płatne co miesiąc
  • lektoraty   -   25 zł.
  • informatyka  -  20 zł.
  • joga    -   20 zł.
  • zumba   -   20 zł.
  • tai chi - 20 zł.
  • taniec latino  -  20 zł.
  • taniec liniowy  -  20 zł.
  • basen, nauka pływania -  15 zł.
  • gimnastyka ogólnorozwojowa  -  10 zł.
  • warsztaty psychologiczne   -  10 zł.

Jeżeli chcą Państwo przystąpić do WUTW, prosimy o wypełnienie i złożenie Deklaracji członkowskiej dostępnej w siedzibie WUTW.

Serdecznie zapraszamy.