Spotkanie Klubu Ciekawej Książki

Spotkanie Klubu Ciekawej Książki odbędzie się 09.10.2018 o godzinie 10:00 w sali WUTW.