OGŁOSZENIE - Taniec LATINO

Słuchaczy biorących udział w zajęciach Tańca LATINO z przykrością informujemy, że od 1 kwietnia 2022 roku zajęcia te zmuszeni jesteśmy zawiesić. Powodem jest mała ilość osób uczestniczących w zajęciach.