Zapraszamy na wycieczkę do Koszęcina

 Dzień Aktywnego Artystycznie Seniora

W dniu 23 maja 2018 r. w Zespole Pałacowo Parkowym w Koszęcinie,
w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, odbędzie się Dzień Aktywnego Artystycznie Seniora.

Program:
8:00 wyjazd autobusu – Karuzela
10.00 uroczyste otwarcie Dnia Seniora

10.15-15.00 występy artystyczne uczestników i zaproszonych gości, wykłady oraz prelekcje,
zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu oraz Kostiumerii
16.00 Galowy Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”- organizatorzy nie zapewniają miejsc siedzących

Koszt wyjazdu –50,00 zł

W ramach opłaty zapewniony jest: przejazd autobusem, obiad, zwiedzanie Pałacu
z przewodnikiem oraz koncert Zespołu.

Ilość miejsc 50
Zapisy i wpłaty w biurze WUTW ( u dyżurnych) od 15.03 – 10.04 .2018 r.

Osoba odpowiedzialna : Jadwiga Widenka 603 071 135