Klub Zdrowia o wizycie w pasiece

 "17 maja 2022 r. 30 osobowa grupa słuchaczy brała udział w spotkaniu plenerowym pod hasłem: „Jak czerpać z natury coraz więcej dobra” „Pasieka Wiktoria” Rodzinne Gospodarstwo Wielobranżowe w Czyżowicach.
Podczas pobytu w Pasiece można było spróbować miodu i różnych przysmaków przygotowanych przez gospodarzy. Właściciel - Pan Andrzej Langrzyk oprowadził nas po terenie pasieki, przeprowadził ciekawą pogadankę na temat funkcjonowania pasieki, dobrodziejstw płynących z miodu i jego pochodnych, a także  wartości zdrowotnych produktów pszczelich. "