Ogólne Zebranie Członków

Z A P R O S Z E N I E

na Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Wodzisławiu Śl

Zarząd Stowarzyszenia Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim serdecznie zaprasza na Ogólne Sprawozdawczo -Wyborcze Zebranie Członków,

Zebranie odbędzie się :

w Auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowejw dniu 02 czerwca 2022 r.

I termin 02 czerwca 2022 r. godzinie 15,00 II termin 02 czerwca 2022 r. godzina 15,15

Tematem zebrania będzie :

1. Wybory Władz Stowarzyszenia tj, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022 do 2025 r

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 r.

3. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2021 r,

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021 zostało przyjęte przez Zarząd WUTW oraz pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną w miesiącu maju br

Zgodnie z przepisami finansowymi oraz naszym Statutem wymagane jest jeszcze jego zatwierdzenie uchwałą Ogólnego Zebrania Członków.

Z uwagi na ważność spraw zaplanowanych do rozpatrzenia i podjęcie uchwał prosimy o liczny udział.

Porządek zebrania w załączeniu

Za Zarząd : Jadwiga Widenka