KOMUNIKAT

Proszę wszystkich zainteresowanych. żeby przysyłane komunikaty pisać zwykłą czcionką a nie wielkimi literami.