OGŁOSZENIE

Informujemy, że w okresie okołoświątecznym, tj. od 14 do 19. 04.2022 (czwartek-wtorek) nie będzie zajęć, za wyjątkiem zajęć na basenie. W tym czasie biuro WUTW również nie będzie funkcjonować.

Wszystkie niezrealizowane a opłacone zajęcia odbywać się będą w czerwcu lub wg możliwości lokalowej oraz po uzgodnieniu z prowadzącym lektorem lub instruktorem, w innym, wcześniej ustalonym terminie