Zapraszamy 25 maja 2022 na muzyczno-literackie spotkanie poświęcone Dniu Matki.

Program:
Cz. I , godz. 15.00 Rozpoczęcie
Obiad dnia w Dobrej Heksie, który uczestnicy sami finansują (cena 25zł). 
Czas na towarzyskie rozmowy, lody, kawę czy inny napój.
Cz. II, godz. 16.00-18.00 - muzyczno-literackie spotkanie
Oprawa muzyczna finansowana przez Miasto Wodzisłąw Śl.
z projektu KULTURA ŁĄCZY POKOLENIA
Zuzanna Bornikowska i Andrzej Wilczek grać będą standardy jazzowe i musicalowe.
Oprawa literacka przygotowana przez członków WUTW działających w Klubie Teatralnym MŁODZI DUCHEM.
 
Zapisy oraz wpłaty na obiad dnia przyjmowane są w godzinach pracy biura WUTW do 20 maja 2022.