Nowy plan zajęć jogi.

Poniedziałek

I grupa godzina 17:30 do 19:00 mała sala (nr 16)

Wtorek

 I grupa godzina 18:00 do 19:30 sala gimnastyczna

Środa i czwartek

zajęć nie będzie

Piątek

I grupa 14:30 do 16:00 sala gimnastyczna

II grupa   16:00 do 17:30 sala gimnastyczna

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Szkole nr 5 zmuszeni zostaliśmy do dostosowania naszych zajęć jogi do ustalonych dla WUTW dni i godzin korzystania z sali, i tak :

- w poniedziałek zajęcia przesunięte zostały na godziny późniejsze ( z 16:00 na 17:30)

- we wtorek zajęcia I grupy przesunięte zostały na piątek godz. 16:00 do 17:30,

   natomiast II grupa rozpoczyna zajęcia o godz.18:00 do 19:30

- w środę   sala nie jest dla nas dostępna w związku z tym środowe zajęcia będą w piątek od

   godziny 14:30 do 16:00.

Indywidualne zmiany osobowe w grupach muszą być uzgodnione z prowadzącą zajęcia

Panią Urszulą Winkler