Dotyczy zajęć na basenie

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora, w dniu 7.04.2022 zajęcia na basenie są odwołane. Kolejne zajęcia odbędą się. 14.04.2022.

W czerwcu będą odbywały się zajęcia uzupełniające w ramach wcześniej opłaconych a  nie zrealizowanych wg planu zajęć.