O g ł o s z e n i e

W dniach od 25 kwietnia do 03 maja 2022r. z powodu wyjazdu Pani Urszuli Winkler zawieszone zostają zajęcia jogi.

                                 Zaległe zajęcia odbędą się w miesiącu czerwcu br.