Klub Zdrowia informuje w sprawie wyjazdów

  1. Wyjazd na spotkanie do Parku Leśnego u Kaczyny w Rogowie- 22.06.2022 r.
    Zapisane osoby proszone są o wpłatę 40 zł/osobę do dnia 3 czerwca 2022 r.

na konto WUTW: 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING) tytułem: „nazwisko i imię, Park Leśny” lub w dniach 30 i 31 maj 2022 r. w biurze Uniwersytetu.

  1. Wyjazd do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego "Skowronek" w Głuchołazach
    w okresie od 9 – 15 październik 2022 r.

Osoby zapisane proszone są o dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 400 zł/osoby do dnia 30 czerwca 2022 roku na konto WUTW: 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING) tytułem: „nazwisko i imię, Głuchołazy – Skowronek” lub w dniu 30 czerwca 2022 r. w biurze Uniwersytetu.