12.10.2018 SPOTKANIE KLUBU WOKÓŁ ZDROWIA ODWOŁANE

Z powodu choroby liderki klubu spotkanie klubu zostało odwołane. W/w spotknie odbędzie się 26.10.2018r.