JAK MOŻEMY POMÓC UCHODŹCOM Z UKRAINY?

 W ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy WUTW nawiązał współpracę z punktem zbiórki darów mieszczącym się w budynku SM „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul Kar. Stefana Wyszyńskiego 43.

W punkcie potrzebna jest pomoc w formie wolontariatu przy wydawaniu artykułów potrzebującym uchodźcom.

Prosimy o włączenie się do pomocy a osoby chętne wszelką informację otrzymają u koleżanki Edyty Mężyk – telefon 606 473 704.  

Dowiedzieliśmy się, że w punkcie tym najbardziej potrzebna jest żywność (mleko, jajka, olej,margaryna, masło itp.) oraz artykuły chemiczne: mydło, proszek, szampon itp.).

Z góry bardzo dziękujemy, jeśli ktoś w ramach swoich możliwości mógłby pomóc.  Dary prosimy dostarczać bezpośrednio do punktu.