INFORMACJE NA TEMAT ZEBRAŃ

W dniu 09.05.2022 r.odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze do Rady Słuchaczy. Przewodniczącą Rady Słuchaczy wybrana została Krystyna Błachut, zastępcami Bronisława Krafczyk i Władysław Pająk.

W dniu 10.05.2022 r. w obecności pełnego skladu Zarządu WUTW oraz Komisji Rewizyjnej odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2022 r. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe zostało przyjęte i podpisane. Następnie będzie przedstawione w dniu 2.06.2022 r. na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków.