Wpłata na wycieczkę na Węgry - 1.09. - 4.09.2022

 W dniu 27 maja (piątek) , w godz. 13:00 -15:00 w biurze WUTW będzie przyjmowana wpłata zaliczki w kwocie 600 zł. na wycieczkę do Hajduszoboszlo. Można też wpłacać na konto WUTW: nr konta:  56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 , z dopiskiem w tytule: imię i nazwisko wpłacającego, wycieczka Węgry
 Więcej: zakładka TURYSTYKA