"Zaśpiewaj mi babciu - projekt, który łączy pokolenia

Dawne piosenki i zabawy, zarówno te znane w całym kraju, jak i charakterystyczne dla Górnego Śląska mogą cieszyć i dziś. Aby tak się stało trzeba je spisać i utrwalić, by przekazać nie tylko najmłodszym, ale i przyszłym pokoleniom.

Pomysł na projekt "Zaśpiewaj mi babciu" narodził się podczas zajęć dla dzieci, które w wodzisławskich przedszkolach i świetlicach środowiskowych prowadzą wolontariuszki Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (WUTW).

W przedsięwzięciu wezmą udział babcie (liczymy, że ta grupa zostanie uzupełniona także przez dziadków), seniorki z WUTW oraz co najmniej 60 dzieci z czterech świetlic środowiskowych, które wchodzą w skład Wodzisławskiej Placówki Dziennego Wsparcia „Dziupla”, Autorką projektu jest Stanisława Wieczorek.

Projekt jest finansowany w ramach konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pierwsze spotkanie organizacyjne z wychowawcami świetlic odbyło się 19.09.2018r.

Czas realizacji 03.09.2018 – 30.06.2019.