Tydzień Bibliotek

Zapraszamy do Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej na wydarzenia w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek "[Do]wolność czytania" - 8-15 maja 2018.

Tydzień Bibliotek, ogłaszany co roku w dniach 8-15 maja - to program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 

TB 2018 1