koncerty z cyklu : Symfoniczny Poniedziałek

Klub Miłośników Muzyki i Teatru zaprasza do Wodzislawskiego Centrum Kultury w
Wodzislawiu Śląskim na koncerty :
- w dniu 26 listopada godz.18 ta Koncert w wykonaniu Iwony Blacha-Durczok,
- w dniu 10 grudnia godz. 18 ta Koncert w wykonaniu Zespołu Muzyki Salonowej, Melodie Wiedeńskie.

Rezerwacja wejsciówek na w/w koncerty u lidera Klubu Elżbiety Wietecha tel. 601084670