Uwaga - zmiany

W dniach 30.04. i  2.05. 2018  przenieśliśmy biuro WUTW do innego pomieszczenia. 
Mieści się ono w tej samej szkole, na tym samym piętrze - I, w sali nr 16, po wejściu na I piętro na prawo.Serdecznie zapraszamy.

Zmiany lokalizacji lokum wymuszone zostały nową organizacją pracy szkoły i powołaniu w jej budynku nowej placówki oświatowej : Centrum Nauki i Techniki - 
nowoczesne pracownie do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci wodzisławskich.

W pracach przeniesienia "dobytku" i urządzenia nowego lokum brali udział : Jadwiga Widenka, Krystyna Błachut, Edyta Mężyk, Teresa Adamczyk , Bronia Krafczyk, Barbara Markowicz, Stasia WIeczorek, Lucyna Kowalczyk , Ela Wietecha, Lodzia Pawelec, Ryszard Chajek, Zenon Mężyk, Zdzisław Sobik.

Za wysiłek i zaangażowanie wyżej wymienionym osobom dziękuję :  Jadwiga Holeczek -Wojdat