Jak przeciwdziałać starości?

12 maja w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Filia w Wodzisławiu Śl. miała miejsce konferencja nt. Gerontologia i teleopieka, w której wzięła udział reprezentacja WUTW.
Tematem prelekcji był m.in. wpływ zajęć tematyczno-aktywizujących, ruchowych, gier planszowych, arteterapii na rozwój zdolności kognitywnych u seniorów, jaka grupa osób jest najbardziej predysponowana na demencję.