Nowe władze WUTW - kadencja 2018 - 2021

Na Zebraniu Ogólnym Członków WUTW w dniu 11.04.2018 wybrano nowe władze Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku :

ZARZĄD WUTW

Holeczek-Wojdat Jadwiga - prezes
Widenka Jadwiga - wiceprezes
Błachut Krystyna - wiceprezes
Łapka Małgorzata- skarbnik
Kowalczyk Bożena sekretarz
Członkowie :
Mężyk Edyta
Krafczyk Bronisława
Stolarska Joanna
Raszewska Halina Krystyna 
Chajek Ryszard
Gancarz Łukasz

KOMISJA REWIZYJNA WUTW

Wieczorek Stanisława - przewodnicząca
Członkowie
Musiolik Zofia
Adamczyk Teresa
Kowal Urszula

Nowym władzom życzymy dobrej współpracy i działania na rzecz Seniorzy - Seniorom.