Członkowie

Członkiem WUTW może zostać osoba która ukończyła 50 lat, złożyła pisemną deklarację członkowską oraz uiściła odpowiednie opłaty.
Członkowie WUTW ponoszą następujące opłaty:

 1. Opłata wpisowa 10 zł – płatne jednorazowo przy złożeniu Deklaracji członkowskiej.
 2. Składka członkowska 21 zł – płatna co kwartał
 3. Dodatkowo osoby korzystające z zajęć odpłatnych - płatne co miesiąc
  • lektoraty - 20 zł
  • informatyka  - 15 zł
  • basen – 15 zł
  • warsztaty psychologiczne – 10 zł
  • warsztaty decoupage - 12 zł
  • warsztaty "biżuteria" - 12 zł
  • gimnastyka - 10 zł
  • aerobik w wodzie - 15 zł
  • taniec liniowy - 12 zł
  • joga - 20 zł
  • plastyka - 12 zł
  • coaching - 8 złJeżeli chcą Państwo przystąpić do WUTW, prosimy o wypełnienie i złożenie Deklaracji członkowskiej dostępnej w siedzibie WUTW.

Serdecznie zapraszamy.