WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO CZECH –ZWIEDZANIE ZAMKU W KARVINIE I HUKVALDACH -19.05.2018

Zapisy będą przyjmowane w biurze WUTW od dnia 25.04.2018r. do dnia 14.05.2018r.

Cena wycieczki: 35,00 zł (przejazd, ubezpieczenie).

Ilość miejsc: 30.

Proszę podawać przy zapisach adres zamieszkania, nr telefonu i numer PESEL!!!

Bilety wstępów do muzeów uczestnicy wycieczki pokrywają we własnym zakresie.

Szczegóły wycieczki w zakładce Turystyka